Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LBR in notitie: Wet SAMEN moet nageleefd worden

Datum nieuwsfeit: 14-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Anti Racisme Informatie Centrum

LBR in notitie: Wet SAMEN moet nageleefd worden

Gezamenlijk belang werkgevers en werknemers

Dinsdag 14 september 1999 heeft LBR-directeur H.G. Fermina aan mr. dr. H.K. Fernandes Mendes, directeur directie coördinatie integratiebeleid minderheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het eerste exemplaar overhandigd van het LBR-onderzoeksrapport SAMEN VERDER Notitie over de naleving van de Wet SAMEN.

In de notitie constateert het LBR dat werkgevers onvoldoende aan de Wet SAMEN meewerken. Te weinig bedrijven nemen expliciet maatregelen om evenredige arbeidsdeelname van etnische minderheden na te streven en allochtoon personeel aan te trekken en te behouden.

Het LBR is van mening dat de Wet SAMEN een goed instrument is om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, de instroom van allochtonen op de arbeidsmarkt te bevorderen en de doorstroom van allochtonen naar hogere functies binnen bedrijven te stimuleren. Helaas wordt dit instrument onvoldoende benut.

De Wet SAMEN (Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden) is op 1 juni
1998 ingevoerd. Wanneer de wet goed wordt nageleefd, is het mogelijk een vergelijking te maken tussen bedrijven die er in slagen allochtone werknemers aan te trekken en te behouden en bedrijven die daar niet in slagen. Zo'n vergelijking leert welk personeelsbeleid het meest effectief is. Bedrijven en overheid kunnen op basis van die kennis aanvullende maatregelen treffen. Aan zulke kennis is grote behoefte nu bedrijven aangeven dat zij moeite hebben met het werven van allochtoon personeel op een krapper wordende arbeidsmarkt.

Op de krapper wordende arbeidsmarkt komen werkzoekenden makkelijker aan een baan. Ook allochtonen profiteren hiervan. Weliswaar is het werkloosheidspercentage onder allochtonen nog beduidend hoger dan onder autochtonen, maar in absolute zin neemt het aantal werkloze allochtonen af. Bij deze groei van de instroom van allochtoon personeel is het van groot belang dat werkgevers aandacht hebben voor de doorstroming van allochtone werknemers binnen de onderneming en voor het voorkomen en tegengaan van discriminatie op de werkvloer. De Wet SAMEN kan daarbij van groot nut zijn, en dient volgens het LBR ook om die redenen nageleefd te worden.

De notitie SAMEN VERDER is verkrijgbaar door fl. 8,50 over te maken op giro 73246,
t.n.v. LBR, Rotterdam, o.v.v. SAMEN VERDER.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie