Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Plan Vestigingswet onbezonnen en onbegrijpelijk'

Datum nieuwsfeit: 10-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
UNETO

'Plan Vestigingswet onbezonnen en onbegrijpelijk'

Zelfs bromfietser moet meer weten dan ondernemer

Zoetermeer, 10 september 1999

Wie op een brommer stapt, moet tegenwoordig een theorie- en praktijkexamen afleggen. Deelnemen aan het verkeer vereist vaardigheid en inzicht. In het economisch verkeer ligt het anders, zo lijkt het kabinet te menen. De ministerraad acht het leren van de spelregels voor goed ondernemerschap een te groot obstakel voor het particulier initiatief.

Vandaag kwam het kabinet op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken tot het standpunt dat de Vestigingswet vanaf 2001 geen eisen meer hoeft te stellen met betrekking tot algemene ondernemersvaardigheden (het diploma AOV). Het kabinet wil de Vestigingswet dus vrijwel geheel intrekken. Uneto, de Unie van elektrotechnische ondernemers, vindt dit een onbezonnen en onbegrijpelijk voornemen. Afschaffing van de Vestigingswet opent de ruimte voor een ieder om een eigen bedrijf te beginnen. Concurrentie is een gezonde zaak, mits ondernemers voldoende zijn toegerust om optimaal te concurreren. Zo niet, dan vreest Uneto maatschappelijke en economische schade.

De afgelopen jaren heeft de regering diverse taken en verantwoordelijkheden van de overheid en (semi)overheid overgedragen aan private ondernemingen. Dit geldt ook voor maatschappelijk zeer relevante terreinen, zoals de sociale zekerheid, de zorg voor veilige arbeidsomstandigheden en voor een schoon milieu. In dit licht bezien zijn de plannen met de Vestigingswet onbegrijpelijk. Ondanks het beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, doet het er kennelijk niet toe of ondernemers over enige kennis en vaardigheid beschikken. Allerwege wordt het midden- en kleinbedrijf gezien als de motor van innovatie. Ondernemers zijn niet in staat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen als de kennis ontbreekt. Minister Hermans van Onderwijs en Wetenschappen roept op tot continue scholing en benadrukt daarbij het belang van een goede vooropleiding. Deze redenering lijkt volgens de regering niet te gelden voor ondernemers. Het kost starters 120 uur om het diploma Algemene Ondernemersvaardigheden te behalen. In die tijd leren zij over de meest essentiële aspecten van het ondernemerschap. Onderzoek van MKB-Nederland en VNO-NCW wijst uit dat ondernemers daardoor een betere start maken en dat de kans op continuïteit en werkgelegenheid voor het bedrijf toeneemt. Een geringe investering in tijd levert dus veel profijt op. Daarom kan en mag het diploma AOV niet worden gezien als een te hoge drempel voor starters. Wie deze stelling betwist, gaat voorbij aan de ellende rond faillissementen.

Elektrotechniek

Onder de nieuwe Vestigingswet behoren elektrotechnische installateurs tot een van de drie beroepsgroepen voor wie nog steeds vakbekwaamheidseisen gelden. Dit heeft te maken met het maatschappelijk belang van veilige en deugdelijke elektrotechnische installaties. Hoewel een periode van drie jaar veel te kort is voor een goede evaluatie van de gevolgen van de gewijzigde Vestigingswet, komt het kabinet opnieuw met een verstrekkende ingreep. Uneto vreest dat daarbij ook de noodzaak van een diploma Vaktechniek (VT) ter discussie zal worden gesteld. Veel Uneto-leden zijn ambachtelijk geschoolde mensen die vanuit de praktijk ondernemer zijn geworden.

Zonder kennis kunnen zij niet ondernemen. Hun vakgebied verandert voortdurend door het hoge tempo van technologische innovatie en door vraag naar een oplossing vanuit de techniek voor een groeiende lijst van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, stijgende criminaliteit, gevoelens van sociale onveiligheid, arbozorg, energiebesparing, het fileprobleem en de behoefte aan communicatie.

Elektrotechnische ondernemers investeren daarom fors in permanente scholing. Degenen die niet in staat zijn de vereiste diploma's te behalen, zijn ook niet in staat veilige en bedrijfszekere installatie op te leveren, laat staan innovatief in te spelen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Wel kunnen zij hun kostenniveau laag houden. Bij een dergelijke vorm van concurrentie is niemand gebaat.


Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie