Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Com. Ginjaar: (on)misbaarheid bestrijdingsmiddelen landbouw

Datum nieuwsfeit: 10-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


COMMISSIE GINJAAR

Com. Ginjaar over onmisbaarheid bestrijdingsmiddelen landbouw

Persbericht d.d. 10 september 1999

Advies van de Commissie Ginjaar over de onmisbaarheid van bestrijdingsmiddelen in de Landbouw

De Commissie heeft op 9 september 1999 haar advies uitgebracht aan minister Pronk (VROM) en staatssecretaris Faber (LNV).

De Commissie is op 11 juni 1999 ingesteld mede naar aanleiding van het wegvallen per 1 januari 2000 van gelijktijdig enkele tientallen bestrijdingsmiddelen die in de land- en tuinbouw worden toegepast. In de land- en tuinbouwsectoren is over dit laatste grote onrust ontstaan omdat een aantal middelen als onmisbaar wordt beschouwd vanwege rentabiliteit, concurrentiepositie en mogelijkheid tot teeltinnovatie. De Commissie heeft de opdracht gekregen de problematiek van onmisbare toepassingen in kaart te brengen en advies te geven over mogelijke oplossingsrichtingen.

Een complicerende factor is, dat door een recente uitspraak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven de toepassing van de clausule voor landbouwkundige onmisbaarheid is komen te vervallen.

De Commissie maakt onderscheid tussen de actuele korte termijn problematiek per 1 januari 2000 en de meer algemene vraag wanneer een middel als onmisbaar moet worden beschouwd.

Voor de algemene aanpak stelt de Commissie een wijziging voor in de wettelijke regelgeving en een aanvulling op de bestaande toelatingsprocedure. Essentieel is, dat na de initiële beoordeling op milieucriteria, desgevraagd een bredere afweging gemaakt wordt, waarbij ook economische en gewasbeschermingstechnische aspecten betrokken worden. De Commissie heeft hiervoor een procedure en beslissystematiek ontwikkeld. Niet alleen de toelatinghouders, maar ook andere belanghebbenden kunnen het initiatief nemen een claim op onmisbaarheid te doen. De claim wordt voorgelegd aan een onafhankelijk orgaan. Voorafgaand aan de beoordeling worden rechtspersonen, die op enigerlei wijze te maken hebben met een onmisbaarheidsverklaring, in de gelegenheid gesteld een onderbouwd oordeel te geven over de geclaimde onmisbaarheid.

De Commissie stelt voor de beoordeling van de claim op te dragen aan het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). De samenstelling en het mandaat van het CTB dienen daartoe te worden verbreed.

In verband met de implementatie van de nieuwe procedure en systematiek in de regelgeving, stelt de Commissie een overgangsregeling voor om te komen tot een oplossing voor de korte termijn problematiek.

De Commissie doet de aanbeveling dat de betrokken partijen in gemeen overleg, in een quick scan bijvoorbeeld, komen tot een selectie van toepassingen waarbij een beroep kan worden gedaan op de overgangsregeling. De uitvoering van de overgangsregeling dient van een juridische onderbouwing te worden voorzien.

Het rapport 'Commissie Beoordeling Onmisbaarheid Chemische Bestrijdingsmiddelen in de Landbouw' is te bestellen bij het distributiecentrum van het Ministerie van VROM, Tel. 09 00 80 52, onder nummer 22153/208

Voor nadere informatie:
prof.dr. L. Ginjaar: 0111 - 652 027

10 sep 99 12:19

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie