Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ambitieus plan voor achthonderd woningen in Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Ambitieus plan voor achthonderd woningen

College komt met ontwerp-voorstel Zwaaikom

Een "vestingstad" op het noordelijk kanaaleiland en woningen die uitkijken over het water langs het Wilhelminakanaal-oost. Dat is, in zeer grote lijnen, het ontwerp-inrichtingsvoorstel voor het gebied rond De Zwaaikom. Het Oosterhoutse college van b. en w. heeft dat ontwerp, dat ruimte biedt aan ongeveer 800 woningen, vrijgegeven voor maatschappelijke discussie.

Met De Zwaaikom heeft Oosterhout een project dat uniek is voor de gemeente en de gehele regio. Het inrichtingsvoorstel biedt creatieve oplossingen op het terrein van stedenbouw, woningbouw en milieu. Het Ministerie ziet met meer dan bijzondere belangstelling uit naar dit project.

De Oosterhoutse gemeenteraad neemt aan het eind van het jaar een besluit over het al dan niet doorgaan van het project. Dan is namelijk ook bekend of de bedrijven langs het Wilhelminakanaal willen verhuizen om plaats te maken voor woningbouw. En dan ook pas is aan te geven hoeveel gemeentegeld de ontwikkeling van de Zwaaikom gaat kosten. In het meerjarenbeleidsplan 2000-2004 hebben b. en w. overigens al rekening gehouden met de mogelijke kosten van het project.

De ontwikkeling van de Zwaaikom is één van de 25 projecten die de minister van VROM heeft toegestaan in het kader van het programma Stad en Milieu. Doel van dat project was te onderzoeken of het mogelijk is in stedelijk gebied toch woningen en andere voorzieningen te realiseren, terwijl er eigenlijk aanzienlijke milieubelemmeringen zijn.

De ontwikkelingen rond de Zwaaikom komen overigens niet uit de lucht vallen. De plannen voor het uitbreidingsgebied Vrachelen houden al voorzichtig rekening met het opkalefateren van het Zwaaikomgebied. Want de Zwaaikom en omgeving vormen immers een vrij logische "kortsluiting" tussen Vrachelen (en dan vooral de tweede fase) en het centrum van Oosterhout. De Zwaaikom trekt als het ware Vrachelen tegen de stad aan. Omdat de gemeente in de Zwaaikom snel wil gaan bouwen, dient het project bovendien om de "gaten" op te vangen die vallen in de woningproductie in het uitbreidingsgebied Vrachelen.

Het Zwaaikomgebied valt in de plannen in vier delen uiteen. Op het noordelijk kanaaleiland wordt een "vestingstadje" gebouwd, terwijl op de oostelijke oever van het Wilhelminakanaal ruimte is voor een op het water geöriënteerde woonwijk. De woningen in deze wijk, waarvoor bestaande industrie zal moeten verhuizen, zullen nauw aansluiten bij de bestaande bebouwing (Koningsdijk, Pottebakkerstraat). Het gebied van de huidige gemeentewerf aan de Kanaalstraat zal efficiënter worden opgezet, waardoor ook de milieuhinder kan worden teruggedrongen. En tenslotte blijft de jachthaven (inclusief winterberging) gehandhaafd. Dat biedt natuurlijk allerlei mogelijkheden voor de versterking van het recreatieve karakter van De Zwaaikom.

Vestingstadje

Stedenbouwkundig ontwerper Bert Welmers is bij de plannen voor het kanaaleiland uitgegaan van het idee van een vestingstad. Zoals een vesting zich beschermt tegen invloeden van buitenaf, zo moet de "vesting Zwaaikom" zich weren tegen het geluid van de nabijgelegen industrie. Aan de oostzijde van het kanaaleiland komt daarom een "stadsmuur" met een hoogte van vier bouwlagen. Deze "stadsmuur", waarin woningen worden ondergebracht, vormt, samen met de dijk, een heel duidelijke rand van het plan.

Aansluitend op die "stadsmuur" wordt een "kasteel" of "citadel" gebouwd: een vierkant van woningen rondom een groene hof, direct om de voormalige vuilstort. Hiervoor wordt de vuilstort ingepakt. Het feit dat de citadel verhoogd komt te liggen, moet bijdragen aan een heel bijzondere woonsituatie.

Centraal in het gebied komt een bijzonder gebouw, dat speciaal bedoeld is voor ouderen. Het gebouw, dat wordt uitgerust met een toren, neemt in de vestingstad de plaats in die in de Middeleeuwen traditioneel voor de kerk was gereserveerd. Dat is aan het uiterlijk van het gebouw (inclusief toren) ook duidelijk te zien. Naast de "kerk" komt een "kloosterhof", een stille groene plek met een carré woningen rondom.

De straten en pleinen in de vestingstad krijgen een krijgen een traditioneel kleinschalig-stedelijke opzet, waarbij ervoor wordt gekozen iedere woning een eigen herkenbaar gezicht te geven. Het idee van de vestingstad biedt daarnaast aanleiding tot een aantal heel specifieke woonvormen: de "poort" nabij de entree, de "vuurtoren" aan het havenplein en "patriciërswoningen" langs de kanaaloever.

Oostelijke kanaaloever

Bij de ontwikkeling van woningbouw op de oostelijke kanaaloever (huidige locatie Struijk) is geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande (woon)situatie. Dat betekent onder andere dat de huidige belangrijke openbare ruimtes in het gebied (Koningsdijk, Wilhelminalaan) de structuur van het gebied bepalen. Verder worden aan de bestaande achtertuinen nieuwe achtertuinen gesitueerd, waardoor er, zowel in oud als in nieuw, een logisch en samenhangend verschil tussen privé- en openbaar terrein bestaat. De hoogte van de nieuwe woningen zullen tenslotte worden afgestemd op de bestaande bebouwing.

Op de oostelijke kanaaloever krijgt de bijzondere ligging aan het water op een aantal manieren vorm. Zo komt langs de oever, op een "statige" afstand, een appartementenwand. Woningen in vier lagen (plus een terugliggende vijfde laag) kijken uit over het water. De wand kromt zich om de centrale plek in het plan, de oversteek over het oude Wilhelminakanaal, om te eindigen in een "toren" met acht verdiepingen. De woonwijken achter deze wand krijgen een nadrukkelijke oriëntatie op het water door een as of open ruimtes in de wand.

De zone langs het water wordt een soort boulevard/flaneerzone. Een promenade en vlonders laag op het water dragen hieraan bij, evenals de toevoeging van ligplaatsen voor de pleziervaart. Aan de noordkant van het woongebied komt een tweede wand, die de wijk afschermt van het lawaai van het daarboven gelegen bedrijventerrein. In deze wand komen ruimten voor milieuvriendelijke bedrijvigheid, die kunnen aansluiten op het bedrijventerrein aan de Kanaalstraat.

Woningen

Gezien de gunstige ligging ten opzichte van het centrum en de aanwezigheid van nogal wat appartementencomplexen leent de Zwaaikom zich bij uitstek voor ouderen. Specifieke ouderenhuisvesting, gekoppeld aan zorgvoorzieningen, passen in het gebied.

De woningen zullen voor het grootste deel in de vrije sector worden gebouwd. Daarmee wordt ingespeeld op ontwikkelingen in de woningmarkt, waar de vraag naar vrije-sectorwoningen blijft toenemen. Ongeveer twintig procent van de te bouwen woningen moet bereikbaar zijn voor de lagere inkomensgroepen.

Op het kanaaleiland (460 woningen) zullen vooral geschakelde woningen worden gebouwd in verschillende grootten en prijsklassen. Op de "vaste wal" is ruimte voor in totaal 350 nieuwe woningen: 180 op het huidige terrein van Struijk, 170 op het terrein van Twickel. Naast appartementen komen hier rijenwoningen, twee-onder-één-kapwoningen en patiowoningen. Rondom de jachthaven tenslotte zullen tien woningen gebouwd worden.

Procedure

Bewoners en maatschappelijke groeperingen hebben vanaf de start van de procedure zitting gehad in een "klankbordgroep", via welke met het gemeentebestuur overleg is gevoerd over de gang van zaken. Daarnaast was er een meer technische "begeleidingsgroep", bestaande uit vertegenwoordigers van de Inspectie Ruimtelijke Ordening, GGD, Brabantse Milieufederatie, Rijkswaterstaat en provincie, die ook op gezette tijden over het project adviseerde. De gemeente heeft bovendien de bewoners van het gebied een aantal malen, via bijeenkomsten en nieuwsbrieven - op de hoogte gehouden van de voortgang van het project.

De gemeente heeft de discussie over de toekomst van het Zwaaikomgebied vooral gevoerd heeft met direct betrokkenen. Maar dat wil niet zeggen dat de gemeente niet geïnteresseerd is in de mening van de andere Oosterhouters. Om die mening te peilen, is van maandag 27 september tot en met vrijdag 26 oktober een maquette van het project te zien in het informatiecentrum van het Oosterhoutse stadhuis. Daar liggen ook de formulieren klaar waarop iedereen een reactie op de plannen kan geven.

Oosterhout, 20 september 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...