Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Technologische samenwerking EU en Argentinie

Datum nieuwsfeit: 20-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EG - Argentinië : ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE SAMENWERKING TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK ARGENTINIË

Brussels (20-09-1999) -Nr. 10856/99 (Presse 272)


Brussel, 20 september 1999

10856/99 (Presse 272))

(OR. en)

ONDERTEKENING VAN DE OVEREENKOMST VOOR WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE SAMENWERKING TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

EN DE REPUBLIEK ARGENTINIË

Vandaag is de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië ondertekend.

Voor de Europese Gemeenschap tekenden:


- de heer Erkki TUOMIOJA minister van Handel en Industrie, Finland


- de heer Philippe BUSQUIN lid van de Europese Commissie

Voor Argentinië tekende:


- de heer Juan-Carlos DEL BELLO staatssecretaris voor Wetenschap en Technologie

Deze overeenkomst heeft ten doel het bevorderen, ontwikkelen en vergemakkelijken van samenwerkingsactiviteiten tussen de Gemeenschap en Argentinië op gebieden van gemeenschappelijk belang waarop zij wetenschappelijke en technologische onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten ontplooien. Deze samenwerking kan alle activiteiten omvatten die deel uitmaken van de Eerste activiteit van het Vijfde EG-Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), dat wil zeggen thematische programma's die betrekking hebben op zulke uiteenlopende onderzoeksterreinen als energie, biowetenschappen, industriële technologie voor het midden- en kleinbedrijf, vervoer, telematicatoepassingen, informatie- en communicatietechnologie, astrofysica, ruimteonderzoek en mariene wetenschappen.

Argentijnse onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen aan OTO-projecten uit hoofde van de eerste activiteit van het Kaderprogramma, en in de Gemeenschap gevestigde onderzoeksinstellingen mogen op hun beurt deelnemen aan Argentijnse projecten in soortgelijke OTO-sectoren.

De voorzitter van de Raad, de heer Tuomioja, merkte op dat deze overeenkomst een belangrijke stap vormt in de samenwerking tussen de Republiek Argentinië en de EU. Zij strekt tot uitvoering van de Kaderovereenkomst van 1990 tussen beide partijen, waarin speciaal gewezen wordt op de samenwerking op het gebied van wetenschap en techniek als een belangwekkend en veelbelovend terrein. Er zij aan herinnerd dat het Vijfde kaderprogramma voor OTO, dat begin 1999 in werking is getreden, voorziet in meer samenwerking met ontwikkelingslanden en met landen met opkomende economieën, onder meer door middel van overeenkomsten inzake wetenschappelijke en technische samenwerking.

Dit is de eerste overeenkomst met een Latijnsamerikaans land. Zij vormt een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de politieke verbintenissen die zijn aangegaan tijdens de conferentie van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU, Latijns-Amerika en het Caribische gebied in Rio de Janeiro eind juni 1999. In de overeenkomst wordt namelijk bijzonder belang gehecht aan de gezamenlijke bevordering van wetenschappelijk onderzoek en technische ontwikkeling als kernelementen bij de globalisering.

Wetenschappelijke samenwerking zal ook een belangrijke plaats innemen in de toekomstige interregionale associatieovereenkomst tussen de EU en Mercosur, waarvan Argentinië een van de belangrijkste leden is.

De wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Gemeenschap en Argentinië heeft reeds een aanzienlijke omvang gekregen: gedurende de periode 1994-1998, de looptijd van het vierde Kaderprogramma, hebben 57 Argentijnse wetenschappelijke teams deelgenomen aan 44 verschillende projecten, met een totaal budget van 23,6 miljoen euro. Samen met Brazilië was Argentinië het land in Latijns-Amerika dat het actiefst bij het wetenschappelijk onderzoek van de EU betrokken was.

De ondertekenaars spraken hun voldoening uit over de onderhavige overeenkomst als een middel om de betrekkingen tussen de partijen op wetenschappelijk en technisch gebied verder te ontwikkelen door de oprichting van een nieuw samenwerkingskader voor een aantal onderzoeksterreinen. Zij gaven uiting aan hun hoop dat onderzoeksinstellingen van beide partijen de bij deze overeenkomst geschapen mogelijkheden actief zullen benutten./newsroom/press/c/10856.NL9.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie