Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe fietsprojecten in Gent

Datum nieuwsfeit: 17-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

N i e u w e f i e t s p r o j e c t e n

In 1997 werd, als onderdeel van het Gentse Fietsplan met het préveloproject uitgepakt. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende stadsdiensten : Stadswacht, Lokaal Werkgelegenheidsbureau, Technische Dienst Wegen, Politie en Dienst Mobiliteit.

Doelstellingen:

* Fietsdiefstal terugdringen en slachtoffers van fietsdiefstal helpen

* Het imago van de fiets opwaarderen

* Aanpak van bijwerkingen (achtergelaten fietsen, fietswrakken ...)

De voorbije jaren werden de volgende projecten opgestart:
* Het stallingsbeleid

* De slotenstand

* De draken : politie op de fiets

* Uitbouw van fietsateliers : Stad, Universiteit, Hogescholen.
* De fietsregistratie


* Het stallingsbeleid:

De Dienst Mobiliteit fungeert momenteel als kleinschalig fietsparkeerbedrijf. Hij staat in voor de coördinatie van het stallingsbeleid. Hij plant de locaties op de openbare weg, adviseert voor (grootschalige) bouwvergunningen, en onderhandelt op "bovenlokaal" niveau. De Technische Dienst Wegen staat in voor de plaatsing en adviseert mee, samen met de Dienst Preventie, tijdens onderzoek op locatie.

Er worden twee soorten stallingen geplaatst ("Type Gent" en "Type pedalo") met als voornaamste gemeenschappelijke kenmerken :
- geschikt voor de meeste soorten van fietsen
- de fiets kan met kader en achterwiel in één beweging aan de "vaste wereld" bevestigd worden

- slot onafhankelijk; de gebruiker zorgt voor het slot (zie slotenstand)

- vandalismebestendig

In totaal zijn er op 230 verschillende locaties 4000 fietsparkeerplaatsen op de openbare weg.

Tijdens de zomermaanden en grootschalige activiteiten worden op verschillende locaties bewaakte stallingen ingericht. (cf. Gentse feesten en Blaarmeersen)

* De slotenstand

De combinatie slot - fiets - stalling dient hoogwaardig te zijn, vandaar dat de bevolking advies krijgt omtrent de aankoop van een fietsslot. De slotenstand is te bezichtigen tijdens de fietsregistratie en naar aanleiding van activiteiten (zie fietsregistratie). Tijdens de registratie krijgen de fietsers een techno-preventief advies van de politie.

* De draken : politie op de fiets

De eigentijdse politiebrigade op de fiets, genaamd "De Draken" houdt toezicht op het grootste stedelijke voetgangersgebied van België, 37 ha groot. Deze draken controleren de fietsers preventief op de technische staat van de fiets. Fietsers accepteren deze fietsende agenten, de jeugd en andere fietsers kijken op naar deze blitse mannen en vrouwen. Ze ondersteunen politioneel de vele fietsacties in de stad.


* Uitbouw van fietsateliers : Stad en Universiteit.

Fietsatelier van de Stad

Dit atelier assembleert dienst- en woon- werkfietsen voor de stadsambtenaren. Voor het woon- werkverkeer kunnen de ambtenaren kiezen uit ofwel een kilometervergoeding wanneer ze met de eigen fiets komen ofwel uit een gratis pendelfiets. De fietsen worden door het atelier onderhouden. Deze fietsen vallen door hun aankleding (zwart - wit en vermelding Stad Gent) goed op in het straatbeeld. Momenteel bollen er 800 van deze fietsen waaronder 300 (kleur : zwart of blauw) bij de politie.

Fietsatelier van de Universiteit

Dit is een fietsherstelplaats toegankelijk voor alle studenten. Onder begeleiding wordt aan de studenten geleerd zelf hun fiets technisch in orde te stellen. De onderdelen van opgeruimde "achtergelaten fietsen" worden gerecycleerd. Deze achtergelaten fietsen worden door de Stad aan deze fietsherstelplaats gegeven. In het academiejaar 98 - 99 had de herstelplaats van de Universiteit meer dan 7000 fietsende studenten als klant.

* De fietsregistratie : geef je fiets je naam

Het doel van de fietsregistratie is zowel dieven afschrikken als het opsporen en teruggeven van gestolen fietsen. In heel België worden meer dan 20.000 fietsen teruggevonden, maar slechts een klein deel ervan kan worden terugbezorgd aan de eigenaar, omdat deze meestal niet gekend is. De fietsregistratie houdt in dat het persoonlijk rijksregisternummer (dit is een uniek nummer dat elke Belg heeft) in het kader van de fiets gegraveerd wordt. De fietsregistratie in Gent is gratis en wordt uitgevoerd door het fietsatelier, een project van het Lokaal Werkgelegenheidsbureau en de Dienst Mobiliteit van de Stad. De Dienst Mobiliteit staat in voor de sturing en de planning van de fietsregistratie.

Om tegemoet te komen aan de problematiek van achtergelaten fietsen en het beheren van gevonden fietsen op de openbare weg is het noodzakelijk deze centraal en publiek toegankelijk te beheren. Eveneens bleven, tot vandaag, slachtoffers van fietsdiefstal in de kou staan.

Onderstaande projecten willen een oplossing geven aan deze problematiek.

Nieuwe projecten :

* Het fietsendepot

* De fietsenbewaarplaats

* De fietswacht

* Opsporing van gestolen geregistreerde fietsen
* De fietsbel


* Het fietsendepot

De gemeenteraad besliste in juni 99 om de watertoren, Kattenberg 2,
9000 Gent, in beheer bij de intercommunale TMVW, te huren en de bestemming van fietsendepot te geven. Het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping worden voor een periode van negen jaar gehuurd voor de som van 25.000 frank per maand. De nutskosten (lift en elektriciteit) worden proportioneel verdeeld.

In het fietsendepot worden alle gevonden fietsen waarvan de eigenaars onbekend zijn, gestockeerd. Wie aangifte doet van zijn gestolen fiets, krijgt toegang tot dit fietsendepot om op die manier zijn gestolen rijwiel op te sporen. Let wel, enkel wie zijn gestolen fiets heeft aangegeven en een proces-verbaal van aangifte kan voorleggen, mag het depot binnen. Het fietsendepot is ondergebracht op dezelfde locatie als het fietsatelier. Dit heeft als voordeel dat de teruggehaalde fiets onmiddellijk kan worden geregistreerd.

Het fietsendepot is ondergebracht in de Watertoren van de Stad op de Kattenberg 2 en is toegankelijk voor het publiek, elke dinsdag van 16 tot 19 uur.


* De fietsbewaarplaats

Het fietsendepot doet eveneens dienst als bewaarplaats voor fietsen. Studenten die op vakantie gaan of van kamer veranderen tijdens de zomermaanden weten met hun fiets vaak geen blijf en laten die voor een onbepaalde periode achter op de openbare weg. Zon fiets raakt beschadigd of verdwijnt. Vanaf juni kunnen deze studenten hun fiets achterlaten op het fietsendepot, waar deze tijdens hun afwezigheid gratis wordt gestockeerd en bewaakt.

* De fietswacht

De fietswacht bestaat uit een team van drie mensen met volgend takenpakket :


- Het opsporen en labelen van vermoedelijk achtergelaten of hinderlijk gestalde fietsen en fietswrakken.

Om allerlei redenen worden fietsen op de openbare weg achtergelaten. Soms gaat het om echte fietswrakken, soms om gestolen fietsen of fietsen die andere weggebruikers hinderen. In samenwerking met de Politie, de Stadswacht en de Stedelijke Technische Diensten worden deze fietsen regelmatig opgeruimd. In wijken waar veel fietsen voorkomen, zijn drie fietswachters continu in de weer om achtergelaten fietsen op te sporen.

Dit gaat zo : eerst wordt een duidelijk herkenbaar label aan de fiets bevestigd, waarmee de eigenaar wordt gevraagd de fiets zo vlug mogelijk te verwijderen. Is dit na twee weken nog niet gebeurd, dan wordt de fiets weggehaald en in het fietsendepot ondergebracht. Indien nodig wordt het fietsslot doorgeknipt. De gevonden fietsen worden minstens zes maanden bewaard in het fietsendepot, waar de rechtmatige eigenaar zijn fiets kan ophalen. Fietsen die niet meer rijvaardig zijn, worden aan de fietsherstelplaats van de studenten geschonken, waar bruikbare onderdelen ervan worden gerecycleerd voor de herstelling van studentenfietsen.

Naast deze fietswacht gaat ook de stadswacht over tot het labelen van fietswrakken en achtergelaten fietsen. De stadswacht opereert op het hele grondgebied, de fietswacht in het centrum, de studentenbuurt en de stationsbuurt. Er worden twee soorten labels gebruikt : één voor fietswrakken en één voor vermoedelijk achtergelaten fietsen. De labels worden aangemaakt door de TD Wegen die over de nodige apparatuur en knowhow beschikt.


- Opsporing van gestolen geregistreerde fietsen

In samenwerking met de politie controleert de fietswacht tevens de geregistreerde fietsen op diefstal. Met een uitgeprint bestand van aangegeven gestolen en geregistreerde fietsen controleren ze tijdens hun patrouilles in de stad de geregistreerde fietsen. Gestolen fietsen die op die manier worden opgespoord, worden in beslag genomen. De oorspronkelijke eigenaars worden opgespoord en krijgen hun fiets terug. Voor de burgers loont het nu meer dan ooit de moeite om hun fiets te laten registreren.


- Het ordentelijk stallen van fietsen

In de gebieden waar de fietswacht actief is, worden de fietsen tevens netjes in de fietsenstallingen geplaatst. Soms zijn deze verkeerdelijk gestald, waardoor ze omvallen of scheef hangen. Fietsen die ernaast geparkeerd staan worden in de stalling geplaatst. De stallingen en het straatbeeld zien er op deze manier weer netjes uit. Tevens signaleert de fietswacht aan de Dienst Mobiliteit waar bijkomende stallingen noodzakelijk zijn of waar ze nutteloos geworden zijn door bijvoorbeeld verandering van functies in de buurt.


- De exploitatie en onderhoud van het fietsendepot

De fietswacht klasseert en inventariseert de binnengebrachte fietsen, onderhoudt het fietsendepot en stelt het gebouw open voor het publiek.


- Aanspreekbaar en herkenbaar

De fietswacht opereert in herkenbare kledij : een combinatie van sportieve blauwe jas, jeansbroek (in de zomer een korte broek) en rode sweaters, T- shirts e.d.. Het logo is op de kledij aangebracht. Burgers kunnen hun melden waar vermoedelijk achtergelaten fietsen of fietswrakken voorkomen en informatie bezorgen over het fietsendepot. Voor andere informatie wijzen ze door naar de fietsbel.
* De fietsbel

De Dienst Mobiliteit doet dienst als meldpunt voor achtergelaten fietsen en fietswrakken, en meer in het algemeen als meldpunt voor alle klachten die fietsers hebben. Sommige van deze klachten worden behandeld door de Dienst Mobiliteit, andere worden doorgegeven naar de bevoegde diensten of, in het geval van Gewest- of Provinciale wegen, naar deze hogere overheden.

Telefoon: (09)266 77 64.

* Communicatieproject

Bij deze nieuwe projecten hoort ook een nieuwe folder (bijlage). In eerste instantie is deze ter beschikking op 10.000 exemplaren, om in een later fase, na evaluatie, in een grotere oplage te verspreiden onder de hogeschool- en universiteitsstudenten. Deze folder, evenals het ontwerp van logo van de fietswacht, kwam tot stand dankzij de verfrissende ideeën van het meedenkende communicatiebureau Green Dots. De kostprijs (ontwerp en druk) bedraagt


205 591 frank. In de ontwerpprijs zit tevens een ontwerp van affiche voor latere verspreiding vervat.

Informatie

Dienst Mobiliteit, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent,

tel. (096)266 77 61, fax (09)266 77 79, e-mail (mobiliteit@gent.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...