Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB-Nederland bekritiseert kabinetsnota over ICT

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

09-09-1999

MKB-Nederland bekritiseert kabinetsnota over ICT

Binnenkort komt in de Tweede Kamer de ICT-nota De Digitale Delta´ van minister Jorritsma van Economische Zaken aan de orde. In deze nota ziet het kabinet voor zichzelf een actieve rol weggelegd om de ICT-basis (informatie- en communicatietechnologie) in Nederland te versterken.

We verkeren in een maatschappelijke periode waarin niet alleen onmiskenbaar sprake is van een verbreding van het gebruik van ICT maar ook een golf van nieuwe toepassingen in de ICT optreedt, aldus de nota. De stormachtige ontwikkelingen op bijvoorbeeld internet vormen nog slechts een flauwe afspiegeling van wat in het begin van het volgend millennium werkelijkheid kan worden. Het kabinet onderscheidt in De Digitale Delta´ vijf pijlers die tezamen de kracht van de ICT-basis van ons land bepalen:

- telecommunicatie-infrastructuur: via concurrentie op de communicatie-markt wil de overheid een eersteklas, betaalbare, toegankelijke en betrouwbare infrastructuur ontwikkelen.


- kennis en innovatie: om te voorkomen dat tekorten aan ICT-menskracht en expertise nieuwe ontwikkelingen belemmeren, moeten meer ICT-onderzoekers en -deskundigen worden opgeleid.
- toegang en vaardigheden: om de beroepsbevolking te stimuleren kennis te maken met moderne ICT en vaardigheden op te doen, start het kabinet in het najaar een voorlichtingscampagne.

- regelgeving: wet- en regelgeving moet het vertrouwen in de informatiemaatschappij vergroten.

- inzet van ICT in de publieke sector: in 2002 moet minimaal een kwart van de publieke dienstverlening langs elektronische weg plaatsvinden.

Standpunt MKB-Nederland
Het feit dat de overheid in de nota De Digitale Delta´ blijk geeft van een integrale visie op ICT, verheugt MKB-Nederland. Helaas bevat de nota echter weinig nieuwe informatie en wordt vooral het bestaande beleid verdedigd. Het kabinet wil door goede randvoorwaarden te creëren marktwerking bevorderen en Nederland op die manier een koppositie bezorgen op internationaal ICT-terrein. MKB-Nederland is van mening dat minister Jorritsma zich er zo wat al te gemakkelijk van af maakt. Ook betreurt de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) het dat in plaats van nieuwe stimulansen te ontwikkelen, budgetten van succesvolle faciliteiten zijn gehalveerd (Haalbaarheidsprojecten MKB) of zelfs afgeschaft (SBI, branchegewijze informatie stimuleringsregeling). Ook wordt in de nota nauwelijks ingegaan op de specifieke problemen van het mkb met ICT. Door een gebrek aan middelen en tijd, dreigt het mkb in bepaalde sectoren in snel tempo achterop te raken. In gesprekken met ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Kamerleden, heeft MKB-Nederland haar visie op de nota De Digitale Delta´ kenbaar gemaakt. Zij hoopt dat bij de behandeling van de nota in de Tweede Kamer, meer aandacht zal bestaan voor de mogelijkheden van ICT in het mkb.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie