Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie OCFEB-rapport 'Afvalmarkt in de branding'

Datum nieuwsfeit: 15-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

4 augustus 1999

Afvalmarkt in de branding

Vergaande marktwerking in de afvalmarkt is mogelijk. Maar om de huidige milieu- en gezondheids doelstellingen te garanderen moet de overheid in een geliberaliseerde afvalmarkt wel duidelijke randvoorwaarden stellen aan het functioneren van de markt. Aanpassing van het huidige afvalbeleid van de overheid is naar de mening van het Onderzoekcentrum Financieel Economisch Beleid (OCFEB) beslist gewenst willen de huidige beleidsvoorkeuren van het ministerie van VROM geen gevaar lopen.

Dit onderzoekscentrum, verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de EUR, voerde in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en VROM een onderzoek uit naar de (on)mogelijkheden van marktwerking in de Nederlandse afvalmarkt. De OCFEB-studie, getiteld Afvalmarkt in de branding, geeft naast een beschrijving van de huidige afvalmarkt een analyse van de mogelijke effecten van marktwerking. De conclusies van het rapport zijn voor rekening van de onderzoekers.

De afvalmarkt bestaat uit verschillende deelmarkten. Uit de OCFEB-studie blijkt dat er voor de deelmarkten preventie en hergebruik al sprake is van een vrijwel geliberaliseerde markt. Voor de stort- en verbrandingsmarkt zijn er echter drie obstakels die er toe kunnen leiden dat deze markten niet efficiënt werken. Deze belemme ringen komen voort uit concentratie van bedrijven, het gebrek aan vrije toe- en uittreding en de stroeve afstemming tussen vraag en aanbod. Opheffing van deze belemmeringen is volgens het rapport in principe mogelijk.

Deconcentratie kan bereikt worden door de provinciegrenzen op te heffen. Stortplaatsen en afvalverbrandings installaties (AVI) moeten dan voortaan met elkaar concurreren. Om te voorkomen dat brandbaar afval (gedeeltelijk) gestort wordt is dan wel een drastische verhoging van de stortbelasting noodzakelijk. Verder moet de stortcapaciteit die in de markt gezet wordt gesaneerd worden en moet er een oplossing komen voor de verschillen in kosten tussen stortplaatsen (fondsen voor nazorg).

Vrije afstemming van vraag en aanbod en vrije toe- en uittreding vereisen volgens de OCFEB-studie daarnaast:

veiling of overnames van bestaande AVI's waardoor de huidige (wurg)contracten kunnen vervallen (deze contracten maken invoering van vergaande marktwerking moeizaam door de mogelijkheid van kruissubsidiëring) en de kostenverschillen tussen de AVI's verdwijnen (de huidige kostenverschillen zijn groot en zorgen ervoor dat dure AVI's bij vrije toe- en uittreding naar verwachting verlies draaien) waarbij het rapport laat zien dat deze operatie financieel haalbaar is;

verhoging van de stortbelasting en eventuele invoering van een brandbelasting (om te waarborgen dat preventie en hergebruik minimaal op het huidige niveau blijven).

Het OCFEB-rapport laat verder zien dat als de nationale grenzen opengaan effectieve harmonisatie van milieueisen en afvalstromen sturende regelgeving op Europees niveau noodzakelijk is.

Noot voor de pers

Woensdag 15 september zal het OCFEB-rapport worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een door OCFEB georganiseerde workshop. Reacties op het rapport worden dan gegeven door het ministerie van EZ, VROM en Financiën, de VNG, het IPO, de stichting natuur en milieu, VNO-NCW, de VVAV, de VNA en het AOO.

De OCFEB-studie "Afvalmarkt in de branding" is te bestellen bij het Onderzoekscentrum Financieel Economisch Beleid: tel. 010 – 408 2590 / fax 010 – 408 9173 of e-mail OCFEB-(secr@few.eur.nl).

Voor verdere inlichtingen: E. Dijkgraaf (tel. 010 – 408 2590) of R.F.T. Aalbers (tel. 010 – 408 1404).

04 August 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie