Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over resten bewoners Srebrenica

Datum nieuwsfeit: 13-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Europa

Midden-Europa

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 13 september 1999
Kenmerk DEU-523/99
Blad 1/1
Bijlage(n) 1 E-mail (maria.smulders@deu.minbuza.nl) Betreft Beantwoording vragen van het lid Hoekema C.c.

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer kamer, d.d. 31 augustus 1999, kenmerk 2989917650,waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik, mede namens de Minister van Defensie, de eer U als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de Heer van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Heer de Grave, Minister van Defensie,

op vragen van het lid Hoekema

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van persberichten over de deplorabele staat van de opslag van opgegraven stoffelijke resten van (ex) bewoners van Srebrenica in Tuzla?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Door welke oorzaken is de Nederlandse hulp terzake niet tot uitvoering gekomen?

Antwoord

Het probleem van de opslag van opgegraven stoffelijke resten werd eind
1998 zeer acuut wegens de vele opgravingen in dat jaar. Derhalve werd oktober 1998 besloten tot de bouw van een mortuarium in Tuzla. Nederland financiert dit project integraal als onderdeel van zijn bijdrage voor 1999 aan het Internationale Comité inzake Vermiste Personen (ICMP). Vertraging in de uitvoering is echter opgetreden als gevolg van eigendomsproblemen betreffende de plaats waar het mortuarium op verzoek van familieleden van vermisten moet worden opgetrokken. Medio augustus is daadwerkelijk met de bouw begonnen en verwacht wordt dat het mortuarium over drie maanden gereed zal zijn.

Vraag 3

Welke nadere maatregelen worden getroffen ten aanzien van de Bosnische autoriteiten, nu de genomen maatregelen volgens het rapport nauwelijks effect hebben gesorteerd?

Antwoord

Bij herhaling heeft Nederland zich sterk gemaakt voor bespoediging van de bouw van het mortuarium. Voor het overige heeft Nederland primair de nadruk gelegd op het ondersteunen van de activiteiten van die organisaties die op dit terrein over de grootste expertise beschikken, zoals het eerder genoemde ICMP en het Internationale Comité van het Rode Kruis. Deze organisaties, alsmede het kantoor van de Hoge Vertegenwoordiger, zetten zich in voor het vinden van een (tijdelijke) rustplaats voor de opgegraven stoffelijke resten en brengen deze problematiek voortdurend onder de aandacht van de Bosnische autoriteiten. De Nederlandse Ambassade te Sarajevo blijft de Bosnische autoriteiten, zowel op federaal als lokaal niveau, als ook de gespecialiseerde internationale organisaties op deze problematiek aanspreken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie