Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer politietoezicht en camerabewaking in Tilburg

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

16-9-99

Meer politietoezicht en camerabewaking in binnenstad

Gemeente kiest voor integrale aanpak veiligheid

De gemeente Tilburg wil door meer politiesurveillance en cameratoezicht in het centrum de veiligheid in de binnenstad vergroten. Dit staat in de nota Toezicht Binnenstad, die in de collegevergadering van 13 september 1999 is vastgesteld. Andere voorstellen voor een integrale veiligheidsaanpak zijn een betere taakafbakening van toezichthouders en centrumbeheerders en een extra toezichtpost in de Tuinstraat. Voor het cameratoezicht wordt een apart voorstel uitgewerkt. Met de uitvoering van de overige maatregelen wordt direct begonnen. De uitgangspunten in het rapport zijn tot stand gekomen door nauw overleg tussen gemeentelijke diensten en bedrijven, de politie en de partijen van de Stichting Stadskern.

In de nota Toezicht Binnenstad staan zes maatregelen genoemd.

Extra politiesurveillanten
Er is behoefte aan extra politiesurveillance. De privatisering van het parkeertoezicht heeft bij het Parkeerbedrijf een besparing opgeleverd van 200.000 gulden. Dit bedrag kan worden ingezet om het aantal politiesurveillanten voor de binnenstad te verhogen met 2,7 fte.

Duidelijkere taakverdeling tussen toezichthouders en centrumbeheerders Er wordt een duidelijke scheiding aangebracht in het takenpakket van de toezichthouders en de centrumbeheerders. Het additioneel surveilleren wordt het primaat van toezichthouders, aangezien alleen zij adequaat door de politie worden gesteund en geselecteerd. De bijbehorende beheertaken worden ook toebedeeld aan de surveillanten. Deze taken zijn het openen en sluiten van het kernwinkelgebied binnenstad en van de parken, verlenen van ontheffingen voor het betreden van de afgesloten gedeelten van de binnenstad en surveillance gericht op de uitstallingen en terrassen. De centrumbeheerders krijgen het beheren van de fietsenstallingen als taak.

Extra toezichthouders
Omdat hiermee het takenpakket van de toezichthouders uitgebreid wordt, is het nodig het aantal toezichthouders te verhogen. In totaal zijn er 25 nodig. Nu zijn er nog 10 toezichthouders. Om te komen toe 25 worden 8 centrumbeheerders aangesteld als toezichthouder en worden 7 nieuwe toezichthouders aangetrokken.
Om het groter aantal toezichthouders goed te kunnen begeleiden, worden door de Diamantgroep extra begeleiders aangetrokken.

Toezichtpost aan de Tuinstraat
Er komt een extra toezichtpost in de Tuinstraat. De tijdelijke toezichtpost bij de Heuvelkerk is te klein. Omdat met het aantrekken van de extra toezichthouders direct wordt begonnen, wordt het leegstaande pand aan de Tuinstraat 1 (voorheen Schoevers) zo snel mogelijk ingericht als toezichtpost.
Structureel overleg
Om de inzet van de verschillende vormen van toezicht goed op elkaar af te kunnen stemmen, is structureel overleg noodzakelijk. Tussen politie, Diamantgroep en Openbare Werken Tilburg moet regelmatig overleg plaatsvinden om de algemene lijnen van toezicht in de binnenstad te bepalen en evalueren.

Camerabewaking
De gemeente wil cameratoezicht in zetten als hulpmiddel voor het toezicht in de binnenstad. Camerabewaking is wenselijk op de Heuvel, Heuvelring, stukje Pieter Vreedeplein, Piusplein en Paleisring. Wanneer er sprake is van monitoring zal dit plaats vinden in de toezichtpost.
De mogelijk om de monitoren te kunnen bekijken vanuit het politiebureau, wordt nog bekeken. Voor het cameratoezicht zal nog een separaat uitwerkingsvoorstel worden gemaakt, waarin het exacte aantal camera's, de locaties en de exacte kosten worden uitgewerkt.

Kosten
De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen in 2000 zijn ¦ 780.000-. Daarvan wordt
¦ 70.000,- gereserveerd voor het cameratoezicht en ¦ 100.000,- voor de inrichting van de extra toezichtpost. De overige kosten zijn loonkosten politie, begeleiding toezichthouders en voorlichtingsmateriaal.

Contactpersoon:
Sandra Buys, Stadszaken, telefoon 013 - 542 88 35.

Er komt een extra toezichtpost in de Tuinstraat. De tijdelijke toezichtpost bij de Heuvelkerk is te klein. Omdat met het aantrekken van de extra toezichthouders direct wordt begonnen, wordt het leegstaande pand aan de Tuinstraat 1 (voorheen Schoevers) zo snel mogelijk ingericht als toezichtpost.

Structureel overleg
Om de inzet van de verschillende vormen van toezicht goed op elkaar af te kunnen stemmen, is structureel overleg noodzakelijk. Tussen politie, Diamantgroep en Openbare Werken Tilburg moet regelmatig overleg plaatsvinden om de algemene lijnen van toezicht in de binnenstad te bepalen en evalueren.

Camerabewaking
De gemeente wil cameratoezicht in zetten als hulpmiddel voor het toezicht in de binnenstad. Camerabewaking is wenselijk op de Heuvel, Heuvelring, stukje Pieter Vreedeplein, Piusplein en Paleisring. Wanneer er sprake is van monitoring zal dit plaats vinden in de toezichtpost.
De mogelijk om de monitoren te kunnen bekijken vanuit het politiebureau, wordt nog bekeken. Voor het cameratoezicht zal nog een separaat uitwerkingsvoorstel worden gemaakt, waarin het exacte aantal camera's, de locaties en de exacte kosten worden uitgewerkt.

Kosten
De kosten voor het uitvoeren van de maatregelen in 2000 zijn ¦ 780.000-. Daarvan wordt
¦ 70.000,- gereserveerd voor het cameratoezicht en ¦ 100.000,- voor de inrichting van de extra toezichtpost. De overige kosten zijn loonkosten politie, begeleiding toezichthouders en voorlichtingsmateriaal.

Contactpersoon:
Sandra Buys, Stadszaken, telefoon 013 - 542 88 35.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie