Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

kennisgevingen

Openbare kennisgevingen week 36

datum: week 36

Ingediende bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het bouwen van een woning in het plandeel Malzwin, kavel 9 (ontvangen 26 augustus 1999);

-het bouwen van een serre aan de woning Boterzwin 1128 (ontvangen 26 augustus 1999);

-het bouwen van een woning in het plandeel Zwanenbalg, kavel 2b45 (ontvangen 27 augustus 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Noordzeestraat 5 (ontvangen 30 augustus 1999);

-het bouwen van een woning in het perceel Zwanenbalg, kavel 2a 73 (ontvangen 30 augustus 1999);

-het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 306 (ontvangen 30 augustus 1999);

-het optrekken van de achtergevel van de woning Jan in `t Veltstraat 60 (ontvangen 31 augustus 1999);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Jaques Lemairestraat 25 (ontvangen 31 augustus 1999);

-het wijzigen van de zolderverdieping van de woning Cornelis Ditostraat 43 (ontvangen 31 augustus 1999);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Badhuisstraat 100 (ontvangen 31 augustus 1999);

-het bouwen van een woning op het perceel Zanddijk 11cc (ontvangen 31 augustus 1999);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Soembastraat 19 (ontvangen 31 augustus 1999);

-het maken van een extra verdieping op de woning Steengracht 13 (ontvangen 31 augustus 1999);

-het plaatsen van een antennemast ten behoeve van mobiele telefonie aan de Kortevliet, nabij nr. 22 (ontvangen 31 augustus 1999);
-het maken van een dakterras op de woning Van Hogendorpstraat 37 (ontvangen 31 augustus 1999);

-het uitbreiden van de woning Boterzwin 4118 (ontvangen 1 september 1999);

-het bouwen van een berging bij de woning Jan Verfailleweg 600 (ontvangen 1 september 1999);

-het maken van een erfafscheiding bij de woning Westgracht 65 (ontvangen 1 september 1999).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Ze liggen dus niet ter inzage. Wenst u informatie over een van deze bouwplannen, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een bouwvergunning verleend voor:


-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Badhuisstraat 76;

-het herindelen van het winkelpand aan de Beatrixstraat 20a;
-het veranderen en vergroten van de berging achter de woning Loodsgracht 42;

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Pluto 205.

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen zes weken bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een bouwvergunning ontvangen voor het bouwen van 28 recreatiewoningen aan de Van Foreestweg/Zanddijk.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Burgemeester en wethouders zijn van plan vrijstelling te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 10 september 1999 gedurende twee weken schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

Het bouwplan ligt gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

DEN HELDER, 9 september 1999.
drs. W.K. Hoekzema, burgemeester.
W.F.H. v.d. Paard, loco-secretaris.

_________________________________________________________________

Laaste verandering: september 09, 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie