Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PVE: Overheid isoleert Nederlandse landbouwbedrijfsleven

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschappen Vee, Vlees en Eieren

persbericht nr. 46, d.d. 21 september 1999

Overheid isoleert Nederlandse landbouwbedrijfsleven

Als de Nederlandse overheid haar eisen op het gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn eenzijdig blijft opschroeven komt de veehouderij in ons land voor een volstrekt onmogelijke opgave te staan. Dat stellen de PVE in een reactie op de begroting van het ministerie van Landbouw. Gelet op de toch al kwetsbare internationale concurrentiepositie drukt het Ministerie van Landbouw de hele Nederlandse veehouderijsector met de rug tegen de muur.

Meer aandacht voor voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn zijn voor het ministerie van Landbouw de uitgangspunten voor het veehouderijbeleid van de komende jaren. Het zijn `consumer concerns', die hartelijk en als alom aanvaard worden geadopteerd, maar waarvoor een inhoudelijke onderbouwing ontbreekt. Wie of wat bepaalt de bezorgdheid bij de consument, welke marktverkenningen en welke economische analyses zijn gemaakt? Waarom moet de Nederlandse sector louter produceren voor `hogere' marktsegmenten. Volgens de PVE moet de overheid zich beperken tot het stellen van randvoorwaarden en de markt met haar segmentaties gewoon overlaten aan het landbouwbedrijfsleven.

Ronduit tegenstrijdig is het dat de overheid aandringt op nieuwe perspectieven en grondslagen voor de productie, maar het budget ter stimulering van innovaties in de praktijk met 30 miljoen gulden vermindert!

Het poldermodel is in veel sectoren succesvol, maar lijkt afgeschreven voor de veehouderij. Deregulering en eigen verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven lijken in deze sector van weinig betekenis. Waarom is niet gekeken naar de vele initiatieven, die de veehouderij de afgelopen jaren al heeft genomen. Zo kent het kwaliteitsprogramma Integrale Keten Beheersing (IKB) bij de verschillende diersoorten hoge en nog groeiende deelnamepercentages en wordt het tegelijk op tal van onderdelen inhoudelijk aangescherpt. Waarom kondigt de overheid zonder afstemming met bestaande programma's van het bedrijfsleven zelf nog `acties' aan op het terrein van monitoring, dierziektebestrijding, salmonella, de bestrijding van illegale groeibevorderaars, als het bedrijfsleven dit zelf al goed weet aan te pakken. Het werkt onduidelijkheid en versnippering in de hand.

Funest voor het verkrijgen van draagvlak in de sector is, dat de overheid nalaat de regeling in te vullen, waarmee varkenshouders 70% korting krijgen op de varkensgezondheidsheffing. De sector zal daarom ook op dit punt initiatieven ontplooien met een eigen verzekeringssysteem. Deelnemers aan een kwaliteits-borgingssysteem kunnen worden beloond met lagere premies.

Een uitermate frusterend punt voor het nog lopende politiek-bestuurlijk overleg over de sanitaire heffingen is bovendien de eenzijdige aankondiging dat ook de rundveehouderij vanaf volgend jaar een heffing moet gaan betalen.

Nederland loopt voorop in het aanpassen van de productie aan veronderstelde `consumer concerns'. Wie de kostprijs daarvoor echter berekent, ziet dat de grenzen voor onze internationale concurrentiepositie in EU-verband allang zijn bereikt. Als er op Europees en straks op WTO-niveau geen goede afspraken gemaakt worden over de wijze van produceren, is een verdere liberalisering van de wereldhandel een bedreiging voor het voortbestaan van één van de grootste exportsectoren van ons land. Dat zou volgens de PVE een groot `concern' moeten zijn, vooral ook van onze nationale overheid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie