Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Derde grootschalige onderzoek koopstromen Zuid-Holland

Datum nieuwsfeit: 16-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

16-09-1999

Derde grootschalige onderzoek naar koopstromen in de provincie Zuid-Holland


Consumenten zwerven niet
Eens in de vijf jaar laat de provincie Zuid-Holland een koopstromenonderzoek uitvoeren om het func-tioneren van de detailhandel in kaart te brengen. De opdrachtgevers zijn behalve de provincie ook alle Kamers van Koophandel, de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer en het Stadsge-west Haaglanden. Zij gebruiken de gegevens om het detailhandelsbeleid vorm te geven. Om tot betrouwbare uitspraken op regionaal niveau te kunnen komen, zijn tussen oktober 1998 en februari 1999 in totaal 12.637 huishoudens geënquêteerd. De provincie Zuid-Holland en het advies-bureau BRO uit Vught, dat het onderzoek voor de tweede keer uitvoerde, presenteerden donderdag 16 september tijdens een symposium in het provinciehuis de resultaten. De opvallendste uitkomst: consumenten zwerven niet. Felix Wigman, directeur van BRO: "Tot nu toe ging iedereen er vanuit dat consumenten steeds meer ongrijpbaar worden en zwerven. Uit het onderzoek blijkt echter duide-lijk dat consumenten andere steden wel bezoeken, maar dat de gulden dicht bij huis wordt uitgege-ven."

Dirk Dekker, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Zuid-Holland, had tijdens het sym-posium een boodschap voor de aanwezige gemeenten, ondernemers, projectontwikkelaars en hun adviseurs: "Reken je niet te rijk aan klanten uit andere regio's. Je moet het immers steeds meer van klanten uit de eigen regio hebben." Dirk Dekker stelde dat de provincie zal doorgaan met het ge-voerde centrumgerichte beleid. Alleen tuincentra, bouwmarkten en woninginrichtingszaken krijgen van de provincie toestemming voor vestiging buiten de centra. Dirk Dekker noemde dit beleid zeer geslaagd: de grotere centra doen het namelijk in het algemeen goed.

Schaalvergroting slaat toe
Een andere opvallende uitkomst is dat de schaalvergroting in de Zuid-Hollandse detailhandel hevig toeslaat. Het winkelaanbod is ten opzichte van 1994 met 21% toegenomen van 3,15 miljoen m² tot 3,8 miljoen m². Het aantal winkels is echter met slechts 3% toegenomen. De conclusie: winkels zijn fors groter geworden. De detailhandelsomzet bedraagt in Zuid-Holland circa 30 miljard gulden per jaar. Ten opzichte van 1994 is dat een toename van 24%. En er zijn meer opvallende uitkomsten. Zo bleek in 1994 nog dat de grotere winkelconcentraties meer dan 10% van het marktaandeel hadden verloren. Deze ontwikkeling zet echter niet door. Het marktaandeel van deze groep is vandaag de dag stabiel en zelfs licht gestegen.

Parkeren is belangrijk
Het onderzoek heeft uitgebreid aandacht besteed aan kwalitatieve aspecten als motieven voor koop-gedrag, bezoekfrequentie, (redenen van) vervoermiddelgebruik en waardering voor de bereikbaar-heid van de belangrijkste aankoopplaatsen. Sfeer blijkt belangrijk voor het bezoeken van een winkel-gebied. Er is goed nieuws voor projectontwikkelaars en bouwers: die sfeer vindt de consument niet alleen in de historische steden, maar ook in de moderne centra. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het belangrijk is dat er bij winkelgebieden voldoende parkeerplaatsen zijn. Consumenten zijn dan best bereid daarvoor te betalen. Is er echter geen goede kans op een parkeerplaats, dan wordt een winkelcentrum daar door de consument keihard op afgerekend.

Den Haag en Rotterdam
De beide stadsgewestverzorgende centra in de provincie Zuid-Holland blijven gezamenlijk marktaandeel (in de niet-dagelijkse artikelensector) inleveren. Rotterdam-centrum heeft inmiddels echter de trend gebroken (plus 0,4%). Des te groter wordt het contrast met Den Haag (min 1,2% marktaandeel). De negatieve trend van inleveren van marktaandeel is daar zelfs vergroot ten op-zichte van de vorige periode van 5 jaar. Per saldo leveren Rotterdam en Den Haag samen 0,8% in.

Buiten de eigen regio is de positie van Den Haag-centrum voor wat betreft de niet-dagelijkse goede-ren het sterkst in de regio Zoetermeer/Rijswijk (ca. 10% binding) op enige afstand gevolgd door Delft/Westland (ca. 4%).

De positie van de niet-dagelijkse artikelensector van Rotterdam-centrum buiten de eigen regio is het sterkst in de regio Ridderkerk e.o. (ca. 16% binding), gevolgd door Voorne Putten (ca. 13%) en de regio Drechtsteden (7%). In de regios Delft/Westland, Midden Holland en Hoekse Waard wordt ook nog een 6%-binding op Rotterdam gemeten.

Wel blijven de binnensteden van Rotterdam en Den Haag de nummers één en twee in de winkelhië-rarchie (De Top-50) van Zuid-Holland. In Rotterdam centrum wordt ruim 1,8 miljard gulden per jaar omgezet (28% meer dan 1994) en in Den Haag-centrum ruim 1,2 miljard gulden (plus 15% ten op-zichte van 1994).

Middelgrote steden
De middelgrote steden in Zuid-Holland hebben gezamenlijk wat marktaandeel gewonnen (16,8% ten opzichte van 16,5% in 1994). De Leidse binnenstad staat (evenals in 1994) qua omzetniveau op de derde plaats in de provincie met een jaaromzet van bijna 750 miljoen (is een marktaandeel van ca. 3,2%). Belangrijke marktgebieden voor het centrum van Leiden zijn (behalve de eigen regio) de re-gios Alphen a/d Rijn en de Bollenstreek.

Dordrecht is van de vierde plaats verdreven door het centrum van Zoetermeer. Dit niet alleen omdat de omzet (en het winkelaanbod) in Zoetermeer fors is toegenomen maar ook omdat de Dordtse bin-nenstad in absolute zin terrein heeft verloren (ca. 3% minder omzet dan in 1994). Dordrecht is dan ook voor het grootste deel aangewezen op de Drechtsteden. Alleen de Hoekse Waard en de Alblas-serwaard dragen nog wat bij aan de omzet in de Dordtse binnenstad. Het Stadshart (en Woonhart) van Zoetermeer ziet nog aardig wat omzet uit de regios Midden Hol-land en Delft/Westland komen.

Het centrum van Gouda staat op de zesde plaats. De detailhandelsomzet in Gouda komt voor het grootste deel uit de eigen regio Midden Holland.

De omzetten/martkaandelen van andere middelgrote steden als Delft, Vlaardingen, Alphen a/d Rijn en Gorinchem komen vanaf plaats 10 weer aan bod.

Stadsdeelcentra
Rotterdam Zuidplein is het eerste stadsdeelcentrum dat we in de top 50 van Zuid-Holland tegenko-men. De stadsdeelcentra in Zuid-Holland hebben gezamenlijk aan marktaandeel gewonnen (10,4% ten opzichte van 10,0% in 1994). Dit grotere marktaandeel kan op het conto van Leidsenhage (in Leidschendam) en Alexandrium (I,II en II) worden geschreven. Alexandrium (wat in 1994 alleen nog uit Oosterhof bestond) en Leidsenhage hebben hun omzet in de afgelopen 5 jaar met zon 40% zien toenemen.

In de Boogaard in Rijswijk en Boulevard Zuid in Rotterdam hebben, ondanks een lichte omzettoena-me van 7% en 8% marktaandeel ingeleverd.

De stadsdeelcentra In de Boogaard en Leidsenhage halen wel een aanzienlijk deel van hun omzet vanuit de Haagse regio.

Secundaire regionale centra
Het marktaandeel van deze categorie kleinere centra is nagenoeg gelijk gebleven (van 7,5% in 1994 naar 7,6% in 1999). Het centrum van Lisse heeft in deze categorie steden de grootste omzettoena-me geboekt (plus 37%), waarmee het marktaandeel van 0,6% naar 0,8% is gegaan.

Woonboulevards
De grote perifere concentraties van meubelzaken, bouwmarkten, keukentoonzalen e.d. (de woon- en meubelboulevards) hebben in de afgelopen jaren een fikse stijging van de omzet gezien. Een Rijne-keboulevard of de Ikea-vestiging in Delft halen ieder een marktaandeel van ca. 0,7% in de niet-dagelijkse artikelensector en halen hun omzet uit een groot marktgebied.

Hetzelfde geldt voor andere meubelboulevards zoals die in Capelle, Nijverwaard bij Sliedrecht, Meu-belplein Leiderdorp en Alexandrium III. Voor al deze winkelgebieden geldt dat zij minimaal een derde (Nijverwaard) maar meestal meer dan de helft van hun omzet van buiten hun eigen regio halen (Ikea Delft zelfs meer dan 80%).

Investeren loont
De winkelgebieden die de afgelopen vijf jaar hun omzet fors zagen toenemen, zijn over het alge-meen ook de winkelgebieden waarin de laatste jaren veel is geïnvesteerd. Investeren loont, zo blijkt uit het onderzoek. Het effect hiervan is echter sterk merkbaar in de nabijgelegen winkelgebieden waar niet is geïnvesteerd. De toename van hun omzet is achtergebleven. In sommige winkelgebie-den is de omzet zelfs licht gedaald.

Den Haag / Vught, 16 september 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie