Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB: Belastingplan ongunstig voor sommige ondernemers

Datum nieuwsfeit: 14-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland


14-09-1999
MKB-Nederland: Belastingplan 21e eeuw ongunstig voor ondernemers met BV en ondernemers met lage winsten

Het vandaag gepresenteerde Belastingplan voor de 21e eeuw is volgens MKB-Nederland niet gunstig voor ondernemers met een lage winst en ondernemers met een BV. Daarnaast zet MKB-Nederland grote vraagtekens bij de gecombineerde arbeidsaftrek/arbeidskostenforfait. Uitkeringsgerechtigden die weer willen gaan werken, gaan er door dit instrument slechts fl 100,-- per maand op vooruit. Dat werkt de arbeidsparticipatie niet in de hand.

In 1998 heeft MKB-Nederland zich positief getoond ten aanzien van het principe van de voorgestelde belastinghervorming. Met name de achterliggende doelstellingen, zoals het versterken van de economische structuur en het creëren van een evenwichtiger en rechtvaardiger systeem, werden van harte ondersteund. Nu de uitwerking van het plan in wetsvoorstellen bekend is, plaatst MKB-Nederland een aantal kritische kanttekeningen.

Ondernemers met een BV
Indien een ondernemer met een BV zijn winst wil uitkeren, is hij vanaf 1 januari 2001 20% duurder uit door de verhoging van de aanmerkelijk belangbelasting. MKB-Nederland vindt dit een onaanvaardbare lastenverzwaring die economisch ook niet te motiveren valt. Daar waar er voor andere belastingverhogingen nog is gepoogd compensatie te bewerkstelligen, is dit het enige tarief dat ongemotiveerd en ongecompenseerd omhoog gaat. MKB-Nederland verwacht dat deze koude tariefsverhoging een massale herbezinning op de rechtsvorm met zich meebrengt. Veel ondernemers zullen zich gedwongen voelen de BV de rug toe te keren. In ieder geval zal de BV als een weinig aanlokkelijk toekomstperspectief worden gezien. Dit is een ongewenste beweging omdat de BV een helder instrument is voor groeiende kleine en middelgrote bedrijven.

Lage winsten
De inkomenseffecten voor zelfstandigen met een winst tot fl 25.000,-- zijn bijna 2% negatief. Ondernemers met een winst tussen de fl 30.000,-- en fl 40.000,-- krijgen er slechts 0,3% bij. MKB-Nederland vindt het niet te verkopen dat een belastingplan waarvoor 5 miljard gulden extra geld beschikbaar is, deze groep ondernemers negeert. Dit terwijl de kosten van de consumptie, in verband met de btw-verhoging, in elk geval met 1,5% zullen stijgen.

Combinatie arbeidsaftrek/arbeidskostenaftrek
Hoewel in de Verkenning van de belastingplannen nog ferm stond vermeld dat het inkomensverschil tussen werken en niet-werken vergroot moest worden, is daar in de voorstellen die vandaag worden gepresenteerd maar weinig van terug te vinden. De voorgestelde combinatie van de arbeidsaftrek/arbeidskostenaftrek leidt tot een netto verschil van fl 100,-- per maand. MKB-Nederland vindt van dit bedrag geen motiverende werking uitgaan om de uitkeringssituatie te verruilen voor een dienstbetrekking of een onderneming. Dit verschil moet groter zijn. Middelen hiervoor kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in het achterwege laten van de uitbetaling van de individuele heffingskorting indien niet wordt gewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie