Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zes miljoen voor vernieuwd stadion galgenwaard Utrecht

Datum nieuwsfeit: 14-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
14 september 1999

Voorstel voor investering uit Utrechts Provinciaal Grote Stedenfonds "ZES MILJOEN GULDEN VOOR VERNIEUWD STADION GALGENWAARD"

Het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht wil zes miljoen gulden subsidie uittrekken om de vernieuwbouw van het stadion Galgenwaard mogelijk te maken. Het nieuwe stadion, waarvan met de bouw naar verwachting in 2000 begonnen wordt, moet uitgroeien tot een hoogwaardig en gentegreerd woon-, werk-, sport- en winkelcomplex. Vanwege de bijzondere betekenis van dit project voor het leefklimaat en de aantrekkingskracht van Utrecht en omgeving willen GS een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van dit complex.

De plannen van FC Utrecht, die bij het college de subsidieaanvraag heeft ingediend, voorzien in een stadion dat met 25.000 zitplaatsen bijna twee keer zoveel capaciteit biedt. Het complex biedt verder ruimte aan grootschalige detailhandel op het gebied van vrijetijdsbesteding en sport, een restaurant, woningbouw en diverse commerciële ruimtes voor FC Utrecht. Onder de tribunes van het vernieuwde stadion komt opnieuw bedrijfsruimte beschikbaar. De gemeente Utrecht zal haar nieuwe multifunctionele sporthal direct naast het stadion bouwen. Onderzocht wordt of vlakbij het stadion plaats is voor een hotel. Het is de bedoeling dat in dit gebied 30.000 m2 kantoorruimte wordt gerealiseerd.

De uitvoering van dit programma - het resultaat van overleg tussen de gemeente en provincie, FC Utrecht en de projectontwikkelaars - ligt in handen van de ontwikkelingscombinatie Fortis/Ballast Nedam en kan rekenen op actieve medewerking van het college van B&W van Utrecht dat op 24 augustus jl. heeft ingestemd met een herstructureringsplan voor het gebied Galgenwaard. In november ondertekenen de gemeente Utrecht en de ontwikkelingscombinatie naar verwachting een concessieovereenkomst. De totale investeringskosten zijn circa 250 miljoen gulden, waarvan 71 miljoen is gereserveerd voor vernieuwbouw van het stadion.

Gedeputeerde Staten zijn om een aantal redenen voorstander van provinciale steun voor dit project. Van belang is dat door de realisering van het stadion het gehele gebied gentegreerd wordt aangepakt. Een gebied dat nu nog redelijk geïsoleerd is van de rest van de stad. Zo kunnen nieuwe investeringen worden gedaan in hoogwaardig openbaar vervoer, veiligheid in de buurt en de aanleg van parkeerplaatsen. FC Utrecht mikt bovendien met het nieuwe stadion op aansluiting bij de top 5 van het Nederlandse voetbal en de mogelijkheid om onderdak te bieden aan internationaal bekende sportevenementen.

Dit zal de uitstraling van de stad en provincie Utrecht ten goede komen en de functie van Galgenwaard als sociale ontmoetingsplaats voor brede lagen van de bevolking versterken. Verwacht wordt ook dat deze nieuwe voorziening een positieve invloed heeft op het vestigingsklimaat voor ondernemers. Het college zelf wil het stadion overigens benutten om in contact te treden met relaties en diverse gezelschappen te ontvangen. FC Utrecht is bereid om de provincie Utrecht daarvoor gedurende drie jaar om niet een representatieve ruimte beschikbaar te stellen.

De provincie Utrecht zal, ook nadat de concessieovereenkomst is ondertekend, voor de ontwikkeling van het gebied nauw betrokken blijven bij dit project. Voor de eerste fase van de bouw - de constructie van de noordtribune - wordt een artikel-19-procedure gevolgd, die zicht biedt op de mogelijkheid om vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan voor het gebied van start te gaan met de bouw. In september 1999 zal de gemeente Utrecht een besluit moeten nemen over dit onderdeel, waarbij ook de bezwaren van nog te verplaatsen bedrijven betrokken zullen worden. Vervolgens zullen GS een besluit nemen over de vraag of deze artikel 19-aanvraag kan worden gehonoreerd. In de planning van de gemeente wordt ermee rekening gehouden dat de vergunning voor de bouw van de noordtribune in november wordt afgegeven. Het gaat daarbij overigens om een krappe planning; van groot belang voor een vlot verloop van de start van de vernieuwbouw zal zijn hoe de ontwikkelingscombinatie met de bezwaren van de huidige huurders van bedrijfsruimten onder het stadion omgaat. GS zullen in elk geval bij de beoordeling van de artikel 19-aanvraag rekening houden met de houdbaarheid van eventuele beroepsprocedures door de bedrijven bij de Raad van State.

De GS-voorstellen komen op 4 oktober a.s. voor het eerst aan de orde in een bijzondere informatiebijeenkomst voor de statencommissie Cultuur en Economie, waarvoor ook de leden van de commissie Bestuur en Middelen worden uitgenodigd. Op 27 oktober zullen Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de subsidieaanvraag.
(Voor informatie: Ron van Dopperen, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 31 96)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie