Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV Bondgenoten: Voorzitter Krul opent Bondsraad

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

FNV BONDGENOTEN

FNV Bondgenoten: Voorzitter Krul opent Bondsraad

Openingswoord Henk Krul, Voorzitter FNV Bondgenoten, Bondsraad 16 september 1999, 10.30 uur.

Let op: embargo tot 10.30 uur

Bondsraad, goedemorgen.

Ik ben heel erg blij dat ik hier weer sta. (korte pauze) Ik wil daar straks graag nog iets meer over zeggen maar eerst wil ik stil staan bij het onverwachte overlijden van een van onze Bondsraadleden. Frans Nauts, is afgelopen zomer plotseling overleden. Ik zou u willen vragen allemaal te gaan staan en een minuut stil te zijn.

Dank u wel. Het is vreemd om nu weer over mezelf te beginnen. Een Bondsraadlid is gestorven en ik sta hier nog. Afgelopen winter had ik niet durven dromen dat ik hier weer zou zijn. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik toen die wens ook niet had. Ik wilde thuis zijn bij mijn gezin en knokken tegen mijn ziekte. Nu er weer wat lichtpuntjes zijn, wordt het langzaam anders. De komende tijd ga ik weer twee dagen in de week werken en dat doe ik vooral om mezelf weer wat perspectief te geven. Fred Kagie zal bij de mededelingen aangeven welke taakverdeling we onderling gemaakt hebben. Overigens las ik in het Algemeen Dagblad deze week, welke functie ik na januari 2000 ga vervullen. Zo hoor je zelf ook nog eens wat. Voor alle helderheid: daar is nog geen beslissing over genomen. Of de betreffende vacature sowieso ontstaat hangt af van de bestuursverkiezing. Bovendien wil ik de komende maanden beoordelen hoe mijn ziekte zich ontwikkelt. Ik verlang daarbij enige prudentie, zelfs van journalisten.

Ik moet zeggen dat ik trots ben op heel veel mensen binnen de organisatie. In een half jaar tijd heb ik meer dan 400 kaartjes, brieven en talloze telefoontjes ontvangen. Het heeft me ontzettend goed gedaan om te merken hoe je collega's en kaderleden met je meeleven en je een hart onder de riem steken. Al die mensen ontzettend bedankt.

Dan wil ik nu weer verder met het werk. Waar staan wij voor? Voor solidariteit, voor gelijke kansen voor iedereen, voor werkenden en voor niet werkenden. Ik heb dus een aantal irritaties. Het gaat fantastisch goed in Nederland. De economie draait op volle toeren. Voor 1999 gaan de economen uit van een groei met 2,5 en ondertussen zelfs met 3 procent. Het begrotingstekort van de overheid is over twee jaar verdwenen als het zo doorgaat. Ik zou dus zeggen; het is tijd voor verbeteringen, het geld is er, de toekomstperspectieven zijn er. Ik denk dan vooral aan de gezondheidszorg en het onderwijs. De problemen in die sectoren zijn niet mals. Een te hoge werkdruk, lange wachtlijsten in de gezondheidszorg en een gebrek aan personeel. Als er een moment is om te investeren dan is dat nu.

Ik erger me dus als ik hoor dat Minister Borst het goed vindt dat zieke werknemers voorrang krijgen op zieke burgers zonder een baan. Gelukkig is ze afgelopen week teruggefloten door de Tweede Kamer en we zullen haar nieuwe voorstellen kritisch blijven volgen. In 1998, bij de oprichting van Bondgenoten, speelde deze discussie ook al. We hebben toen op het oprichtingscongres een motie van afkeuring uitgesproken, die unaniem gedragen werd. Het is namelijk een heilloze weg. Zo'n plan is en blijft het begin van een tweedeling in de maatschappij. Ook al worden er garanties ingebouwd. Ook al gaat het niet ten koste van andere mensen die wachten op een behandeling, wat ik me overigens niet voor kan stellen. Ook al betalen werkgevers zelf mee. Volgens mij is het een hellend vlak waar minister Borst zich op begeeft. Commercie in de zorg of voorrang in de zorg, vaak bepaalt dan het geld de rangorde. Of je nu een baan hebt of niet, of je een grote bankrekening hebt of niet; als je ziek wordt wil je behandeld worden. En je wil dezelfde kansen krijgen als je buurman of buurvrouw. Er is niets belangrijker dan je eigen gezondheid, maar niet ten koste van anderen.

Wat dat betreft volg ik ook de discussies die weer oplaaien over de WAO. Het beleid faalt en ik moet zeggen; dat verbaast me niets. Als vakbond hebben we jaren geleden al gezegd dat privatisering van de WAO en van de Ziektewet geen oplossing biedt voor het groeiend aantal WAO'ers. Sterker nog; het bevordert de tweedeling in de zorg. Er is niet naar ons geluisterd. Door werkgevers verantwoordelijk te maken voor de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid voorkom je niet dat mensen ziek worden. Je kan een WAO'er korten op zijn of haar uitkering maar daar worden ze ook niet beter van. Dat levert ze ook geen baan op. Iemand in de WAO wil graag weer aan het werk. Daar moet in geïnvesteerd worden. Er wordt veel te simpel gedacht vanuit een sanctiebeleid. Als we maar hard genoeg straffen dan helpt dat wel. Of het nu de werkgever is of de WAO'er zelf. Al jarenlang geven we aan dat dat niet zal helpen.

De bond zet in op een betere weg. Want ook wij hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. In bijna 90 cao's zijn er het afgelopen jaar afspraken gemaakt met werkgevers om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en reïntegratie mogelijk te maken. We hebben Rea-actief opgericht waarin we samen met de werkgevers en de uitvoeringsinstanties arbeidsongeschikten weer naar een baan bemiddelen. We hebben twee meetinstrumenten ontwikkeld in de lijn van de arbeidsomstandigheden. Zo is er de werkdrukscan en de tachograaf om RSI te helpen voorkomen. Beide instrumenten zijn succesvol. De tachograaf vindt gretig aftrek op de werkvloer. Ook in het komende cao-seizoen moeten we ons weer inzetten om werkgevers te overtuigen van het nut van preventie. Zowel individuele werkgevers als op sectorniveau.

De afgelopen dagen zijn er nog een aantal andere thema's voorbij gekomen, waar ik mij aan erger. De voorzitter van het MKB, Hans de Boer, vindt dat asielzoekers direct aan het werk moeten als ze in Nederland komen. Het idee op zich, daar kan ik wel achter staan. Het is goed om asielzoekers een kans te geven om te werken en om een fatsoenlijk salaris te verdienen. Maar ik erger me aan de gelegenheidsredenering van de heer De Boer. De bedrijven binnen het MKB staan namelijk te springen om personeel, er zijn tienduizenden vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Dat is de reden waarom asielzoekers mogen werken van de heer De Boer. Er is een krapte op de arbeidsmarkt, dus nu mag het ineens. En wat gebeurt er in tijden dat er weinig werk is? Worden ze dan weer het land uitgezet? Ik vind dat er een keuze gemaakt moet worden. Of je bent ervoor om asielzoekers te laten werken, zoals wij dat zijn, of je bent ertegen. Maar je bent niet voor omdat het je goed uitkomt. Ik wil u graag nog even in de herinnering roepen, hoe u als Bondsraad geld ter beschikking hebt gesteld voor de witte illegalen. En waar was het MKB Nederland toen? Een aantal van deze witte illegalen zijn lid van onze bond en u bent met z'n allen achter hen gaan staan. En zo hoort het ook.

Een andere gelegenheidsredenering komt van minister de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij vindt dat oudere werknemers langer door moeten werken. Dit voorstel is eveneens het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De Vries wil gaan korten op VUT-regelingen om zo langer doorwerken te stimuleren. Voor mijn gevoel is het de omgekeerde wereld. Eerst ging het slecht met de economie en moest de uitkering omlaag voor VUT. Nu gaat het goed met de economie en nu moet de uitkering ook omlaag. De problemen op de arbeidsmarkt worden afgewenteld op de werknemers. Zij betalen continu de prijs. Nog los van het feit dat de meeste collectieve VUT-regelingen al omgezet zijn in flexibele pensioenen, waarbij mensen individueel meer betalen bij vervroegde uittreding. Als werkgevers en overheid zo'n probleem hebben met het personeelstekort dan kunnen ze daar iets aan doen. Maak het aantrekkelijk voor mensen om langer te blijven werken. Dus niet straffen maar stimuleren.

En dan is er nog het armoede-debat in Nederland. Ik heb het gevoel dat de discussie zelf verwatert en dat de overheid een beetje aan het kruidenieren is. De kinderbijslag wordt verhoogd maar er wordt niet meer gesproken over een echte structurele oplossing. De FNV heeft in haar nota: 'Arm in arm' genoeg zinnige maatregelen geopperd. Een stapje is er gemaakt, mede dankzij de vakcentrale en de bonden. De SER heeft een advies neergelegd om de minima 1 procent erbij te geven. Ons advies aan de overheid is dat het best wat royaler mag. Het mag best een onsje meer zijn.

Verder zijn we voor het komende cao-seizoen druk bezig met het uitkristalliseren van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Wouter Waleson komt daar nog op terug deze dagen. De afgelopen maanden zijn er al wel wat voorzetjes geweest naar aanleiding van de salarisstijgingen van de managers in Nederland. Ook de 'gewone' werknemer heeft meegewerkt aan de winsten die bedrijven hebben gemaakt. Daar moeten zij ook iets van terug zien. Het VNO/NCW is uiteindelijk bereid geweest een toezegging te doen om verantwoord om te gaan met de salarissen van topmanagers. Ze hebben ook de richtlijnen voor opties aangescherpt en wij verwachten dat de individuele werkgevers zich daar aan zullen houden. Die toezeggingen zijn er gekomen doordat de FNV hierop heeft aangedrongen. We zullen de praktijk kritisch volgen. Op z'n Amsterdams: Eerst zien blinde Maupie of op z'n Rotterdams: geen woorden maar daden. De discussies over de directie-salarissen hebben er mede toe geleid dat onze kaderleden een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Tijdens de ledenraadplegingen de afgelopen weken is uitgesproken dat een looneis van 0,5 tot 1 procent bovenop de inflatie, te laag is.

Het klinkt misschien wat raar maar ziek zijn heeft zo ook zijn voordelen. Je kan eens wat meer afstand nemen van de dingen waar je anders dagelijks mee bezig bent. Zo keek ik ook op afstand naar de gang van zaken rondom het MLTP. Je ziet dan vooral nog de hoofdlijnen en verliest je niet meer in details. Ik kan dan ook zeggen dat het proces op hoofdlijnen goed verloopt. We zitten behoorlijk op koers, er wordt overal druk overlegd, meegedacht en gediscussieerd. De implementatie laat nog even op zich wachten, eerst volgt natuurlijk de besluitvorming in de Bondsraad van november. Maar ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken om de zaak in goede banen te leiden het komende half jaar. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Op een aantal afdelingen vallen soms echt pijnlijke klappen. Voor de mensen die dat aangaat is het heel naar, maar je ontkomt er niet aan in een veranderingsproces. Als ik kijk hoe mensen vanuit de werkorganisatie en de vereniging zich inzetten, ondanks de pijnlijke punten, dan vind ik dat zij een heel goede prestatie leveren.

Beste Bondsraad, hoe blij ik ook ben om hier te staan, er komt nu wel een eind aan mijn verhaal. U heeft twee drukke dagen voor de boeg met een volle agenda. Daarom is het nu tijd om te zeggen: de vergadering is geopend.

Voor meer informatie:
Inge Freriksen, voorlichting: 030-2738257

16 sep 99 10:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...