Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ongebreidelde marktwerking past niet in rechtscultuur

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

21.09.99

Persberichten Begroting 2000

Justitiebegroting 2000

Vergoedingen gefinancierde rechtsbijstand op peil, geen no cure no pay

Bewindslieden Justitie: Ongebreidelde marktwerking past niet in de Nederlandse rechtscultuur

Minister A.H. Korthals en staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie vinden een ongebreidelde marktwerking niet passen binnen de Nederlandse rechtscultuur. 'Om de toegang tot het recht voor de bevolking te kunnen garanderen moet de overheid de imperfecties van de markt opvangen', aldus de bewindslieden in hun toelichting bij de begroting 2000. In de praktijk betekent dit dat er een behoorlijk gefinancierd systeem van rechtshulp moet blijven bestaan, dat volledig resultaat afhankelijke beloning (no cure no pay) in de rechtshulp verboden moet blijven en dat er adequate geschillenbeslechting beschikbaar is, in ieder geval in de vorm van een goed toegeruste rechterlijk macht.

Rechterlijk macht
De modernisering en uitbreiding van de rechtsprekende macht gaat verder. Het doel daarvan is betere dienstverlening. Dit betekent meer maatwerk, snellere doorlooptijden en een grotere toegankelijkheid voor rechtzoekenden. De stand van zaken op dit terrein wordt in een ander bericht toegelicht. Lang niet altijd is voor geschillen beslechting de rechter de aangewezen instantie. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan vaak meer op zijn plaats zijn. Bovendien kan buitengerechtelijke geschillenbeslechting de belasting van de rechterlijke macht verminderen. In dit verband steunt Justitie experimenten met vormen van mediation. Te denken is bijvoorbeeld aan de experimenten echtscheidingsbemiddeling.

Gefinancierde rechtsbijstand
De animo van advocaten om te werken binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand is onvoldoende. De aanwas van nieuwe advocaten is gering, deelnemende advocaten dreigen het stelsel in toenemende mate de rug toe te keren. Om het tij keren wordt het vergoedingenniveau in de gefinancierde rechtshulp per 1 januari 2000 te verhogen van fl. 125,- naar fl. 154,- per uur. Het kabinet heeft hiervoor een bedrag uitgetrokken dat oploopt tot structureel 62 miljoen gulden per jaar.

No cure no pay
Als het verlenen van rechtsbijstand afhangt van het feit of een zaak al dan niet kansloos is, dreigt het risico dat alleen cliënten met kansrijke zaken in behandeling rechtshulp krijgen. Grensgevallen zullen moeilijker een advocaat krijgen. Daarom is het niet wenselijk dat excessieve beloningsvormen waarbij een rechtstreekse relatie bestaat met het door de advocaat te behalen resultaat zoals bij no cure no pay in ons land ingang vinden. Als de ontwikkeling naar een no cure no pay-praktijk in de rechtsbijstand doorzet zal de overheid zich gedwongen zien daartegen op te treden, aldus de bewindslieden.

Zie MvT

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie