Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage De Boer (PvdA) actieprogramma energiebesparing

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 9 september 1999

BIJDRAGE VAN MARGREETH DE BOER (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER HET ACTIEPROGRAMMA ENERGIEBESPARING

Om maar met de deur in huis te vallen: met de A.E.R. zijn wij van mening dat Economische Zaken de coördinerende functie heeft en dient te houden ten aanzien van het totale energiebeleid dus ook energiebesparing en het beleid ten aanzien van duurzame energie. Dat doet niets af aan de activiteiten die elders ontwikkeld moeten worden. Maar de Kamer heeft er behoefte aan een aanspreekpunt te hebben voor dit, voor de komende jaren zo belangrijke onderwerp.

Het is goed dat we een apart overleg hebben over energiebesparing en een apart overleg over duurzame energie. Dat zijn twee verschillende zaken, waarbij het belangrijk is om eerst zoveel mogelijk tot energiebesparing te komen om daarnaast ook voluit in te zetten op de ontwikkeling van duurzame energie.

Het actieprogramma is gebaseerd op de Energiebesparingnota van april l998 en wat betreft het fiscale gedeelte op het belastingplan l999. Daarna is het Regeerakkoord tot stand gekomen. In het Regeerakkoord wordt zorg uitgesproken over 'het hardnekkige vraagstuk van energiegebruik en klimaatverandering waarvoor een trendbreuk in de ontkoppeling tussen economische groei en daarmee gepaard gaande milieudruk nog tot stand moet komen' Ontkoppeling dus.

Om dit mechanisme van ontkoppeling tot stand te brengen heeft dit Kabinet een budget ter beschikking gesteld dat loopt van ca. 690 miljoen in l999 tot 910 miljoen in 2001. Dat is aanmerkelijk meer dan in de voorgaande periode. Dit bedrag zal dus voor een deel aan energiebesparing worden besteed. Althans dat zou je aannemen. Want als u schrijft dat dit actieprogramma geen nieuwe beleidsvoornemens bevat ten opzichte van eerder gepresenteerde energiebesparingnota uit l998, dan begrijp ik dat het regeerakkoord tot nu toe geen invloed heeft gehad op het besparingsbeleid. Waarom?

Is dat de reden dat in het actieprogramma in tegenstelling tot het R.A., voor zover ik heb kunnen nagaan, geen enkele keer als doelstelling de ontkoppeling genoemd wordt? Op blz. 4 van de nota zegt u dat het uw bedoeling is om tot energieverbetering te komen. Daar voegt u aan toe: "Het is overigens niet de bedoeling dat dit actieprogramma bestaande productie- en consumptiepatronen rechtstreeks beïnvloedt". Wat wilt u met dat zinnetje zeggen? U zult het toch met me eens zijn dat de verbetering van energieprestaties alleen tot stand komt als gevolg van verandering van productie en consumptiepatronen? Er zijn meer onduidelijkheden, U stelt dat de Energiebesparingnota de mogelijkheden heeft verkend om tot een energie-efficiencydoelstelling te komen van 2.0% (E.C. scenario) of 2.1% (G.C. scenario) per jaar voor de periode tot 2010. Is die doelstelling in dit programma overgenomen? Ik lees slechts dat de klimaatnota hier verder op in zal gaan. Waarom daar en niet hier? Op blz.5 stelt dat u niet weet wat de maatregelen uit dit actieprogramma exact zullen opleveren. Als de klemtoon in die zin komt te liggen op het woordje exact kan ik me dat wel voorstellen. Ik neem aan dat u wel meer dan een indicatie hebt dat deze maatregelen leiden tot het beoogde doel. Hoeveel is dat en hoe verhoudt zich dat tot onze doelstelling? Hoewel, welk doel?

U stelt dat wanneer in 2002 het beleid niet op koers ligt u zult bezien welke aanvullende maatregelen er nodig zijn Wanneer ligt het beleid op koers, bij 1.6% of 2.0%? In het jaar 2002 bent u bezig aan het laatste jaar van deze kabinetsperiode. Zo'n jaar is nooit zo geschikt om aanvullende milieumaatregelen te treffen. Ik zou u willen voorstellen de evaluatie van uw beleid te laten plaats vinden in 2001. Dan kunt u zelf nog bijbuigen als dat nodig is. Wanneer vindt u dat bijbuigen noodzakelijk is?

Op blz. 8 geeft u aan dat het energiegebruik in vrijwel alle sectoren met gemiddeld 1.2% is toegenomen. (Bij huishoudens overigens het minst. Daar begint het besparingsbeleid kennelijk zijn vruchten af te werpen.) Voor transport nam het energiegebruik zelfs toe met 2.5%. Van ontkoppeling is dus geen sprake.

Dit noopt tot een assertief pakket van maatregelen. Dat is het nu nog niet ondanks dat u zegt in de komende jaren het dubbele te investeren van de jaren negentig. Ik zal er een paar naar onze mening belangrijke zaken uitpikken.

De warmtekrachtkoppeling (wkk)
Er lijkt een rare haat-liefdeverhouding tot wkk. Enerzijds geeft u toe dat wkk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan energiebesparing anderzijds stelt u dat wkk zich marktconform moet ontwikkelen. Als we in een geliberaliseerde markt met dalende energieprijzen een belangrijk besparinginstrument als de wkk niet stimuleren dan kan het de concurrentie met de markt nooit aan. En dat betekent bijvoorbeeld grote problemen voor de glastuinbouwsector. Op dit moment stokt de ontwikkeling van wkk's. De doelstelling van 15.000 MW in het jaar 2010 zal toch gehaald moeten worden. VNO/NCW geeft een aantal aanbevelingen om de wkk ontwikkeling weer vlot te trekken. Wij nodigen u uit deze aanbevelingen te onderzoeken om tot een oplossing van dit probleem te komen. Om u en de wkk ontwikkeling een steun in de rug te geven overwegen wij een motie, met ongeveer de volgende tekst, dienaangaande. Dit is afhankelijk van het antwoord van de minister.

Andere sectoren waar naar onze overtuiging een assertiever energiebesparingbeleid gevoerd zou kunnen worden zijn bouwnijverheid en de totale cluster van verkeer en vervoer.

Wij begrijpen dat de EPN voorlopig niet omlaag gaat 0.8 of lager. Een extra energiebesparing is mogelijk. Is het juist dat EZ streeft naar het verlagen van de EPN norm van 0.8 of lager, maar dat die ontwikkeling stuit op bezwaren bij VROM-DGVH? Kunt u ons meer informatie geven over de aard der problemen?

Voor het overige werkt u met beleid dat vooral op vrijwilligheid van de zijde der producent of consument is gericht. Energie Prestatie Advies, Energie Prestatie op Locatie en vele ander instrumenten.

Het is mooi als deze vrijwillige aanpak werkt maar we hebben onze twijfels. In dit soort zaken gaat 'de cost voor de baet uit'. En die waarheid staat soms haaks op het marktdenken van deze tijd waarbij het geld toch op korte termijn gemaakt moet worden. Wanneer u uw de beoogde besparingen niet haalt zullen we toch met meer regelgeving moeten werken. Ik kom daar in een motie op terug.

De andere sector waar ik enige woorden aan wil weiden is het vervoer. De totale sector groeit en dus groeit de totale uitstoot mee. Dit ondanks het feit dat de individuele motoren schoner worden.

Waar blijven de maatregelen voor de invoering van de econometers, de snelheidsbegrenzer, de invoering van meer verplichte bedrijfsvervoersplannen. De sector is zeker bereid om daar nader overleg over te hebben en zijn, ook al uit oogpunt van congestievermindering bereid tot het nemen van maatregelen die ook leiden tot energiebesparing.

In december zal de Kamer praten over de Klimaatnota. Dan zal het duidelijk moeten zijn of Nederland aan zijn verplichting gaat voldoen om tot 6% CO2 reductie te komen. Of dat zal lukken hangt o.a. af van het succes op energiebesparinggebied. De finale beoordeling over de toereikendheid van dit actieplan willen wij dan ook opschorten tot het tijdstip van de behandeling van de klimaatnota.

Afhankelijk van het antwoord van de minister leidt dit tot een motie.

Afsluitend:
In het regeerakkoord wordt aangegeven dat wanneer de economische groei hoger is dan het groeicijfer waarmee rekening is gehouden in de beleidsplannen, de meerdere milieukosten voortvloeiend uit die extra groei gecompenseerd kunnen worden.

Is de minister met mij van mening dat deze situatie zich nu lijkt aan te dienen? Wat zijn de voornemens van de regering dienaangaande?

4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie