Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verzekeraars: Belastingplan ondermijnt pensioenopbouw

Datum nieuwsfeit: 14-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Belastingplan ondermijnt pensioenopbouw

"Onverantwoord, onrechtvaardig en gebaseerd op verkeerde veronderstellingen", zo kwalificeert het Verbond van Verzekeraars het wetsvoorstel Inkomstenbelasting 2001. De pensioenopbouw in Nederland loopt ernstig gevaar door het schrappen van de forfaitaire aftrek voor lijfrentepremies en het belasten van de kapitaalverzekeringen. De lijfrentebeperking moet de schatkist 1,5 miljard opleveren. Het Kabinet gaat daarbij uit van de niet onderbouwde en foute veronderstelling dat 60% van de huidige lijfrentepolissen overbodig zou zijn. Dit terwijl uit NIPO-onderzoek* blijkt dat 77% van de polishouders een pensioentekort heeft. Het genereren van extra belastinginkomsten is kennelijk belangrijker dan een adequate pensioenopbouw. Voor de consument is het bovendien onrechtvaardig dat de maatregelen ook van toepassing zijn op reeds lopende verzekeringen, zo constateert het Verbond van Verzekeraars. Bij verzekeringen gaat het om langetermijnplanning. De consument mag daarbij uitgaan van een betrouwbare overheid, die niet tijdens de wedstrijd de spelregels verandert.

Forfaitaire lijfrenteaftrek handhaven
Nu nog kunnen mensen jaarlijks een forfaitair bedrag van zo'n 6.075,- ( 12.500,- voor gehuwden) aan premies van de belasting aftrekken voor een aanvullende oudedagsvoorziening. In de toekomst zullen mensen jaarlijks moeten aantonen dat ze een pensioentekort hebben en hoe groot dat tekort is. Dit zal een enorme rompslomp geven die ertoe zal leiden dat veel mensen (77%* heeft een pensioentekort) geen lijfrentepolis meer zullen afsluiten. Het Verbond van Verzekeraars stelt dan ook dat het handhaven van een forfaitaire aftrek een absolute noodzaak is om te voorkomen dat het pensioentekort verder oploopt.

Kabinet rekent zich bewust arm
De voorgestelde maatregelen moeten de schatkist 1,5 miljard extra opleveren doordat jaarlijks 3 miljard minder aan premies zal worden betaald. Het Kabinet gaat daarbij voorbij aan het feit dat te zijner tijd over de uitkeringen inkomstenbelasting moet worden betaald. In 2001 levert dit de schatkist zo'n 1 tot 1,5 miljard gulden op; in de loop van 10 jaar verdubbelt dit bedrag.
Het Kabinet heeft ervoor gekozen deze opbrengst buiten beschouwing te laten en rekent zich liever arm, aldus het Verbond van Verzekeraars.

SER-advies onterecht terzijde geschoven
Zonder meer merkwaardig noemt het Verbond van Verzekeraars het dat het Kabinet het SER-advies uit februari 1999 terzijde heeft geschoven. In de praktijk blijkt dat er nauwelijks sprake is van een bovenmatige pensioenopbouw ten laste van de fiscus. Indien het Kabinet echter deze mogelijkheid wil uitsluiten dan wil het Verbond van Verzekeraars dat het SER-advies wordt overgenomen. Om rompslomp en onnodig rekenwerk te voorkomen stelt de SER een beperkte forfaitaire aftrek voor van
4.000,- waarbij, met behulp van een eindtoets op de pensioenleeftijd vastgesteld wordt of er te veel pensioen is opgebouwd. Indien dit het geval is, moet met de fiscus worden afgerekend. Het SER-model maakt het opbouwen van een adequate - niet bovenmatige - oudedagsvoorziening op een toegankelijke manier mogelijk. Dit is kennelijk niet de bedoeling van het Kabinet, merkt het Verbond van Verzekeraars op.

Beroep op overheid neemt toe door rendementsheffing op kapitaalverzekeringen
Op dit moment kan voor de opbouw van een oudedagsvoorziening of voor de studiefinanciering van kinderen een fiscaal gefacilieerde kapitaalverzekering worden gesloten. Kenmerkend voor de kapitaalverzekering is de verplichting om ten minste 15 of 20 jaar aaneengesloten premie te betalen. Gebleken is dat dit de spaardiscipline stimuleert. Bij deze verzekeringen kan bovendien een uitkering bij overlijden van de verzekeringsnemer worden gesloten. Met name bij studieverzekeringen is dit, bij het overlijden van de kostwinner, van groot belang. Vanaf 2001 zal jaarlijks 1,2% belasting worden geheven over de waarde van studie- en oudedagsvoorzieningen, die door een kapitaalverzekering zijn opgebouwd. Dit maakt het onaantrekkelijk om voor dit soort te verwachten extra kosten in de toekomst, voorzieningen te treffen. Hierdoor zullen meer mensen in dergelijke gevallen een beroep moeten doen op de overheid.

Overgangsrecht noodzakelijk
Uit oogpunt van consumentenbescherming is het noodzakelijk dat de fiscale faciliëring die gold tijdens het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst gedurende de rest van de looptijd gehandhaafd blijft. Indien ook de reeds lopende verzekeringen onder de nieuwe regels gaan vallen kan dit betekenen dat de jaarlijkse premie voor een in 1999 gesloten lijfrente na 2001 niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar is. Ook kan het gebeuren dat men over een in het verleden gesloten levensverzekering ineens jaarlijks 1,2% belasting moet gaan betalen. Bij levensverzekeringen gaat het om
langetermijnverplichtingen die passen binnen een financiële planning. Wanneer de overheid tussentijds de spelregels verandert, mag de consument - die zorgvuldig en binnen de daartoe aangegeven fiscale grenzen zijn persoonlijke financiën heeft gepland - daarvan niet de dupe worden, meent het Verbond van Verzekeraars.

Veranderingen in bedrijfssparen ontmoedigt treffen van eigen voorzieningen
In het wetsvoorstel wordt de deblokkeringsmogelijkheid voor lijfrenten en vrijwillige pensioenpremies geschrapt. Opnieuw een voorbeeld van het ontmoedigen van een door de wetgever beoogd gebruik van lijfrente, aldus het Verbond. De toegevoegde deblokkeringsmogelijkheid voor studiekosten vormt geen alternatief voor de in het wetsvoorstel eveneens geschrapte vrijstelling bij kapitaalverzekeringen. Bij het bedrijfssparen ontbreekt de spaardiscipline en de mogelijkheid van een overlijdensrisicodekking.

Wetsvoorstel moet worden aangepast
Om de individuele pensioenopbouw adequaat fiscaal te stimuleren wil het Verbond van Verzekeraars dat het wetsvoorstel op de volgende punten wordt aangepast:

verbeteren van de toegankelijkheid voor lijfrenteverzekeringen door het opnemen van een forfaitaire aftrek eventueel aangevuld met een eindtoets;

handhaven van de fiscale faciliëring van kapitaalverzekeringen ten behoeve van de oudedagsvoorziening en studie;

eerbiediging van lopende contracten.


* Pensioentekort in Nederland, de noodzaak voor aanvullende oudedagsvoorzieningen, NIPO 1998

Den Haag, 14 september 1999

Voor nadere informatie:
Verbond van Verzekeraars: Anky van Leeuwen,
e-mail:(jleeu@verzekeraars.org)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie