Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

F. 11.873.600, - voor Friese Stads- en Dorpsvernieuwing

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

F. 11.873.600, - voor Stads- en Dorpsvernieuwing

Achtkarspelen
Ameland
Het Bildt
Boarnsterhim
Bolsward
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Kollumerland c.a.
Lemsterland
Menaldumadeel
Ooststellingwerf
Opsterland
Skarsterlân
Tytsjerksteradiel
Wûnseradiel

Gedeputeerde Staten hebben vandaag het Verdeelplan Stads- en Dorpsvernieuwing 2000 vastgesteld. In het plan staat de verdeling van ruim 11 miljoen over ruim 25 projecten in 16 Friese gemeenten. Het beschikbare geld komt uit het zogeheten SDF-fûns: Stêds- en DoarpsFernijings Fûns. Het betreft de volgende projecten en bedragen:

Achtkarspelen
Voor de reconstructie van de Nijewei in Harkema en de reconstructie van de Spek-
loane in Boelenslaan zijn respectievelijk de bedragen 350.000,- en
210.000,-
opgenomen. Voor beide reconstructies geldt dat de weg in de huidige vorm niet meer in de leef- en/of werkomgeving past.

Ameland
Voor het opknappen van twee beeldbepalende panden is een totale bijdrage van

60.000,- opgenomen in het verdeelplan.

Het Bildt
Voor de herinrichting van de St. Huygenstraat in Sint Annaparochie is een bijdrage van 60.000,- opgenomen. De herinrichting is onder andere nodig door de verbouw en uitbreiding van de Ulbe van Houtenschool.

Boarnsterhim
Voor de afrondende, derde fase van de herinrichting van de doorgaande route en de dorpskom in Akkrum is een bedrag van 1.490.000,- opgenomen.

Bolsward
Voor het opknappen van drie beeldbepalende panden is in totaal een bedrag van

90.000,- opgenomen

Ferwerderadiel
Voor de herinrichting van enkele straten in Burdaard en Hallum zijn respectievelijk de bedragen van 556.000,- en 665.000,- opgenomen. Daarnaast is voor de begeleiding van het project voor particuliere woningverbetering een bedrag van 6.600,- opgenomen.

Franekeradeel
Voor de verbetering van beeldbepalende panden in Franeker en Achlum is een bedrag van 120.000,- opgenomen.

Voor de begeleiding van het project voor particuliere woningverbetering is een bedrag van 9000,- opgenomen.

In Franeker wordt het herstellen van de kademuren voortgezet. Voor de kademuren Nieuwe Hof en Hocquart is een bedrag van 888.000,- opgenomen.

Tenslotte is voor de reconstructie van de Hearewei/Sindawei in Tzummarum een bedrag van 420.000,- opgenomen.

Kollumerland c.a.
Voor de herinrichting van de doorgaande route door Burum is een bedrag van

870.000,- opgenomen.

Lemsterland
Voor de herinrichting van een deel van het centrum van Lemmer is een bedrag van 900.000,- opgenomen. Het gaat hierbij om de volgende straten: de Vissersburen, de Nieuweburen, een deel van de Lijnbaan, de Bantegastraat, de Schrans en het Burgemeester Krijgerplein.

Menaldumadeel
Voor de herinrichting van de dorpskom van Blessum is een bedrag van
240.000,- opgenomen.

Ooststellingwerf
Voor de herinrichting van t Oost en de hoek met de Kuipenstreek is een bedrag opgenomen van 775.000,-.

Opsterland
Voor de verbetering van de hoek Stationsweg Schansburg is een bedrag opgenomen van 750.000,-.

Skarsterlân
Voor de herinrichting van de Hobbe van Baerdtstraat in Joure en de Gaestdyk in Tjerkgaast is respectievelijk een bedrag opgenomen van:
42.500,- en 225.000,-.
Smallingerland
Voor de herinrichting van het centrumgebied in de Veenhoop is een bedrag opgenomen van 250.000,-.

Voor de herinrichting van de doorgaande weg in de Drachtstercompagnie is een bedrag opgenomen van 350.000,-.

Voor de sloop van 112 en het verbeteren van 20 woningen in het gebied ten zuidwesten van De Swetten, grenzend aan het industrieterrein De Omloop (Drachten), is een bedrag opgenomen van 500.000,-.

Tytsjerksteradiel
Het dorpsvernieuwingsproject in Garyp is in fasen opgedeeld, voor de eerste twee fasen is in totaal 1.100.000,- opgenomen in het verdeelplan.

1e Fase: de bouw van nieuwe seniorenwoningen aan de Greate Buorren, de Tuije en de Singel

2e Fase: Herinrichting Lytse Buorren en het Tsjerkepaed.

Wûnseradiel
Voor de herinrichting van de Pingjummerstraat is een bijdrage opgenomen van

225.000,-. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten besloten de bijdrage van

551.000,- voor de herinrichting van Witmarsum te verhogen tot
721.500,-. De kosten vallen hoger uit doordat het herinrichtingsplan is gewijzigd. Dit is het gevolg van de verhoging van de brug in het centrum van het dorp die in verband met het plan voor de vaarroute Bolsward-Harlingen moet worden verhoogd.

Datum: 21 september 1999
Nummer: 171

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie