Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Oosterhout 14-09-1999

Datum nieuwsfeit: 14-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 14 September 1999

Toekomst Niba

Het NIBA (Niet in Beroepsarbeid Actieven) kan de komende jaren in beginsel blijven rekenen op gemeentelijke subsidie. De organisatie heeft inmiddels een beleidsplan voor de periode tot en met 2003 ontwikkeld, waaruit voldoende blijkt hoe de organisatie zich wil inzetten voor de sociale activering van mensen met een uitkering. Via een aanpassing in het aanbod van cursussen en de ontwikkeling van nieuwe projecten moet het NIBA overigens wel aangeven dat het werk wil waken van zijn taken.

Die conclusie trekken burgemeester en wethouders in een voorstel aan de Oosterhoutse gemeenteraad. De gemeente heeft de afgelopen anderhalf jaar vervuldig met NIBA overlegd over zijn nieuwe rol bij het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting in de gemeente Oosterhout. Zo'n nieuwe rol was volgens college en raadscommissie nodig om in aanmerking te blijven komen voor overheidssteun.

NIBA zal zich, zo blijkt uit het beleidsplan, actief kandidaten gaan werven. Dit is vooral nodig omdat burgers die in een sociaal isolement dreigen te komen, per definitief moeilijk te bereiken zijn. In het beleidsplan geeft NIBA aan dat het via allerlei instellingen (huisartsen, maatschappelijk werk) geprobeerd zal worden mogelijke "klanten" te bereiken. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht via huisbezoeken burgers te bereiken.

In het beleidsplan zijn verder prikkels ingebouwd om NIBA-deelnemers niet bij het NIBA te laten blijven zitten. Ze zouden ook gebruik moeten maken van andere instellingen dan het NIBA (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). Er zal een cliëntvolgsysteem worden ingevoerd, waardoor zicht ontstaat op de in- en uitstroom.

Hoewel het NIBA-cursusaanbod mede wordt beïnvloed door de wensen van de deelnemers, zal ook bekeken worden hoe het programma verder kan worden vernieuwd. Daarbij zal advies worden ingewonnen bij SWO.

Aangepast voorstel voor "opschonen" wachtlijst bouwkavels

Burgemeester en wethouders hebben hun voorstel voor de "opschoning" van de wachtlijst voor bouwkavels enigszins aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van de discussie over het ontwerp-raadsvoorstel in de vergadering van de commissie volkshuisvesting, sport, middenstandszaken en civiele techniek. Tot op heden betalen geïnteresseerden éénmalig ƒ 50,-, waarna ze vervolgens op de lijst blijven staan, ook al gaan ze op geen enkel aanbod in. Het college had voorgesteld naast het eenmalige inschrijfgeld voortaan een jaarlijkse heffing van ƒ 125,- te verlangen. Wat de commissieleden betreft gaat dit niet ver genoeg. Het inschrijfgeld zou verhoogd moeten worden van ƒ 50,- naar ƒ 250,-. Alle mensen die nu al ingeschreven staan moeten dit eenmalige bedrag betalen om hun inschrijving te handhaven. Vervolgens moet per kalenderjaar een bedrag van ƒ 100,- betaald worden om op de wachtlijst te blijven staan. Dit commissievoorstel is door het college overgenomen en zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Commissie en college verwachten dat door deze maatregelen de wachtlijst fors kleiner zal worden en alleen serieus belangstellenden over zullen blijven. Om die reden willen zij de inschrijvingsstop, die als onredelijk wordt ervaren, per 1 januari 2000 opheffen.

Raadsvoorstel vaststellen kader borgstellingen en geldleningen

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad voorstellen een aantal afspraken te maken over borgstellingen en geldleningen. Sinds jaren is het gebruik dat de gemeente borgstellingen of geldleningen aan of ten behoeve van verenigingen verleent. Dat gebeurt steeds op basis van een concreet verzoek. Het college heeft de raad toegezegd op enig moment met een aantal algemene criteria te komen. B. en w. hebben de volgende uitgangspunten geformuleerd:

1. Het verlenen van een borgstelling of het verstrekken van leningen behoort niet tot het primaire takenpakket van de gemeente. 2. Verzoeken tot het verlenen van borgstelling of het verstrekken van leningen aan organisaties zonder winstoogmerk worden alleen in behandeling genomen als er sprake is van bijzondere omstandigheden.
3. Het verlenen van borgstelling, waarbij de gemeente borg staat voor een door derden af te sluiten geldlening, verdient de voorkeur boven het verstrekken van geldleningen.
4. Indien een organisatie voldoende draagkrachtig is om via een reguliere bank een lening te verkrijgen, zal de gemeente in beginsel een verzoek om een lening niet honoreren. Indien een dergelijke organisatie - ondanks voldoende financiële draagkracht
- alleen een lening bij een bank kan afsluiten indien de gemeente daarvoor garant staat, is het gemeentebestuur in beginsel bereid borgstelling te verlenen.

Plan van aanpak Beemdenbuurt

In het kader van buurtbeheer is de Beemdenbuurt aangewezen als aandachtsbuurt voor het jaar 2000. Om volgend jaar de nodige projecten te kunnen uitvoeren dient nu reeds met de voorbereidingen gestart te worden. B. en w. hebben daarom het plan van aanpak Beemdenbuurt vastgesteld. Allereerst zal gestart worden met het inventariseren van de wensen en gedachten die er in de buurt leven. Daarbij worden ook de verschillende partners in buurtbeheer, zoals de politie, de woningbouwstichting, SWO, de Stichting Ouderenwerk Oosterhout en de Vrouwen Advies Commissie betrokken. Inmiddels zijn de buurtbewoners uitgenodigd om zich aan te melden voor een bewonersgroep, die namens de bewoners deel gaat nemen aan het project.

Wijziging woonplaatsbenaming met bijbehorende postcodebegrenzing

De woonplaatsbenamingen voor Bedrijventerrein `Weststad fase 3' en het `Markkanaal-eiland', worden veranderd van `Den Hout' in `Oosterhout'. Het college heeft hiertoe besloten, omdat in beide gevallen sprake is van een uitbreiding van een gebied dat logischerwijs de woonplaatsaanduiding Oosterhout moet hebben. Zo is het bedrijventerrein Weststad fase 3 een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Weststad 1 en 2 met woonplaatsaanduiding `Oosterhout'.

In overleg met PTT-Post zullen de postcodes van de gebieden worden gewijzigd van 4911 in 4906.

Bezwaarschrift tegen plaatsen reclamebord Dennenlaan 75

Burgemeester en wethouders hebben besloten de verleende vergunning voor het plaatsen van een onverlicht reclamebord in de voortuin van het perceel Dennenlaan 75 in Dorst in te trekken. B. en w. doen dit op advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft een bezwaarschrift van een andere bewoner uit de Dennenlaan gegrond verklaard. De bewoonster van het perceel Dennenlaan 75 wordt in de gelegenheid gesteld om een nieuwe aanvraag om vergunning voor alle op het perceel aanwezige reclame-uitingen/opschriften in te dienen.

Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministraties

Het college heeft gesloten het reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie aan te passen. Sinds dit reglement op 8 februari 1999 in werking trad, heeft zich een aantal veranderingen voorgedaan waardoor het reglement moet worden aangepast. De wijzigingen betreffen vooral een aantal "interne klanten" van de afdeling burgerij: gemeentelijke afdelingen die gegevens afnemen. Voorts is een aantal nieuwe instellingen opgenomen als afnemer van gegevens uit de bevokingsadministratie: buitenlandse overheidsinstanties, nutsbedrijven, handelsinformatiebureaus, advocaten, notarissen, deurwaarders en banken als de gegevens gevraagd worden voor incassowerkzaamheden.

Oosterhout, 16 september 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...