Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA Algemeen Overleg De andere kant van Nederland

Datum nieuwsfeit: 15-09-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

15 september 1999

 

Inbreng PvdA bij het Algemeen Overleg over De andere kant van Nederland, de monitor Gemeentelijk armoedebeleid, het rapport Problematische Schulden, inkomensontwikkeling en de brief over langdurige minima

 

Woordvoerders: Saskia Noorman-den Uyl en Jan Van Zijl

Algemeen

Het is nog niet helemaal duidelijk in welke mate het macro-inkomensbeleid tijdens dit AO aan de orde zal komen, zo kort voor de Algemene Beschouwingen. Het heeft onze voorkeur om de discussie over het niveau van het wettelijk minimumloon en de uitkeringen, de kinderbijslag de fiscale maatregelen etc., te voeren tijdens de Algemene Beschouwingen en de begrotingsbehandeling. Gelet echter op het vroegtijdig wapen-gekletter van de afgelopen dagen zullen we er waarschijnlijk niet aan ontkomen. Onze inzet zal echter in deze fase een globale zijn en gebaseerd op eerder ingenomen standpunten.


* Gezinnen met kinderen

* Koppeling plus

* Woonlasten

* Uitvoering regeerakkoord/eerdere afspraken

* Chronisch zieken

* Wajong

Nota De Andere Kant van Nederland

De speerpunten van beleid zijn : reïntegratie, inkomensbeleid, beheersing vaste lasten, voorkomen van problematische schulden en terug dringen van niet-gebruik. Zowel het bestuursakkoord, dat zich richt op de versterking van de sociale infrastructuur, als het grote stedenbeleid moeten bijdragen aan de armoedebestrijding.

De PvdA-fractie heeft waardering voor het beleid van de regering zoals dat in 1995 is ingezet. Er is flink wat bereikt. En tegelijk is duidelijk dat we er nog lang niet zijn.

Van waarde is dat er flink is geïnvesteerd in het bestrijden van armoede. In geld, maar vooral ook in mensen. De betrokkenheid van gemeenten en van maatschappelijke organisaties is sterk vergroot.

Inkomensondersteuning gemeenten

Gemeentelijke monitor armoedebeleid

Dit is het eerste overzicht van gemeentelijk armoedebeleid dat onder andere de werking van de bijzondere bijstand doorzichtiger maakt. Het gaat over de jaren 1995 t/m 1997. De responsgemeenten van het onderzoek bestrijken rond 80% van alle gemeentelijke uitgaven aan armoedebeleid.

De bruto uitgaven zijn gestegen van f 30 naar f 61 per inwoner. De netto uitgaven zijn nog meer gestegen: van f 17 naar f 43 per inwoner. De bruto gemeentelijke uitgaven zijn in deze periode gestegen van 457 naar 955 miljoen. Het overgrote deel (83%) gaat naar bijzondere bijstand, activering/arbeidsmarkttoeleiding en kwijtschelding. 85% Van de gemeenten heeft een of meer nota's over armoedebeleid.

Standpunt:

Een van de doelen van de eerste nota armoedebestrijding was het activeren en faciliteren van de gemeenten om armoedebestrijding en het specifiek lokaal beleid meer impulsen te geven. Uit de monitor blijkt dat het grotendeels is gelukt. Wel is zorgelijk dat vooral kleinere gemeenten niet gereageerd hebben. Het probleem van armoede en uitsluiting in kleinere en ogenschijnlijk sociaal sterke gemeenten vraagt toch om een nader onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt ook niet in hoeverre de gemeenten de beschikbaar gestelde middelen nu feitelijk hebben ingezet voor armoedebestrijding. Er moet, zoals ik al eerder heb gevraagd, een vergelijkend onderzoek tussen gemeenten plaatsvinden (wat in de toekomst ook nodig is voor de sturing op de bijstandswet in het kader van de nieuwe financiering). Dat mag een vorm van benchmarking zijn.

Er is ook kritiek op de rapportage. Er zijn veel projecten en initiatieven. In hoeverre er sprake is van landelijk werkend beleid is niet zichtbaar. De gemeentelijke monitor is te globaal. Verschillende tussen gemeenten zijn zeer groot, ook als het om financiële steun gaat. Verschillen van 1000,- en meer leveren percenten koopkrachtverschillen. Zoals in het COELO-onderzoek is te vinden.

Rondkomen

Woonlasten

De daling van de huurquote (huurlasten als deel van het besteedbaar inkomen) is positief (van 23,4 naar 21,7% voor 1997). Ook de stijging van het aantal gebruikers van huursubsidie is van belang (20% in 1998). De armoedeval bij huursubsidie is tamelijk groot. Een alleenstaande levert van zijn meerinkomsten bij het aanvaarden van werk op het minimumloon 40% weer in, vanwege het verlies aan huursubsidie (COELO). Voor andere samenlevingsvormen is dat verschil voor wat betreft de huursubsidie veel kleiner.

Standpunt: vraag om nadere onderzoek naar de armoedeval van huursubsidie voor de alleenstaande bij werkaanvaarding op het minimumloon. Naar mijn oordeel zal dat moeten leiden naar aanpassing van de huursubsidietabel op dit onderdeel.

Problematische schulden

Groei problematische schulden is zeer zorgelijk. De uitvoering van de nieuwe wet schuldsanering komt zeer traag opgang. Hoe zit het met voorlichting? Private schuldbemiddeling lijkt niet echt een bijdrage te leveren. Tot op heden hebben geen van de 8 aangemelde particuliere organisaties aan de wettelijke voorwaarden kunnen voldoen. Ik voel niets voor een verhoging van de vergoeding voor deze bureaus.

Beslagvrije voet

Bij de behandeling van de wet schuldsanering heeft de Kamer zich uitgesproken (via een overweging in een motie) over een verhoging van de beslagvrije voet. Thans wordt een nader onderzoek aangekondigd naar de berekeningsmethodiek.

Standpunt: overweeg uitspraak Kamer te vragen.

Kwijtscheldingsregeling

In een motie van PvdA/D'66 is bij de begroting Sozawe voorgesteld de kwijtschelding zodanig aan de passen, dat de armoedeval aanzienlijk verkleind wordt. Vorige week ontvingen we een rapportage en inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën de Kamer laten weten, dat hij een nader onderzoek wenst.

Standpunt:

Een eerdere motie over de armoedeval heb ik 1997 ingediend en de Interdeparte-mentale werkgroep WIK heeft er vervolgens twee jaar over gedaan om te bedenken dat men een nader onderzoek wenselijk vond.

Het is niet zo ingewikkeld om te bedenken hoe groot de armoedeval is, als voor iedere

f 100,- meer inkomsten er f 80,- wordt afgeroomd door het verlies aan kwijtschelding.

Het onderzoek is er al (COELO, Groningen). De aantallen zijn zo uit de monitor lokale lasten te halen.

Wij dringen aan op snelle aanpassing van regelgeving, verwachten nog dit jaar voorstel.

Alleenstaande ouders in de bijstand

Wanneer en op welke wijze zal de arbeidsverplichting, zoals die thans in de bijstandswet is opgenomen, worden aangepast? Voorstel : voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 13 jaar alleen partiële arbeidsverplichting (in beginsel 20 uur). Daarna individuele afweging op basis van persoonlijke omstandigheden (afhankelijk opvang kinderen), via AMVB te regelen na wetswijziging.

Zie begrotingsbehandeling vorig jaar.

 

Participatie

Inschakeling specifieke groepen

Opvalt dat het onderzoek naar armoede onder allochtonen (tweemaal zo hoog als onder autochtonen) niet tot extra inzet of specifiek beleid van het kabinet leidt. Standpunt: dat is te mager.

Combinatie van werk en uitkering

Een steeds grotere groep mensen in de uitkering heeft geen enkel zicht op toeleiding naar de arbeidsmarkt. In sommige gemeenten gaat het om 60 à 70%.

Uit de sociale conferenties en de aanbevelingen van de taakgroepen blijkt de wenselijkheid om voor deze mensen een oplossing te vinden.

Dan gaat het om een mengvorm van uitkering en werk, waarbij het zeer strikte bijstandsregime niet meer van toepassing is. Vraag: een notitie waarin de mogelijkheden verkend worden.

Wij willen graag meer inzicht in de mate waarin participatie en sociale activering plaatsvindt. Niet alleen bij bijstandsuitkeringsgerechtingen, maar ook voor WAO'ers.

Uitvoering

Jaarrapport

Cliëntenparticipatie

Benutten van informatie zoals Landelijk Bureau Sociaal Raadsliedenwerk. Institutionaliseren Financiering Regionaal meldpunt of ombudsfunctie. Uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de beleidsafdelingen van het ministerie nauwelijks gebruik maken van de signaleringsfunctie van de rijksconsulenten en zich baseren op de piepsignalen van VNG en gemeenten.

Hoe verder

Dit is het vierde jaar waarin armoedeonderzoek en beleidsontwikkeling en bijstelling plaatsvindt. We stemmen in met de actiepunten. Hoe gaat de regering verder? Wat ons betreft zijn we er nog niet.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...