Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen visie kabinet op leefbaarheid ontwikkelingslanden

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CORDAID

Reactie Cordaid op Miljoenennota

REACTIE OP MILJOENENNOTA

EMBARGO tot DINSDAG 21 SEPTEMBER 15.15 UUR
Oegstgeest, 20 september 1999

VISIE KABINET OP STEDELIJKE LEEFBAARHEID ONTWIKKELINGSLANDEN

ONTBREEKT

Is Paars II de zelfgenoegzaamheid voorbij?

De katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid (Bilance, Memisa en Mensen in Nood) betreurt dat de Memorie van Toelichting (MvT) bij de begroting van Ontwikkelingssamenwerking geen aandacht besteedt aan stedelijke leefbaarheid in ontwikkelingslanden. Aangezien volgend jaar bijna 2 miljard mensen in het Zuiden in steden leven en oorlogen, armoede en hongersnood de verstedelijking alleen maar zullen versnellen, vindt Cordaid dit onbegrijpelijk. Meer aandacht voor (basis)gezondheidszorg en voedselzekerheid, beide nauw gerelateerd aan stedelijke problematiek in ontwikkelingslanden, zou in deze context op zijn plaats zijn geweest. De MvT is in termen van structurele armoedebestrijding daarom weinig flitsend. Het ontbreekt het kabinet in de ogen van Cordaid aan een inspirerende en integrale beleidsvisie. Alleen op basis van visie kunnen de programma's effectief (hoog in het vaandel van dit kabinet) worden uitgevoerd.

In 2015 nog honderden miljoenen met honger naar bed Cordaid, dat met partnerorganisaties zelf jarenlange ervaring heeft op het gebied van stedelijke armoedebestrijding, stelt dat het vorige week verschenen Wereldbankrapport aantoont hoe noodzakelijk een dergelijke visie is. Directeur Wolfensohn van de Wereldbank waarschuwt aan de vooravond van zijn jaarvergadering, vanmorgen in de Herald Tribune terecht tegen over-optimisme. Hij constateert duidelijk minder politieke wil tot hervorming waardoor serieuze pogingen om de armoede wereldwijd aan te pakken, terug bij 'af' dreigen te raken. Een krachtig beleid - gericht op beter bestuur en transparante markten - is echter hard nodig, omdat de armoede - 1,3 miljard mensen leven momenteel onder de armoedegrens - in de wereld nog steeds toeneemt. De doelstelling van de Wereldvoedseltop (Rome, 1996) om het aantal mensen dat met honger naar bed gaat (nu 800 miljoen) in het jaar 2015 gehalveerd te zien, zal daarom waarschijnlijk niet worden gehaald. Het is overigens onduidelijk hoe Nederland zelf aan haar eigen inspanningsverplichting wil voldoen nu ze de steun aan het VN-Wereldvoedselprogramma verlaagt en het programma voor voedselzekerheid en voedingsverbetering (VPO) na 2000 stop zet. Daarnaast tellen we wereldwijd 33 miljoen HIV-geïnfecteerden, waarvan het grootste deel in ontwikkelingslanden leeft. Hier komen dagelijks 16.000 mensen bij. De helft van deze nieuw-geïnfecteerden behoort tot de leeftijdsgroep 16-24 jaar.Ook tuberculose blijkt zich onder armen verder te verspreiden. Uit recente gegevens blijkt dat 664 miljoen vrouwen hiermee zijn besmet. Voedsel en gezondheid zijn nauw met armoede verweven. Armoede en honger verhogen de fysieke kwetsbaarheid van mensen en daarmee de bevattelijkheid voor ziektes.

Minister kijkt nog niet verder dan gouvernementele neus De beleidsontwikkeling van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking op het terrein van goed bestuur en beleid vraagt om een concretere invulling dan in de MvT duidelijk wordt. De ratificatie van mensenrechtenverdragen zou meer normgevend moeten zijn voor het aangaan van gouvernementele ontwikkelingsrelaties. Wat dat betreft vraagt de landenlijst van Herfkens nog de nodige aandacht en is de MvT op dit punt weinig krachtdadig.
Nog altijd ontbreekt de noodzakelijke operationalisering van begrippen. Het belang dat de minister hecht aan mensenrechten, democratisering en goed bestuur - door Cordaid van harte onderschreven
- komt bovendien niet verder dan een gouvernementele invalshoek. Cordaid juicht het - mede om die reden - toe dat minister Herfkens de beleidsdialoog met de MFO's wil voortzetten. Effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking is immers gebaat bij goede afstemming tussen alle betrokkenen. Evenzo is een levendige dialoog tussen overheid en maatschappelijk middenveld - waarvan NGO's, kerken en vakbonden deel uitmaken - cruciaal voor de totstandkoming van goed beleid en bestuur. Dit krijgt in de MvT nauwelijks aandacht. In de ogen van Cordaid hinkt de minister wat beleidsafstemming en de samenwerking met de MFO's betreft nog teveel op twee gedachten, zoals ook uit de recent verschenen Afrika-notitie van de ministers Van Aartsen en Herfkens blijkt. Op microniveau ligt de inzet van NGO's voor de hand met het oog op de gewenste effectiviteit van ontwikkelingsprogramma's. De rol van NGO's is, óók in landen met een goed bestuur, complementair aan die van de overheid. De minister is in haar keuze wat dit betreft niet consequent.

Initiatieven voor schuldenvermindering zou Nederland sieren Cordaid bepleit een hoger bedrag voor schuldenkwijtschelding, omdat dit bijdraagt aan meer 'lucht' voor ontwikkelingslanden om de opbouw van hun samenleving zelf ter hand te nemen. In een rijker wordend Nederland had een onsje meer onzerzijds best gemogen, kritische opmerkingen van minister Zalm van Financiën na de G7-Top in Keulen ten spijt. Nederland zou als conditie voor kwijtschelding landen minstens moeten verplichten het betreffende bedrag te besteden aan sociale ontwikkeling. Ook zou de kwijtschelding van 'illegitieme' leningen, zoals voor de aankoop van wapens, hiervan uitgesloten moeten worden.
Eind deze week komen de ministers van Financiën van de G-7 bijeen om onder andere de steun aan Highly Indebted Poor Countries en een forum voor beleidscoördinatie van de wereldeconomie te bespreken. Cordaid bepleit dat de EU-leden zich hier actief en constructief opstellen en minister Zalm zijn kritische opmerkingen 'a la Keulen' voorbij komt. Méér oog voor de ontwikkeling van de armste landen die van goede wil zijn maar gebukt gaan onder een torenhoge schuldenlast, is op zijn plaats.
Cordaid noemt het verder curieus dat noodhulp in 2000 minder geld krijgt toebedeeld, terwijl de behoefte hieraan juist toeneemt. Sudan telt 4 miljoen vluchtelingen en ontheemden; in het Grote Merengebied en de Democratische Republiek Congo zijn meer dan 1 miljoen vluchtelingen nog op drift; honderduizenden dienen in Kosovo een nieuw bestaan op te bouwen; een zelfde aantal is ontheemd op Oost-Timor of verkeert in West-Timor in onzekerheid.

Cordaid steekt 'sigaar uit eigen doos' graag op De MFO's krijgen jaarlijks 10% van de netto-ODA-middelen die 0,8% van het BNP bedragen. Cordaid leest in de MvT dat de besteding van gelden die - conform deze afspraak - voortvloeien uit de voorziene BNP-groei in 2000, nu aan voorwaarden wordt gebonden. Het kabinet kiest voor toewijzing van deze groei aan het stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa. Cordaid vindt het van groot belang dat aan het stabiliteitspact krachtig uitvoering wordt gegeven. Het ontplooit in de regio al geruime tijd activiteiten en wil daar graag met extra middelen mee doorgaan, omdat versterking van het maatschappelijk middenveld - naast basisvoorzieningen - absoluut geboden is. Dat vragen gesteld kunnen worden (het kabinet oormerkt immers gelden die op basis van het bovenstaande tot het MFP-deel mogen worden gerekend) bij het zogenaamde 'extra' karakter van die fondsen en of het hierbij niet gaat om een sigaar uit eigen doos, neemt Cordaid daarbij voor lief.

Suriname en Indonesië
Cordaid signaleert dat in Suriname sprake is van een dramatische verarming. Aangezien grote groepen in de Nederlandse samenleving zich met Suriname verbonden voelen, roept ze de Nederlandse regering op zich minder dogmatisch en juist meer creatief op te stellen wat betreft de meeste kwetsbaren in de samenleving (ouderen, zieken, kinderen, gehandicapten). Daarnaast worden grote delen van Indonesië (naast Oost-Timor ook Ambon) geteisterd door toenemend geweld. Er is sprake van immense onveiligheid en grove schendingen van mensenrechten waardoor de bevolking in alle opzichten in een noodsituatie verkeert.

Noot voor redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...