Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV: prioriteit voor plezierig werken in CAO's 2000

Datum nieuwsfeit: 20-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht FNV

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2000

FNV over CAO's in 2000: plezierig werken krijgt hoogste prioriteit

Niet werk, maar vooral plezierig werken is door de FNV verheven tot prioriteit nummer één. Dat blijkt uit de discussienota `Werk-, werk-, werk- en nog eens werkplezier', waarin Nederlands grootste vakcentrale het eerste gecoördineerde arbeidsvoorwaardenbeleid voor de nieuwe eeuw uiteenzet. Daarom ook - naast een maximale looneis van drie procent - veel aandacht voor meer zeggenschap voor werknemers, vermindering van werkdruk, een goed loopbaanbeleid en de combinatie werk en privé-leven.

Balancerend tussen een onderhandelingsruimte van zo'n 3,5 procent en een krapper wordende arbeidsmarkt, neemt de FNV zich voor om naast de maximale looninzet van drie procent minimaal 0,5 procent te besteden aan overige arbeids-voorwaarden en arbeidsomstandigheden. Voor de laagste inkomensgroepen kan de looneis hoger uitvallen door een vloer te leggen in de prijscompensatie of de vakantie-toeslag. Of door extra uitloopmogelijkheden in de laagste loonschalen in te bouwen. Ook kunnen CAO-onderhandelaars voor een deel inzetten op meer loon in centen in plaats van procenten.

Uitvoerig staat de FNV stil bij de situatie op de arbeidsmarkt. De FNV wil de krapte te lijf met `kwaliteitsimpulsen', zoals: een uitgekiend loopbaanbeleid met voldoende scholingsmogelijkheden en doorstroming van werknemers. Vermindering van de werkdruk door nog meer onderzoek, maar ook het omzetten van gedaan onderzoek in een concrete aanpak. `Wat dat betreft kan 2000 een oogstjaar worden', aldus de nota.

Een belangrijke kwaliteitsimpuls is ook invoering van de vierdaagse werkweek. Die verhoogt de aantrekkingskracht voor sectoren en kan bijdragen tot vermindering van files. Bovendien draagt een vierdaagse werkweek volgens de FNV bij tot het terugdringen van structureel overwerk en een betere balans tussen werk en privé-leven. Wat dat laatste betreft doet de nota een aantal concrete voorstellen die CAO-onderhandelaars kunnen overnemen: verbetering van de kinderopvang, verruiming van betaalde zorg- en ouderschapsverlof, uitbreiding van de mogelijkheid om in deeltijd te werken. En verruiming van de mogelijkheden voor loopbaanonderbreking en voor tijd sparen.

In de discussienota spreekt de FNV zich uit voor verdergaande decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Maar niet overal `is de situatie daar rijp voor'. Signalen zijn het ontbreken van een ondernemingsraad in OR-plichtige bedrijven, veelvuldige arbeidsconflicten, klachten over de niet-naleving van de CAO en een structureel gebrek aan werkoverleg.

Meer informatie:

FNV Voorlichting, Els Tieman: 020 5816 550 / 06 53 159 226 Harrie Lindelauff: 020 5816 552

20 september 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie