Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde grootschalige onderzoek koopstromen Zuid-Holland

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

16-09-1999

Derde grootschalige onderzoek naar koopstromen in de provincie Zuid-Holland


Consumenten zwerven niet
Eens in de vijf jaar laat de provincie Zuid-Holland een koopstromenonderzoek uitvoeren om het func-tioneren van de detailhandel in kaart te brengen. De opdrachtgevers zijn behalve de provincie ook alle Kamers van Koophandel, de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer en het Stadsge-west Haaglanden. Zij gebruiken de gegevens om het detailhandelsbeleid vorm te geven. Om tot betrouwbare uitspraken op regionaal niveau te kunnen komen, zijn tussen oktober 1998 en februari 1999 in totaal 12.637 huishoudens geënquêteerd. De provincie Zuid-Holland en het advies-bureau BRO uit Vught, dat het onderzoek voor de tweede keer uitvoerde, presenteerden donderdag 16 september tijdens een symposium in het provinciehuis de resultaten. De opvallendste uitkomst: consumenten zwerven niet. Felix Wigman, directeur van BRO: "Tot nu toe ging iedereen er vanuit dat consumenten steeds meer ongrijpbaar worden en zwerven. Uit het onderzoek blijkt echter duide-lijk dat consumenten andere steden wel bezoeken, maar dat de gulden dicht bij huis wordt uitgege-ven."

Dirk Dekker, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland, had tijdens het sym-posium een boodschap voor de aanwezige gemeenten, ondernemers, projectontwikkelaars en hun adviseurs: "Reken je niet te rijk aan klanten uit andere regio's. Je moet het immers steeds meer van klanten uit de eigen regio hebben." Dirk Dekker stelde dat de provincie zal doorgaan met het ge-voerde centrumgerichte beleid. Alleen tuincentra, bouwmarkten en woninginrichtingszaken krijgen van de provincie toestemming voor vestiging buiten de centra. Dirk Dekker noemde dit beleid zeer geslaagd: de grotere centra doen het namelijk in het algemeen goed.

Schaalvergroting slaat toe
Een andere opvallende uitkomst is dat de schaalvergroting in de Zuid-Hollandse detailhandel hevig toeslaat. Het winkelaanbod is ten opzichte van 1994 met 21% toegenomen van 3,15 miljoen m² tot 3,8 miljoen m². Het aantal winkels is echter met slechts 3% toegenomen. De conclusie: winkels zijn fors groter geworden. De detailhandelsomzet bedraagt in Zuid-Holland circa 30 miljard gulden per jaar. Ten opzichte van 1994 is dat een toename van 24%. En er zijn meer opvallende uitkomsten. Zo bleek in 1994 nog dat de grotere winkelconcentraties meer dan 10% van het marktaandeel hadden verloren. Deze ontwikkeling zet echter niet door. Het marktaandeel van deze groep is vandaag de dag stabiel en zelfs licht gestegen.

Parkeren is belangrijk
Het onderzoek heeft uitgebreid aandacht besteed aan kwalitatieve aspecten als motieven voor koop-gedrag, bezoekfrequentie, (redenen van) vervoermiddelgebruik en waardering voor de bereikbaar-heid van de belangrijkste aankoopplaatsen. Sfeer blijkt belangrijk voor het bezoeken van een winkel-gebied. Er is goed nieuws voor projectontwikkelaars en bouwers: die sfeer vindt de consument niet alleen in de historische steden, maar ook in de moderne centra. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het belangrijk is dat er bij winkelgebieden voldoende parkeerplaatsen zijn. Consumenten zijn dan best bereid daarvoor te betalen. Is er echter geen goede kans op een parkeerplaats, dan wordt een winkelcentrum daar door de consument keihard op afgerekend.

Den Haag en Rotterdam
De beide stadsgewestverzorgende centra in de provincie Zuid-Holland blijven gezamenlijk marktaandeel (in de niet-dagelijkse artikelensector) inleveren. Rotterdam-centrum heeft inmiddels echter de trend gebroken (plus 0,4%). Des te groter wordt het contrast met Den Haag (min 1,2% marktaandeel). De negatieve trend van inleveren van marktaandeel is daar zelfs vergroot ten op-zichte van de vorige periode van 5 jaar. Per saldo leveren Rotterdam en Den Haag samen 0,8% in.

Buiten de eigen regio is de positie van Den Haag-centrum voor wat betreft de niet-dagelijkse goede-ren het sterkst in de regio Zoetermeer/Rijswijk (ca. 10% binding) op enige afstand gevolgd door Delft/Westland (ca. 4%).

De positie van de niet-dagelijkse artikelensector van Rotterdam-centrum buiten de eigen regio is het sterkst in de regio Ridderkerk e.o. (ca. 16% binding), gevolgd door Voorne Putten (ca. 13%) en de regio Drechtsteden (7%). In de regios Delft/Westland, Midden Holland en Hoekse Waard wordt ook nog een 6%-binding op Rotterdam gemeten.

Wel blijven de binnensteden van Rotterdam en Den Haag de nummers één en twee in de winkelhië-rarchie (De Top-50) van Zuid-Holland. In Rotterdam centrum wordt ruim 1,8 miljard gulden per jaar omgezet (28% meer dan 1994) en in Den Haag-centrum ruim 1,2 miljard gulden (plus 15% ten op-zichte van 1994).

Middelgrote steden
De middelgrote steden in Zuid-Holland hebben gezamenlijk wat marktaandeel gewonnen (16,8% ten opzichte van 16,5% in 1994). De Leidse binnenstad staat (evenals in 1994) qua omzetniveau op de derde plaats in de provincie met een jaaromzet van bijna 750 miljoen (is een marktaandeel van ca. 3,2%). Belangrijke marktgebieden voor het centrum van Leiden zijn (behalve de eigen regio) de re-gios Alphen a/d Rijn en de Bollenstreek.

Dordrecht is van de vierde plaats verdreven door het centrum van Zoetermeer. Dit niet alleen omdat de omzet (en het winkelaanbod) in Zoetermeer fors is toegenomen maar ook omdat de Dordtse bin-nenstad in absolute zin terrein heeft verloren (ca. 3% minder omzet dan in 1994). Dordrecht is dan ook voor het grootste deel aangewezen op de Drechtsteden. Alleen de Hoekse Waard en de Alblas-serwaard dragen nog wat bij aan de omzet in de Dordtse binnenstad. Het Stadshart (en Woonhart) van Zoetermeer ziet nog aardig wat omzet uit de regios Midden Hol-land en Delft/Westland komen.

Het centrum van Gouda staat op de zesde plaats. De detailhandelsomzet in Gouda komt voor het grootste deel uit de eigen regio Midden Holland.

De omzetten/martkaandelen van andere middelgrote steden als Delft, Vlaardingen, Alphen a/d Rijn en Gorinchem komen vanaf plaats 10 weer aan bod.

Stadsdeelcentra
Rotterdam Zuidplein is het eerste stadsdeelcentrum dat we in de top 50 van Zuid-Holland tegenko-men. De stadsdeelcentra in Zuid-Holland hebben gezamenlijk aan marktaandeel gewonnen (10,4% ten opzichte van 10,0% in 1994). Dit grotere marktaandeel kan op het conto van Leidsenhage (in Leidschendam) en Alexandrium (I,II en II) worden geschreven. Alexandrium (wat in 1994 alleen nog uit Oosterhof bestond) en Leidsenhage hebben hun omzet in de afgelopen 5 jaar met zon 40% zien toenemen.

In de Boogaard in Rijswijk en Boulevard Zuid in Rotterdam hebben, ondanks een lichte omzettoena-me van 7% en 8% marktaandeel ingeleverd.

De stadsdeelcentra In de Boogaard en Leidsenhage halen wel een aanzienlijk deel van hun omzet vanuit de Haagse regio.

Secundaire regionale centra
Het marktaandeel van deze categorie kleinere centra is nagenoeg gelijk gebleven (van 7,5% in 1994 naar 7,6% in 1999). Het centrum van Lisse heeft in deze categorie steden de grootste omzettoena-me geboekt (plus 37%), waarmee het marktaandeel van 0,6% naar 0,8% is gegaan.

Woonboulevards
De grote perifere concentraties van meubelzaken, bouwmarkten, keukentoonzalen e.d. (de woon- en meubelboulevards) hebben in de afgelopen jaren een fikse stijging van de omzet gezien. Een Rijne-keboulevard of de Ikea-vestiging in Delft halen ieder een marktaandeel van ca. 0,7% in de niet-dagelijkse artikelensector en halen hun omzet uit een groot marktgebied.

Hetzelfde geldt voor andere meubelboulevards zoals die in Capelle, Nijverwaard bij Sliedrecht, Meu-belplein Leiderdorp en Alexandrium III. Voor al deze winkelgebieden geldt dat zij minimaal een derde (Nijverwaard) maar meestal meer dan de helft van hun omzet van buiten hun eigen regio halen (Ikea Delft zelfs meer dan 80%).

Investeren loont
De winkelgebieden die de afgelopen vijf jaar hun omzet fors zagen toenemen, zijn over het alge-meen ook de winkelgebieden waarin de laatste jaren veel is geïnvesteerd. Investeren loont, zo blijkt uit het onderzoek. Het effect hiervan is echter sterk merkbaar in de nabijgelegen winkelgebieden waar niet is geïnvesteerd. De toename van hun omzet is achtergebleven. In sommige winkelgebie-den is de omzet zelfs licht gedaald.

Den Haag / Vught, 16 september 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...