Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Maastricht investeert 13 miljoen in verkeer

Datum nieuwsfeit: 17-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maastricht

088 Maastricht investeert 13 miljoen in verkeer

17 september 1999

Het college van B&W van Maastricht stelt voor om in het jaar 2000 ruim 13 miljoen te investeren in de aanpak van verkeersproblematiek in de stad.

Dit gebeurt n.a.v. de ontwikkeling van de mobiliteit in de stad en regio, en het mobiliteitsdebat in het voorjaar van 1999. De raad pleitte daarin duidelijk voor een meer voortvarende aanpak van de verkeersproblematiek.

De investeringen richten zich op:


* openbaar vervoer (Cabergerweg-Fort Willemweg en Koningin Emma-plein);

* park and ride (Geusselt en Maastricht/Eijsden);
* fietsverkeer (Lenculenstraat-Kakeberg, Keurmeestersdreef, Wethouder van Caldenborghlaan, fietsenstallingen OLV-plein, Medoclaan, Severenstraat);

* verkeersveiligheid (30km-zones diverse woonwijken, voorrangswegen, twee rotondes Rijksweg);

* uitbreiding selectieve toegangssystemen binnenstad (i.h.k.v. aanpak kernwinkelge-bied);

* verkeersmaatregelen n.a.v. wensen en klachten in de buurten.

Verder stelt het college voor om jaarlijks 2 miljoen gulden te reserveren voor de aanpak van de A2 Traverse. In het voorjaar van 2000 wordt bezien of dit verhoogd moet worden tot 5 miljoen gulden per jaar.

Uit tellingen van de gemeente blijkt overigens dat:


* de groei van het autoverkeer in 1998 t.o.v. 1997 tot staan is ge-bracht; dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin het autover-keer jaarlijks met 2 à 3 procent toenam;
* het fietsverkeer blijft toenemen in de stad;
* het aantal verkeersslachtoffers stabiel is en in vergelijking met andere steden/regio's laag blijft;

* het aantal reizigers in m.n. het stedelijk openbaar vervoer ook in 1998 is afgenomen;

* het gebruik van milieuvriendelijke vervoerwijzen (OV, fiets en lopen) in totaliteit t.o.v. het autogebruik toeneemt.

De conclusie van deze tellingen is dat het investeren in het openbaar vervoer (en in het bijzonder in de verlegging van de openbaar vervoersas) de hoogste prioriteit blijft. Verder is het van groot belang om de verbete-ringsmaatregelen voor fietsers en de verkeersveiligheid voortvarend ter hand te blijven nemen.

Het Mobiliteitsprogramma voor 2000 voorziet in deze aanpak. De gemeenteraad beslist over deze nota, gelijktijdig met de samenhangende nota's over PRIS (persbericht 087) en aanpassing parkeertarieven- en duur (persbericht 086).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie