Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verbetering populariteit lokale belasting van groot belang

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

9 september 1999

Oratie J.A. Monsma, bijzonder hoogleraar Heffing van lokale overheden

Verbetering populariteit lokale belastingen van groot belang

Gezien het toenemende financiële belang van de onroerendezaakbelasting is het gewenst te onderzoeken hoe de acceptatiegraad van lokale belastingen bij het publiek kan worden verbeterd. Gemeenten moeten in dit verband serieus werken aan kwaliteitsverbetering. Dit is een van de onderwerpen die dr. J.A. Monsma aansnijdt in zijn oratie Lokale belastingen op weg naar de 21e eeuw. Hij aanvaardt donderdag 9 september 1999 het ambt van bijzonder hoogleraar Heffing van locale overheden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Na de Tweede Wereldoorlog is het aandeel eigen lokale heffingen fors gedaald. In 1947 kwam nog ca. 50% van de gemeentelijke inkomsten via eigen heffingen binnen, thans is dat slechts ca. 18%. Internationaal gezien een erg laag percentage. Groei van het aandeel eigen lokale heffingen is in dit verband niet onaannemelijk. Dit stelt eisen aan de kwalitatieve performance van de lokale belastingen. Het is dan ook van belang dat er wordt gewerkt aan de acceptatiegraad van de lokale belastingen bij de belastingplichtigen en de betrouwbaarheid van de lokale belastingen als inkomstenbron, aldus dr. Monsma.

De onroerendezaakbelastingen (ozb) en de waardebeschikkingen ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) zijn niet erg populair. Naar aanleiding van de eerste onvolledige waarderingsronde onder de Wet woz kwamen ca. 550.000 bezwaarschriften binnen, waarin naar schatting ten minste een miljoen onroerende zaken waren betrokken. Gegeven het feit dat de waarde van woningen tussen 1995 en 1999 gemiddeld met ca. 50% is gestegen en dat in veel gevallen thans nog een waarde naar een eerder prijspeil dan 1995 wordt gehanteerd, bestaat de vrees dat er in de tweede waarderingsronde ten minste evenveel bezwaren zullen worden ingediend. Nadenken over de aanpassingen in de waardebepaling is dan ook gewenst.

De voor koopwoningen, huurwoningen en woningen op erfpachtgrond gehanteerde waarden dienen overeen te komen met de reële marktverhoudingen. Voorschriften die hieraan in de weg staan moeten worden heroverwogen. Voorts moeten gemeenten adequate middelen hebben om belangrijke verschuivingen in de belastingdruk naar aanleiding van periodieke hertaxaties op te vangen. De maximale bandbreedte van 20% die nu geldt bij de tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen is hiervoor onvoldoende. Ten slotte dienen, met het oog op een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk, de verplichte vrijstellingen te worden heroverwogen. Afschaffing van alleen al de vrijstellingen voor landbouwgrond en onroerende productiemiddelen van de industrie, die ongeveer 750 miljoen gulden aan potentiële belastingopbrengst kosten, zou een belastingverlichting van meer dan 100 gulden per huishouden kunnen opleveren.

Lokale overheden lopen meer risico een deel van hun belastingopbrengst te verspelen dan de centrale overheid omdat hun belastingverordeningen een lagere status hebben dan rijksbelastingwetten. In procedures voor de belastingrechter worden regelmatig lokale belastingver ordeningen geheel of gedeeltelijk onverbindend geacht. Daardoor derft de lokale overheid belastingopbrengst, lijdt zij gezichtsverlies en wordt de relatie met de belastingplichtigen verstoord. Enkele verbeteringen in de regelgeving zijn volgens de nieuwe hoogleraar beslist gewenst.

Noot voor de pers:

Oratie: donderdag 9 september 1999, 16.00 uur
Plaats: complex Woudestein, Aula
Voor nadere informatie kunt u terecht bij prof.dr. J. A. Monsma, tel. 010 - 408 1543 / 408 2675
of bij de afdeling Interne & Externe Betrekkingen, tel. 010 - 408 1777

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie