Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarrapportage 1998 Inspectie voor de gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 15-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Jaarrapportage 1998 Inspectie voor de gezondheidszorg

Woensdag 15 september, persbericht nummer 93

Dit persbericht gaat uit onder verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vindt dat er minimumnormen voor kwaliteit in de gezondheidszorg moeten komen. Volgens de Kwaliteitswet moeten instellingen, samen met zorgverzekeraars en patiënten, zelf normen opstellen voor kwalitatief goede zorg. De Inspectie komt te veel situaties tegen waarin dit niet is gebeurd. Dit stelt de waarnemend Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg, drs. Piet Vree, in de jaarrapportage IGZ 1998, die vandaag verschijnt. Daarnaast pleit de IGZ ervoor om marketingonderzoeken naar toegelaten geneesmiddelen waaraan arsten meewerken, uit te voeren volgens de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen.

De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Daarbij richt zij zich, meer dan in het verleden, op het bewaken van de minimumkwaliteit van de gezondheidszorg. Zij doet dat aan de hand van normen die door instellingen en beroepsbeoefenaren zelf opgesteld moeten worden. Juist in situaties waarin de zorg onder de maat dreigt te raken en de Inspectie moet optreden, blijken deze normen er vaak niet te zijn. Als er wel normen zijn, gaan die veelal alleen over kwalitatief optimale zorg. Daarmee zijn ze niet bruikbaar voor het toezicht op de minimumkwaliteit van de zorg.

De IGZ krijgt te laat signalen over de minimumkwaliteit van de zorg. Sinds de inwerkingtreding van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector behandelt de klachtencommissie van een instelling klachten van patiënten en niet langer de IGZ. De IGZ wordt geïnformeerd over de klachtenafhandeling via de jaarrapportage van een instelling. Daardoor hoort de Inspectie soms pas anderhalf jaar na een gebeurtenis, die ertoe heeft geleid dat er een klacht is ingediend bij de klachtencommissie, van de klacht. Op dit moment vindt er een evaluatie plaats van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Geneesmiddelen

Post-Marketing-Surveillance-onderzoeken met geneesmiddelen zijn bedoeld om via onderzoek meer informatie te verzamelen over een reeds toegelaten geneesmiddel. Soms gebruiken farmaceutische bedrijven ze ook als een marketinginstrument. Het geneesmiddel komt via het onderzoek in de pen van de arts, waardoor deze het geneesmiddel gaat voorschrijven aan zijn patiënten. In veel gevallen worden artsen die meewerken aan dit soort onderzoek beloond. Er kan dus sprake zijn van een belangenverstrengeling doordat de arts tegelijkertijd behandelaar en onderzoeker is. Daarom vindt de IGZ dat dit soort onderzoek met geneesmiddelen behandeld moet worden conform de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen. In dat geval zou de arts onder meer toestemming moeten vragen aan de patiënt voor medewerking aan het onderzoek.

Nutriceutica

Een nieuw fenomeen bij gezondheids- en lifestyleproducten zijn de nutriceutica. Dit zijn voedingsmiddelen verrijkt met stoffen die net als een geneesmiddel werken. Een voorbeeld is margarine met stanolesters, die helpt bij het verlagen van het cholesterolgehalte. Nutriceutica maken het onderscheid tussen een waar en een geneesmiddel steeds vager. Dit stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken voor de vraag onder wiens toezicht deze producten vallen en aan de hand van welke criteria ze moeten worden beoordeeld. Hiervoor worden richtlijnen opgesteld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie