Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Boekje van AVN en Recron: Gastvrijheid voor Mens en Natuur

Datum nieuwsfeit: 11-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT - 11 SEPTEMBER 1999

Boekje van AVN en Recron belicht 15 voorbeeldprojecten

Meer natuur op recreatiebedrijven

`Door in te spelen op de groeiende vraag naar groen, rust en ruimte vergroten recreatieondernemers de aantrekkelijkheid van hun bedrijven en leveren ze tegelijkertijd een bijdrage aan de uitbreiding van de groene hoofdstructuur in ons land'.

Dat is de belangrijkste conclusie die mevrouw Faber, Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij trekt in haar voorwoord van het boekje "Gastvrijheid voor Mens en Natuur" dat Toerisme & Recreatie AVN en de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) deze week presenteerden.

Daarnaast stelt de staatssecretaris dat indien deze trend doorzet de recreatiesector de komende jaren haar bijdrage aan de economische vitaliteit van het landelijk gebied in stand kan houden en wellicht zelfs kan vergroten.

Vergroening
Toerisme & Recreatie AVN en RECRON pleiten er dan ook voor om recreatieondernemingen die welbewust omgaan met landschap, natuur en milieu meer planologische ruimte te bieden. De `vergroening' van de recreatiebedrijven past uitstekend in het beleid van de overheid dat er naar streeft om de natuur in ons land meer ruimte te geven. Enerzijds wenst de overheid grotere natuurgebieden te creëren, terwijl anderzijds de ecologische verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden hersteld moeten worden.

Recreatiebedrijven passen goed binnen deze `groene hoofdstructuur' en kunnen hun bijdrage hieraan verder versterken. `Vergroening' van recreatiebedrijven kost echter meer ruimte. Per bedrijf zijn slechts enkele hectaren nodig om die vergroening van een recreatiebedrijf te stimuleren.

Voorbeelden
In het boekje "Gastvrijheid voor Mens en Natuur" zijn vijftien case-studies opgenomen, waaruit blijkt dat recreatie- en natuurontwikkeling goed samen kunnen gaan. De voorbeelden hebben betrekking op allerlei vormen van ` vergroening' van recreatiebedrijven in ons land.

Naast respect voor aanwezige zeldzame soorten (als de jeneverbes) betekent dit bijvoorbeeld het vervangen van `exoten' door inheemse bomen en struiken, het vergroten van standplaatsen voor tenten en caravans, het verbreden van heggen, het herstel van oude beeklopen en het verbeteren van de landschappelijke inpassing.

Steeds meer recreatiebedrijven blijken afspraken te maken met beheerders van natuurterreinen in hun omgeving wat betreft voorlichting aan recreanten, het organiseren van excursies en sponsoring. De meeste aan het woord gelaten recreatieondernemers nemen ook actief deel aan het milieuproject van RECRON.

Om recreatieondernemers, overheden en andere partijen te stimuleren ook met deze zaken aan de slag te gaan, zal het boekje in grote oplage worden verspreid. Ondernemers die geen exemplaar hebben ontvangen, kunnen één gratis exemplaar opvragen bij Toerisme & Recreatie AVN, Reina Reenalda op telefoon 071 - 560 39 11. Meerdere exemplaren kosten ƒ 10,- per stuk.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie