Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vreemdelingenbeleid in de steigers

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

21.09.99

Persberichten Begroting 2000

Justitiebegroting 2000

Staatssecretaris Cohen:'Vreemdelingenbeleid in de steigers

Het kabinet heeft in 1999 een groot aantal ontwikkelingen in gang gezet met als doel het asiel- en migratievraagstuk beter beheersbaar te maken.
Het gaat hierbij met name om de uitbreiding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), een nieuwe Vreemdelingenwet, de nota Terugkeerbeleid en een nieuw opvangmodel voor asielzoekers. Dit schrijft staatssecretaris M.J. Cohen in zijn toelichting op de begroting voor volgend jaar.

De nieuwe Vreemdelingenwet
Het wetsvoorstel Nieuwe Vreemdelingenwet levert een bijdrage aan de oplossingen van de knelpunten in de asielprocedure door wettelijke waarborgen voor de kwaliteit van de beslissing, het verminderen van het aantal procedures en het bevorderen van vertrek van degenen die niet in Nederland mogen blijven. De belangrijkste veranderingen zijn de beperkingen van het aantal asielstatussen, het vervallen van de bezwaarfase in de in de asielprocedure, de verbetering van de kwaliteit van de beslissing op de asielaanvraag en de introductie van het hoger beroep in vreemdelingenzaken. De wet is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. De regering streeft ernaar de wet in 2001 in werking te laten treden.

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
In 1998 is het aantal asielzoekers in Nederland enorm toegenomen. Voor de IND heeft dat grote gevolgen gehad. De IND speelt met het programma 'Groei IND' in op een aanzienlijke uitbreiding van de organisatie om de toename van de asielaanvragen het hoofd te kunnen bieden. Hoofddoelen daarbij zijn: realiseren van extra verwerkingscapaciteit en borging van de kwaliteit van de beslissingen van de IND. Om deze doelen te realiseren worden in 2000 onder andere de volgende projecten uitgevoerd:

* vestiging van een nieuw aanmeldcentrum (AC) in Regio Noord Oost (Ter Apel);

* uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de Regio's;
* vestiging van een nieuw Kennis en Leer Centrum (KLC);
* verbetering van het 'voorraadbeheer' op landelijk en regionaal niveau.

Voorts wordt de kwaliteitsverbetering, die in 1999 in gang is gezet, onverkort voortgezet. Dit programma is gericht op het vergroten van de inhoudelijke kennis van de IND-medewerkers. Dit gebeurt onder andere door de oprichting van nog meer landendesks, oprichting van regionale kenniscentra, analyses van de jurisprudentie en een intensief opleidingsprogramma.

Aantallen
Voor 2000 wordt rekening gehouden met 47.000 nieuwe asielverzoeken en 70.000 reguliere verzoeken om toelating (voor onder andere: gezinshereniging, onderwijs, au pairs of familiebezoek), 29.000 visaverstrekkingen en 45.000 naturalisatieverzoeken. De begroting voor 2000 is gebaseerd op het verwerken van deze nieuwe aanvragen en de daaruit voortvloeiende bezwaar- en beroepprocedures.

Gelet op de onzekerheden in de instroom van asielzoekers en daarmee de werklast van de IND, is het van belang dat de organisatie beschikt over een buffer om onverwachte pieken op te vangen zonder grote nadelige invloeden op de doorlooptijden. Voor 2000 en de daaropvolgende jaren is de IND afgestemd op 60.000 asielzoekers. Indien de instroom hieronder blijft zal er een buffercapaciteit kunnen ontstaan.

De invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet zal grote gevolgen hebben voor de werkprocessen van de IND; er worden maatregelen getroffen om de overgangsproblematiek zoveel mogelijk te beperken.

Uitbreiding vreemdelingenkamers
Er worden maatregelen genomen om rechters beter toe te rusten voor de behandeling van de toegenomen aantallen beroepszaken op grond van de Vreemdelingenwet. Vreemdelingrechtspraak zal in de toekomst op meer locaties plaatsvinden dan de huidige vijf over het land verspreide vreemdelingkamers.

Terugkeerbeleid
Op 25 juni 1999 is een notitie aan de Tweede Kamer gezonden inzake het terugkeerbeleid. Uitgangspunt van het terugkeerbeleid is en blijft dat een beslissing tot het niet toelaten betekent dat degene ten aanzien van wie een dergelijke beslissing is genomen Nederland dient te verlaten. De vreemdeling is zelf verantwoordelijk voor zijn terugkeer. Zelfstandige terugkeer is de meest wenselijk optie; gedwongen terugkeer kan soms noodzakelijk blijken. In iedere fase van de toelatingsprocedure komt de terugkeer nadrukkelijk aan de orde. Als de afwijzing van het toelatingsverzoek onherroepelijk is dient de vreemdeling in vier weken zelfstandig zijn terugreis te regelen. Bij de opvangcentra waar de vreemdeling tijdens de duur van zijn procedure verblijft komen vertrekafdelingen voor de begeleiding van de vreemdeling bij het realiseren van zijn terugkeer. Verder zal de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) meer dan voorheen betrokken worden bij het realiseren van terugkeer en doormigratie van vreemdelingen.
Als een vreemdeling die Nederland dient te verlaten na vier weken niet vertrokken is, zullen alle voorzieningen worden beëindigd. Dat geldt niet voor vreemdelingen waarvan duidelijk is dat zij buiten hun schuld niet kunnen vertrekken (bijvoorbeeld staatlozen). Ter voorkoming van illegaal verblijf in Nederland wordt op gebied van de vreemdelingenbewaring en de ongewenstverklaring in de Terugkeernotitie een aantal beleidsintensiveringen voorgesteld.
Naar verwachting kan het nieuwe terugkeerbeleid van kracht worden op 1 januari 2000.

Opvang
In de loop van 2000 zal geleidelijk een nieuw opvangmodel voor vreemdelingen worden ingevoerd. In dat model worden naast opvangcentra (grootschalig) ook woningen gebruikt voor de opvang. Zo kunnen schommelingen in de aantallen asielzoekers beter worden opgevangen en kunnen de totale kosten van de opvang met 5% worden teruggebracht. Daarnaast wordt het aantal centra uitgebreid. Het streven is er op gericht om ook bij de opvang buffercapaciteit te verwerven; er zijn middelen gereserveerd voor de instandhouding van 10.000 bufferplaatsen.

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) Minderjarigen die zonder begeleidende ouder of voogd naar Nederland komen en asiel aanvragen komen in principe onder voogdij van de Stichting de Opbouw.
De Opbouw is 1 van de 5 landelijk werkende instellingen voor voogdij en gezinsvoogdij. De Opbouw heeft twee kerntaken:
* de uitvoering van de voogdij over de AMA's;
* de zorg voor de opvang.

De Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming voert onderzoek uit naar de voogdij over alleenstaande minderjarige asielzoekers en het beleid inzake de opvang. De resultaten zullen een rol spelen bij de herijking van het Beleidskader Toelating Voogdij en Opvang AMA's. De beleidsnotitie over het AMA-beleid zal nog dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Zie MvT2.5.1 t/m 2.5.6 en 2.6.5

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...