Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Utrecht consulteert bevolking over busbaan binnenstad

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

Variant eenrichtingsverkeer Biltstraat heeft voorlopige voorkeur College:

COLLEGE CONSULTEERT BEVOLKING OVER INPASSING BUSBAAN BINNENSTAD

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de Raad ten aanzien van de nieuwe busbaan (HOV) door de binnenstad naar de Uithof voor te stellen te kiezen voor de variant met extra haltes op Janskerkhof, Lucasbolwerk en Biltstraat en met gesloten betonverharding, waarbij kleur en afwerkingslaag nog onderwerpen van overleg met betrokkenen zijn. Over de Biltstraat hebben de bussen vrij baan in twee richtingen en het autoverkeer kan alleen stad-inwaarts rijden. Dat eenrichtingsverkeer voor auto's levert aan de Biltstraat voldoende ruimte op voor voet- en fietspaden aan beide kanten, laden/lossen, oversteken en parkeerhavens.

In de periode tussen 8 en 24 september zullen bewoners en andere belanghebbenden worden geïnformeerd en om een reactie gevraagd en zal een kort onderzoek worden uitgevoerd naar een mogelijke verschuiving van passagiersaanbod in de binnenstad naar de route 'om de zuid' die sinds kort (over een tijdelijk traject) geopend is.

Het college heeft besloten de uitwerking van het college-besluit voor de CS-Uithof-route voor te leggen aan de bevolking. Daarom heeft het college een voorlopig standpunt ingenomen op hoofdlijnen. Die hoofdlijnen worden aan bewoners en andere belanghebbenden voorgelegd. Het college vraagt reacties op die hoofdlijnen, maar ook op de details die daaruit kunnen voortvloeien. Ook kan men zelf details voor de uitwerking inbrengen. De inbreng kan schriftelijk plaatsvinden aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Dienst Stadsontwikkeling, Bureau BGP, antwoordnummer 3376, 3500 VP Utrecht. En mondeling tijdens open bijeenkomsten op 20 en 21 september 1999.

In relatie met de oplevering van een gedeelte van de HOV route Om de Zuid zal het college gedurende de consultatieperiode tevens een onderzoek doen naar de mogelijk te verwachten verschuiving van passagiersaantallen van de route door de Binnenstad naar de route Om de Zuid. De uitslag van dit onderzoek geeft ook inzicht in de te verwachten aantallen passagiers op de route door de binnenstad. De uitkomst van het onderzoek kan van invloed zijn op de versoberingsvoorstellen.

Al deze informatie wordt meegenomen in het college-besluit op 5 oktober. Er wordt uiterlijk 5 oktober bovendien een voorstel over de locatie van de derde parkeergarage aan de oost zijde binnenstad aan het college voorgelegd. Op 14 oktober bespreekt de commissie EZV het college-besluit, waarna zo spoedig mogelijk de Raadsbehandeling volgt (naar verwachting op 28 oktober). Direct na 5 oktober zal het college de deelnemers aan de consultatie informeren over de resultaten van de consultatie en over de reactie van het college daarop op hoofdlijnen, zodat belanghebbenden kunnen zien wat met de inbreng uit september is gebeurd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie