Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe fietsprojecten in Gent

Datum nieuwsfeit: 17-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

N i e u w e f i e t s p r o j e c t e n

In 1997 werd, als onderdeel van het Gentse Fietsplan met het préveloproject uitgepakt. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende stadsdiensten : Stadswacht, Lokaal Werkgelegenheidsbureau, Technische Dienst Wegen, Politie en Dienst Mobiliteit.

Doelstellingen:

* Fietsdiefstal terugdringen en slachtoffers van fietsdiefstal helpen

* Het imago van de fiets opwaarderen

* Aanpak van bijwerkingen (achtergelaten fietsen, fietswrakken ...)

De voorbije jaren werden de volgende projecten opgestart:
* Het stallingsbeleid

* De slotenstand

* De draken : politie op de fiets

* Uitbouw van fietsateliers : Stad, Universiteit, Hogescholen.
* De fietsregistratie


* Het stallingsbeleid:

De Dienst Mobiliteit fungeert momenteel als kleinschalig fietsparkeerbedrijf. Hij staat in voor de coördinatie van het stallingsbeleid. Hij plant de locaties op de openbare weg, adviseert voor (grootschalige) bouwvergunningen, en onderhandelt op "bovenlokaal" niveau. De Technische Dienst Wegen staat in voor de plaatsing en adviseert mee, samen met de Dienst Preventie, tijdens onderzoek op locatie.

Er worden twee soorten stallingen geplaatst ("Type Gent" en "Type pedalo") met als voornaamste gemeenschappelijke kenmerken :
- geschikt voor de meeste soorten van fietsen
- de fiets kan met kader en achterwiel in één beweging aan de "vaste wereld" bevestigd worden

- slot onafhankelijk; de gebruiker zorgt voor het slot (zie slotenstand)

- vandalismebestendig

In totaal zijn er op 230 verschillende locaties 4000 fietsparkeerplaatsen op de openbare weg.

Tijdens de zomermaanden en grootschalige activiteiten worden op verschillende locaties bewaakte stallingen ingericht. (cf. Gentse feesten en Blaarmeersen)

* De slotenstand

De combinatie slot - fiets - stalling dient hoogwaardig te zijn, vandaar dat de bevolking advies krijgt omtrent de aankoop van een fietsslot. De slotenstand is te bezichtigen tijdens de fietsregistratie en naar aanleiding van activiteiten (zie fietsregistratie). Tijdens de registratie krijgen de fietsers een techno-preventief advies van de politie.

* De draken : politie op de fiets

De eigentijdse politiebrigade op de fiets, genaamd "De Draken" houdt toezicht op het grootste stedelijke voetgangersgebied van België, 37 ha groot. Deze draken controleren de fietsers preventief op de technische staat van de fiets. Fietsers accepteren deze fietsende agenten, de jeugd en andere fietsers kijken op naar deze blitse mannen en vrouwen. Ze ondersteunen politioneel de vele fietsacties in de stad.


* Uitbouw van fietsateliers : Stad en Universiteit.

Fietsatelier van de Stad

Dit atelier assembleert dienst- en woon- werkfietsen voor de stadsambtenaren. Voor het woon- werkverkeer kunnen de ambtenaren kiezen uit ofwel een kilometervergoeding wanneer ze met de eigen fiets komen ofwel uit een gratis pendelfiets. De fietsen worden door het atelier onderhouden. Deze fietsen vallen door hun aankleding (zwart - wit en vermelding Stad Gent) goed op in het straatbeeld. Momenteel bollen er 800 van deze fietsen waaronder 300 (kleur : zwart of blauw) bij de politie.

Fietsatelier van de Universiteit

Dit is een fietsherstelplaats toegankelijk voor alle studenten. Onder begeleiding wordt aan de studenten geleerd zelf hun fiets technisch in orde te stellen. De onderdelen van opgeruimde "achtergelaten fietsen" worden gerecycleerd. Deze achtergelaten fietsen worden door de Stad aan deze fietsherstelplaats gegeven. In het academiejaar 98 - 99 had de herstelplaats van de Universiteit meer dan 7000 fietsende studenten als klant.

* De fietsregistratie : geef je fiets je naam

Het doel van de fietsregistratie is zowel dieven afschrikken als het opsporen en teruggeven van gestolen fietsen. In heel België worden meer dan 20.000 fietsen teruggevonden, maar slechts een klein deel ervan kan worden terugbezorgd aan de eigenaar, omdat deze meestal niet gekend is. De fietsregistratie houdt in dat het persoonlijk rijksregisternummer (dit is een uniek nummer dat elke Belg heeft) in het kader van de fiets gegraveerd wordt. De fietsregistratie in Gent is gratis en wordt uitgevoerd door het fietsatelier, een project van het Lokaal Werkgelegenheidsbureau en de Dienst Mobiliteit van de Stad. De Dienst Mobiliteit staat in voor de sturing en de planning van de fietsregistratie.

Om tegemoet te komen aan de problematiek van achtergelaten fietsen en het beheren van gevonden fietsen op de openbare weg is het noodzakelijk deze centraal en publiek toegankelijk te beheren. Eveneens bleven, tot vandaag, slachtoffers van fietsdiefstal in de kou staan.

Onderstaande projecten willen een oplossing geven aan deze problematiek.

Nieuwe projecten :

* Het fietsendepot

* De fietsenbewaarplaats

* De fietswacht

* Opsporing van gestolen geregistreerde fietsen
* De fietsbel


* Het fietsendepot

De gemeenteraad besliste in juni 99 om de watertoren, Kattenberg 2,
9000 Gent, in beheer bij de intercommunale TMVW, te huren en de bestemming van fietsendepot te geven. Het gelijkvloers, de eerste en tweede verdieping worden voor een periode van negen jaar gehuurd voor de som van 25.000 frank per maand. De nutskosten (lift en elektriciteit) worden proportioneel verdeeld.

In het fietsendepot worden alle gevonden fietsen waarvan de eigenaars onbekend zijn, gestockeerd. Wie aangifte doet van zijn gestolen fiets, krijgt toegang tot dit fietsendepot om op die manier zijn gestolen rijwiel op te sporen. Let wel, enkel wie zijn gestolen fiets heeft aangegeven en een proces-verbaal van aangifte kan voorleggen, mag het depot binnen. Het fietsendepot is ondergebracht op dezelfde locatie als het fietsatelier. Dit heeft als voordeel dat de teruggehaalde fiets onmiddellijk kan worden geregistreerd.

Het fietsendepot is ondergebracht in de Watertoren van de Stad op de Kattenberg 2 en is toegankelijk voor het publiek, elke dinsdag van 16 tot 19 uur.


* De fietsbewaarplaats

Het fietsendepot doet eveneens dienst als bewaarplaats voor fietsen. Studenten die op vakantie gaan of van kamer veranderen tijdens de zomermaanden weten met hun fiets vaak geen blijf en laten die voor een onbepaalde periode achter op de openbare weg. Zon fiets raakt beschadigd of verdwijnt. Vanaf juni kunnen deze studenten hun fiets achterlaten op het fietsendepot, waar deze tijdens hun afwezigheid gratis wordt gestockeerd en bewaakt.

* De fietswacht

De fietswacht bestaat uit een team van drie mensen met volgend takenpakket :


- Het opsporen en labelen van vermoedelijk achtergelaten of hinderlijk gestalde fietsen en fietswrakken.

Om allerlei redenen worden fietsen op de openbare weg achtergelaten. Soms gaat het om echte fietswrakken, soms om gestolen fietsen of fietsen die andere weggebruikers hinderen. In samenwerking met de Politie, de Stadswacht en de Stedelijke Technische Diensten worden deze fietsen regelmatig opgeruimd. In wijken waar veel fietsen voorkomen, zijn drie fietswachters continu in de weer om achtergelaten fietsen op te sporen.

Dit gaat zo : eerst wordt een duidelijk herkenbaar label aan de fiets bevestigd, waarmee de eigenaar wordt gevraagd de fiets zo vlug mogelijk te verwijderen. Is dit na twee weken nog niet gebeurd, dan wordt de fiets weggehaald en in het fietsendepot ondergebracht. Indien nodig wordt het fietsslot doorgeknipt. De gevonden fietsen worden minstens zes maanden bewaard in het fietsendepot, waar de rechtmatige eigenaar zijn fiets kan ophalen. Fietsen die niet meer rijvaardig zijn, worden aan de fietsherstelplaats van de studenten geschonken, waar bruikbare onderdelen ervan worden gerecycleerd voor de herstelling van studentenfietsen.

Naast deze fietswacht gaat ook de stadswacht over tot het labelen van fietswrakken en achtergelaten fietsen. De stadswacht opereert op het hele grondgebied, de fietswacht in het centrum, de studentenbuurt en de stationsbuurt. Er worden twee soorten labels gebruikt : één voor fietswrakken en één voor vermoedelijk achtergelaten fietsen. De labels worden aangemaakt door de TD Wegen die over de nodige apparatuur en knowhow beschikt.


- Opsporing van gestolen geregistreerde fietsen

In samenwerking met de politie controleert de fietswacht tevens de geregistreerde fietsen op diefstal. Met een uitgeprint bestand van aangegeven gestolen en geregistreerde fietsen controleren ze tijdens hun patrouilles in de stad de geregistreerde fietsen. Gestolen fietsen die op die manier worden opgespoord, worden in beslag genomen. De oorspronkelijke eigenaars worden opgespoord en krijgen hun fiets terug. Voor de burgers loont het nu meer dan ooit de moeite om hun fiets te laten registreren.


- Het ordentelijk stallen van fietsen

In de gebieden waar de fietswacht actief is, worden de fietsen tevens netjes in de fietsenstallingen geplaatst. Soms zijn deze verkeerdelijk gestald, waardoor ze omvallen of scheef hangen. Fietsen die ernaast geparkeerd staan worden in de stalling geplaatst. De stallingen en het straatbeeld zien er op deze manier weer netjes uit. Tevens signaleert de fietswacht aan de Dienst Mobiliteit waar bijkomende stallingen noodzakelijk zijn of waar ze nutteloos geworden zijn door bijvoorbeeld verandering van functies in de buurt.


- De exploitatie en onderhoud van het fietsendepot

De fietswacht klasseert en inventariseert de binnengebrachte fietsen, onderhoudt het fietsendepot en stelt het gebouw open voor het publiek.


- Aanspreekbaar en herkenbaar

De fietswacht opereert in herkenbare kledij : een combinatie van sportieve blauwe jas, jeansbroek (in de zomer een korte broek) en rode sweaters, T- shirts e.d.. Het logo is op de kledij aangebracht. Burgers kunnen hun melden waar vermoedelijk achtergelaten fietsen of fietswrakken voorkomen en informatie bezorgen over het fietsendepot. Voor andere informatie wijzen ze door naar de fietsbel.
* De fietsbel

De Dienst Mobiliteit doet dienst als meldpunt voor achtergelaten fietsen en fietswrakken, en meer in het algemeen als meldpunt voor alle klachten die fietsers hebben. Sommige van deze klachten worden behandeld door de Dienst Mobiliteit, andere worden doorgegeven naar de bevoegde diensten of, in het geval van Gewest- of Provinciale wegen, naar deze hogere overheden.

Telefoon: (09)266 77 64.

* Communicatieproject

Bij deze nieuwe projecten hoort ook een nieuwe folder (bijlage). In eerste instantie is deze ter beschikking op 10.000 exemplaren, om in een later fase, na evaluatie, in een grotere oplage te verspreiden onder de hogeschool- en universiteitsstudenten. Deze folder, evenals het ontwerp van logo van de fietswacht, kwam tot stand dankzij de verfrissende ideeën van het meedenkende communicatiebureau Green Dots. De kostprijs (ontwerp en druk) bedraagt


205 591 frank. In de ontwerpprijs zit tevens een ontwerp van affiche voor latere verspreiding vervat.

Informatie

Dienst Mobiliteit, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent,

tel. (096)266 77 61, fax (09)266 77 79, e-mail (mobiliteit@gent.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie