Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe saneringsmethode voor Volgermeerpolder

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
X
X
X Gemeente Amsterdam

NIEUWE SANERINGSMETHODE VOOR VOLGERMEERPOLDE

De wethouder Milieu van de gemeente Amsterdam heeft in overleg met vertegenwoordigers van betrokken besturen gekozen voor een nieuwe aanpak van de Volgermeerpolder, de ecovariant. Met deze ecovariant is het mogelijk dit gebied tot waardevol natuurgebied te ontwikkelen. Het gebied zal toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars en fietsers. Dit is de uitslag van een onderzoek naar een nieuwe saneringsmethode voor de Volgermeerpolder, waarbij drie varianten zijn onderzocht

Ecovarian

Kenmerken van de ecovariant zijn dat een monitoringssysteem in de gaten houdt waar de verontreinigingen zich bevinden. Verontreinigingen die zich naar buiten de Volgermeerpolder dreigen te verspreiden worden opgevangen via een zogenaamd interceptiesysteem. Dit is een systeem dat de grondwaterstroming opvangt. Een bijzonder aspect is dat dit systeem pas hoeft te worden aangelegd als de verontreiniging zich ook daadwerkelijk verspreidt

Veiligheid en milieurendemen

Onderzoeken hebben aangetoond dat de ecovariant veiligheid zal bieden voor mens en milieu. Ook levert de sanering een landschap op dat past binnen de omgeving. De ecovariant levert een hoger milieurendement op dan de andere varianten. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de ecovariant betere omstandigheden creëert voor de vastlegging van verontreinigingen; minder grondstoffen en energie nodig zijn, omdat bijvoorbeeld geen stalen damwanden geplaatst worden en omdat er minder grond gestort wordt; en omdat de technische systemen minder kwetsbaar zijn en minder onderhoud behoeven. Voor omwonenden is er minder overlast, omdat er geen damwand wordt aangelegd en er minder vrachtverkeer is

Verspreidin

Onderzoeken hebben aangetoond dat er op dit moment nauwelijks of geen verspreiding van verontreinigde stoffen buiten de Volgermeerpolder is opgetreden. Hiermee wordt zekerheid geboden voor de veiligheid van de leefomgeving rondom de polder. Bovendien zal met het monitoringssysteem van de ecovariant ruim voldoende tijd zijn om eventuele verspreiding aan te tonen en aan te pakken.

Aanleidin

De Volgermeerpolder ligt in het grondgebied van Amsterdam-Noord tegen de grens met de gemeente Waterland. Het gebied is in de jaren zestig en zeventig gebruikt als stortplaats voor chemisch afval. Aanleiding om te komen tot een nieuw saneringsplan was dat er tegen het oude plan veel bezwaren waren. Men had er vooral bezwaar tegen dat bij dit plan sterk verontreinigde grond gestort zou worden. Voor de wethouder Milieu vormde dit de reden om een onderzoek te laten doen of er alternatieven waren

Bewoner

De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenspraak met het Burgerkomitee dat de bewoners vertegenwoordigt. De ecovariant is tijdens een informatieavond in de Hervormde Kerk van Broek in Waterland aan de bewoners voorgelegd om hun mening te horen

Betrokkene

De vertegenwoordigers van de betrokken besturen hebben ingestemd met de voorkeur voor de ecovariant. De betrokken besturen zijn: stadsdeel Amsterdam-Noord, de gemeente Waterland, Het Waterschap de Waterlanden en Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen

Bestuurlijk vervol

Het college van B&W zal de voorkeursvariant definitief bepalen. Daarna zal het voorstel aan het ministerie van VROM worden voorgelegd. Dit ministerie is bij de voorbereiding betrokken en zal als het instemt de sanering grotendeels financieren

Pb-91 Amsterdam, 16 september 199

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie