Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jorritsma: Vestigingswet bedrijven gedeeltelijk intrekken

Datum nieuwsfeit: 10-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 147 Datum: 10-09-1999

JORRITSMA WIL VESTIGINGSWET VOOR BEDRIJVEN GEDEELTELIJK INTREKKEN

Uitzondering voor eisen op gebied van veiligheid, volksgezondheid en milieu

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar voornemen geuit om op termijn de Vestigingswet voor bedrijven in te trekken. Het kabinet streeft ernaar de eisen ten aanzien van algemene ondernemersvaardigheden per 1 januari 2001 in te trekken. Om geen risico's te lopen met betrekking tot de aspecten van veiligheid, gezondheid en milieu, zullen deze aspecten nader worden bezien en waar nodig nog uiterlijk vijf jaar langer gehandhaafd blijven. In deze periode kunnen deze eisen dan worden ondergebracht in specifiek daarvoor bestemde wetgeving.

Evaluatie-onderzoek
De minister baseert haar voornemen op een evaluatie-onderzoek door Bakkenist Management Consultants en het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf dat was gericht op de effectiviteit en de efficientie van de wijzigingen in de Vestigingswet per 1 januari 1996. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de Vestigingswet geen effectief, efficient en noodzakelijk middel meer is om de kwaliteit van het ondernemerschap te bevorderen. De wet heeft in dat opzicht hooguit nog een symbolische betekenis.
Startende ondernemers bereiden zich in het algemeen voldoende voor op het zelfstandig ondernemerschap. De wet stelt alleen eisen op het moment van starten van een onderneming en biedt geen enkele garantie dat ook daarna bepaalde kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd. Bovendien worden ondernemers steeds meer mogelijkheden geboden om zich op basis van vrijwilligheid op het ondernemerschap voor te bereiden. Opvallend is ook dat banken doorgaans alleen kredieten verstrekken aan starters met een gedegen ondernemingsplan en niet geinteresseerd zijn in het hebben van een vestigingsdiploma als zodanig.

Meer starters
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat in branches waar de wet in 1996 sterk is vereenvoudigd het aantal startende bedrijven fors is toegenomen. De enkele branches waar de vestigingswetgeving is verzwaard, zagen een duidelijke daling van het aantal starters. Voor 25 procent van de potentiele ondernemers vormt ook de gewijzigde vestigingswet nog een drempel.
Als de Vestigingswet wordt ingetrokken, leidt dit in de komende vijf jaar naar verwachting tot een jaarlijkse extra toename van het aantal starters met zo'n 1600. Bovendien geeft afschaffing van de Vestigingswet aan allochtone starters extra kansen. Gezien het grote aantal allochtonen dat afvalt voor het huidige vestigingsdiploma (80 tot 90 procent), valt te verwachten dat afschaffing van de wet tot een flinke toename van allochtone starters zal leiden.

Veiligheid, gezondheid en milieu
Het evaluatie-onderzoek duidt niet op ongewenste neveneffecten van vereenvoudiging van de Vestigingswet. De ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW hebben gewezen op mogelijke ongewenste neveneffecten waar het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu. Die zouden in gevaar worden gebracht doordat ondernemers zonder vestigingsvergunning ondeskundig of gevaarlijk werk afleveren. Het onderzoek heeft geen relatie aangetoond tussen de Vestigingswet en deze ongewenste neveneffecten. Andere wetgeving zou hiervoor bovendien een meer geschikt kader zijn. Toch is het kabinet met eerdergenoemde organisaties van mening dat hier extra zorg op zijn plaats is. Voor zover de Vestigingswet deze aspecten mede regelt, is preventieve aandacht verzekerd. Andere hiervoor specifiek bestemde wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Warenwet, betekent vaak alleen controle achteraf. Om op dit punt ieder risico uit te sluiten, is het kabinet van mening dat hier een behoedzame lijn past. Deze aspecten zullen nader worden bezien en indien nodig binnen vijf jaar in daarvoor bestemde specifieke wetgeving worden ondergebracht.

Noot van de redactie: inlichtingen bij J.S. van Diepen , tel: (070) 379 60 73

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie