Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving gedoogbeschikking WBR Franeker

Datum nieuwsfeit: 09-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving gedoogbeschikking WBR Franeker

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat zij bij besluit van 2 september 1999 een gedoogbeschikking hebben verleend aan WBR Wegenbouw Recycling BV te Franeker voor een inrichting voor het sorteren, breken, zeven en op- en overslaan van bouw- en sloopafval, het composteren, op- en overslaan van groenafval en het op- en overslaan van teelaarde.

Deze gedoogbeschikking is verleend vooruitlopend op de beslissing die wij zullen nemen op de ingediende aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Bezwaar
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door een belanghebbende tegen bovenstaande beschikking, binnen zes weken na de dag waarop deze is verzonden, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over.

Inlichtingen.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer R. Afman, afdeling Milieuvergunningen van de provincie, tel. 058 292 51 88.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie