Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concurrentie notarissen kan consument voordeel opleveren

Datum nieuwsfeit: 13-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

10.09.99

Toenemende concurrentie notarissen kan consument voordeel opleveren

Nieuwe notariswet treedt in werking per 1 oktober

Vanaf 1 oktober aanstaande gaat het moeite lonen prijzen te vergelijken tussen notarissen. Prijsverschillen kunnen oplopen tot honderden guldens per akte. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het notarisambt waarbij de prijzen in de onroerend goed praktijk geleidelijk worden vrijgelaten en in de familiepraktijk nog slechts aan maxima worden gebonden (Staatsblad 382, 14 september 1999 en Staatscourant 1999, nr 137). Dit zal naar verwachting een toenemende concurrentie op prijs en kwalititeit onder notarissen tot gevolg hebben. Zo zal de prijs van een transportakte voor de overdracht van een gemiddeld huis van ongeveer 300.000 gulden kunnen dalen van 1.590 tot 1.333 gulden. De wet liberaliseert tevens het vestigingsbeleid voor notarissen. Nu is het aantal notarissen nog beperkt door een bij wet geregeld standplaatsensysteem. Na 1 oktober kan een notaris worden benoemd op een door hem gekozen plaats van vestiging wanneer hij goedkeuring krijgt voor zijn ondernemingsplan.

Het vrijlaten van de notariële tarieven in de onroerend goed praktijk vindt gefaseerd plaats: gedurende drie jaar wordt de bandbreedte waarbinnen notaristarieven kunnen variëren jaarlijks verruimd. Na een evaluatie van de ontwikkelingen in het notariaat in de overgangsperiode en overleg daarover met de Tweede Kamer is het de bedoeling dat staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie de prijzen geheel vrijgeeft. Dan blijven alleen nog maximum-tarieven gelden in de familiepraktijk zoals voor testamenten, huwelijks- en partnerschapvoorwaarden. Het geleidelijk vrijlaten van tarieven in de onroerend goed praktijk geeft notariskantoren de tijd hun bedrijfsvoering af te stemmen op een meer liberale markt. Voorkomen wordt dat zich ongewenste schokeffecten voordoen die nadelig zijn voor de notariële dienstverlening en de continuïteit van het notariaat.

De maximumtarieven in de familiepraktijk blijven nodig om zeker te stellen dat met name lagere inkomensgroepen voldoende toegang houden tot deze dienstverlening. Voor degenen die ook in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand (bijvoorbeeld meerpersoonshuishoudens met een inkomen onder de 3.790 gulden netto) zal een maximaal tarief voor akten in de familiepraktijk van 583 gulden gaan gelden. Voor hogere inkomens geldt een maximum tarief op dit terrein van 2.332 gulden per akte. Voor degenen die vermogensbelasting betalen, zijn de tarieven niet gemaximeerd.

De huidige vereniging Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zal opgaan in een publiekrechtelijk lichaam, als bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, met verordenende bevoegdheid. De beroepsgroep zal dus zelf verbindende regelingen kunnen treffen voor in de wet genoemde onderwerpen zoals de beroeps en gedragsregels, de beroepsopleiding, de verplichtingen van de notaris en de kandidaat-notaris gedurende de stageperiode.

Andere onderwerpen die door de nieuwe wet vernieuwing ondergaan zijn het financieel toezicht, de bescherming van cliëntengelden, de waarneming, het tuchtrecht en het toezicht. Zo komt er een onafhankelijk Bureau Financieel Toezicht dat al dan niet naar aanleiding van klachten, onderzoek kan doen naar notarissen.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie