Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Van der Ploeg bij Opening Postdoctorale journalistiek

Datum nieuwsfeit: 15-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 15-09-1999

Toespraak

Opening van de Postdoctorale Opleiding Radio- en Televisiejournalistiek

Toespraak van dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bij de opening van de Postdoctorale Opleiding Radio- en Televisiejournalistiek.

(Uitgesproken door mr. H.Y. Kramer, hoofd directie Media, Letteren en Bibliotheken)

15 september 1999 te Groningen, Rijksuniversiteit

Dames en Heren,

Ik vermoed dat u - net als ik - geboeid hebt geluisterd naar het welsprekende en welhaast hartstochtelijke pleidooi van mr. Whittle voor een kwalitatief hoogwaardige publieke omroep.

Mr. Whittle, I want to congratulate you with your eloquent and passionate pleading in favour of public broadcasting. Youve focused on the debate about the future of public broadcasting, that is currently taking place in your country.
A debate that is taking place in most European countries, I might add. And as it is immanent in Holland, I would say. Thank you for your memorable and inspiring words!

I shall continue the rest of my speech in Dutch.

Dames en heren, na beluistering van het betoog van de heer Whittle lijkt het mij goed om even kort in te gaan op de omroepsystemen van het Verenigd Koninkrijk en ons eigen land. Bij debatten over het omroepbestel in Nederland wordt steevast oog geslagen op de situatie in Engeland. Dus dat mag ook dit keer niet achterwege blijven.

Ik ga gemakshalve - en ook vanwege de tijd- voorbij aan de manier waarop in beide landen de publieke omroep gestalte heeft gekregen. Daar de BBC, hier de publieke omroep met omroepverenigingen en NOS. De inrichting van ons publieke omroepbestel is verbonden met de maatschappelijke en staatkundige opbouw van ons land in deze eeuw, derhalve onvergelijkbaar met systemen in andere landen, en even uniek in de wereld als de BBC.

Eigenlijk vind ik interessanter hoe verschillend in beide landen wordt omgegaan met commerciële omroep.
In Nederland is sedert de introductie van commerciële omroep in 1989 een uitgesproken duaal omroepbestel ontstaan. Daarbij is gekozen voor een duidelijke scheiding tussen publieke en commerciële omroep, zowel in de regelgeving als in de praktijk. Vervulling van de publieke functie is bij ons exclusief opgedragen aan de publieke omroep. Voor de commerciële omroep gelden enkel de Europese minimumregels die vooral betrekking hebben op reclame, sponsoring, de hoeveelheid europees product en de bepalingen ter bescherming van jeugd en minderjarigen. Echte programma-inhoudelijke eisen voor commerciële omroep kennen wij niet.

In het Verenigd Koninkrijk is reeds in het midden van de jaren vijftig commerciële omroep ingevoerd, waaraan bij wet of via vergunningsvoorwaarden publieke verplichtingen worden opgelegd. In het Engelse systeem is vanaf het begin gekozen voor een kwaliteitsimpuls, zowel bij de publieke BBC als bij de commerciële ITV. Veel van het Engelse kwaliteitsdrama is dan ook afkomstig van ITV-maatschappijen. Bijzonder is ook Channel 4. Opgebouwd uit geld van commerciële omroepen, nu aangewezen op reclame-inkomsten en toch een zender met een publieke taakopdracht. Met als resultaat bijzondere en mooie programmas, dikwijls voor kleine doelgroepen.

Uiteraard zijn, zoals ik al zei, deze verschillen tussen het Engelse en Nederlandse omroepsysteem te verklaren uit de politieke ontwikkeling in beide landen. Maar een grote rol spelen ook de verschillen in schaalgrootte. Zowel wat betreft omvang van de bevolking maar in het bijzonder wat het taalgebied betreft. Ook speelt een rol dat commerciële omroep in Engeland gebruik maakt van (schaarse) etherfrequenties, terwijl onze commerciële televisie is gestart en groot geworden met verspreiding via satelliet en kabel.

Tegenwoordig convergeert alles in het land van media en telecommunicatie. Of dat waar is en welke betekenis daaraan moet worden gehecht, lijkt mij een boeiend onderwerp voor de nieuwe post-doctorale opleiding. Want je moet wel al veel geleerd hebben alvorens je te kunnen buigen over zulke vraagstukken waarin hype, fictie en werkelijkheid van alkaar moeten worden onderscheiden. Daarover wil ik het nu dus niet met u over hebben. Ik wil hier nog wat zeggen over het zwaarwegende punt van overeenkomst tussen Nederland en Engeland, dat is het belang dat gehecht wordt aan een sterke en herkenbare publieke omroep, nu en in de komende jaren.

In welhaast alle Europese landen zien overheden en publieke omroepen zich geplaatst voor dezelfde fundamentele vraag: hoe geven we op de grens van het nieuwe millennium invulling aan de publieke omroeptaak, rekening houdend met ingrijpende maatschappelijke, culturele, technologische, economische en juridische ontwikkelingen op het terrein van informatie en communicatie?

Het Nederlandse kabinet heeft op die vraag een antwoord geformuleerd in de Concessiewet, de Wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep, die zeer binnenkort in het Parlement zal worden behandeld.
Leit-motiv van de Concessiewet is samenwerking tussen de diverse onderdelen die gezamenlijk de Nederlandse publieke omroep gestalte geven. Dit sluit naadloos aan bij de fraaie formulering van de heer Whittle: Can the strength of diversity become the power of unity ? Wat mij betreft zou dat een retorische vraag moeten zijn, waarop een bevestigend antwoord zowel noodzakelijk als onvermijdelijk is. Maar er moet nog wel gewerkt worden voor het zover is.

A.s. vrijdag is in dit kader opnieuw een belangrijke dag voor de landelijke publieke omroep. Dan spreken de raad van bestuur en de raad van toezicht met elkaar over de toekomstige netprofilering en aanverwante zaken op de drie publieke televisiezenders. Het spreekt vanzelf dat de staatssecretaris zeer benieuwd is naar de definitieve plannen. Hij heeft op het omroepcongres van vorige week aangegeven langs welke lijnen hij de plannen zal toetsen. Kort samengevat komt dat erop neer dat die plannen erop gericht moeten zijn om de publieke omroepfunctie op landelijk niveau gestalte te geven op een wijze die recht doet zowel aan de profielen van de omroepverenigingen als aan de behoeften van het publiek. Overeenstemming over de planning acht hij van cruciale betekenis voor de verdere ontwikkeling van de publieke omroep in Nederland in de komende jaren.

Nu ik hier in Groningen ben, wil ik graag ook even stilstaan bij de niet-landelijke publieke omroep. De publieke omroepfunctie krijgt immers niet alleen op landelijk, maar ook op niet-landelijk, regionaal en lokaal niveau gestalte. De al decennia bestaande regionale radio heeft de afgelopen jaren in bijna alle provincies gezelschap gekregen van regionale televisie. De programmas van de regionale omroepen blijken het goed te doen bij de kijkers en luisteraars. Dat geldt zeker voor de noordelijke provincies, waar de regionale omroep zich een geheel eigen plaats heeft verworven juist door zijn programmering consequent af te stemmen op het eigen verzorgingsgebied.

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren nauwe samenwerking tot stand zien komen tussen landelijke en regionale publieke omroep, zowel op terrein van radio als dat van televisie. Op het departementale verlanglijstje staat dan ook nog de samenwerking tussen regionale en lokale omroep.
Ik ben blij met initiatieven tot samenwerking, omdat ze bijdragen aan een kwalitatief hoogstaande publieke omroep, zowel op landelijk als op niet-landelijk niveau. Zulke samenwerking is in het belang van de publieke omroep zelf, maar evenzeer in het belang van de kijkers en luisteraars.

MdV, dames en heren. Na deze lange aanloop ben ik eindelijk aangekomen bij het onderwerp waarvoor wij deze middag hier bijeen gekomen zijn: de nieuwe opleiding radio en televisiejournalistiek.

In ieder geval kunnen we hier zien waar vruchtbare samenwerking toe kan leiden. De postdoctorale opleiding radio- en televisiejournalistiek is immers mogelijk geworden dankzij nauwe samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de omroepen van Nederland 1 en de publieke regionale omroep Radio/TV Noord. Daarnaast dragen ook de provincie Groningen en de gemeente Groningen aan de nieuwe opleiding bij, evenals OCenW.

Vanuit mijn directie Media, Letteren en Bibliotheken is een bijdrage verleend, op grond van de opvatting dat dit project bij kan dragen aan een kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse journalistiek in het algemeen en de omroepjournalistiek in het bijzonder.

De afgelopen tijd is - naar aanleiding van berichtgeving over de Kroonprins - opnieuw de discussie losgebarsten over journalistieke gedragingen. De media staan onder toenemende druk: ze strijden met elkaar om aandacht van de kijkers/luisteraars/lezers en dat leidt zo nu en dan tot uitglijders. Dan gaat het trouwens niet alleen over de berichtgeving over het Koninklijk Huis of andere vooraanstaande leden van de samenleving, maar ook over de wijze waarop verslag wordt gedaan van oorlog en natuurgeweld. Denk aan de commotie over gruwelijke televisiebeelden van de Balkan-oorlog of van de recente aardbeving in Turkije.

Telkens opnieuw komen redacties en journalisten voor de afweging te staan: brengen we deze beelden, brengen we deze berichten? Ik ben er voorstander van om die discussie niet alleen binnen de beroepsgeroep te voeren, maar ook daarbuiten. Dat is een vorm van journalistieke verantwoording afleggen. Dat geldt niet enkel voor de publieke omroep, maar ook voor de commerciële omroep en voor de pers in al haar geledingen.

Daarom ben ik verheugd met deze nieuwe postdoctorale opleiding radio- en televisiejournalistiek. Zij zal een bijdrage leveren voor de verdere professionalisering van het journalistieke ambacht. Bij een professionele houding past grondige reflectie over het journalistieke doen en laten, over de dos en donts. Dat kan dan hier aan de Universiteit van Groningen gebeuren.

Ik wens daarom alle betrokkenen geluk met de start van deze nieuwe opleiding.
Met name geldt mijn gelukwens prof. Harry Lockefeer die - zou je kunnen zeggen - als bouwpastoor heeft gefungeerd. Zo zie je maar dat een katholieke Volkskrant-achtergrond ook in het protestante noorden zijn uitwerking niet mist.

Ik dank u voor uw aandacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...