Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake nertsenhouderij

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Actueel

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 19994668
datum
21-09-1999

onderwerp
Nertsenhouderij
(TRC 1999/3402) doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de rapportage van de heer J. van Noord, waarin de resultaten zijn beschreven van zijn onderzoek naar de gevolgen van een verbod op het bedrijfsmatig houden van nertsen in Nederland. Ik heb de heer Van Noord gevraagd deze studie uit te voeren, kort nadat in uw Kamer de motie van mevrouw Swildens-Rozendaal c.s. van 1 juli 1999 is aangenomen. De rapportage verschaft een goed inzicht in de sociale en financieel-economische gevolgen van het uitvoeren van de motie. Tevens wordt ingegaan op de nertsenhouderij in andere landen en worden voorstellen gedaan over de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan de motie.

up

datum
21-09-1999

kenmerk
DL. 19994668

bijlage

Ik ben van mening dat de rapportage waardevol is en bijdraagt aan de discussie over de toekomst van de nertsenhouderij in Nederland. Ik zal
- mede op basis van de rapportage van de heer Van Noord - weloverwogen mijn beleid nader formuleren en u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlagen:
1. Rapportage 'De gevolgen van een verbod op het bedrijfsmatig houden van nertsen in Nederland' (PDF-formaat, 94 Kb)
1a. Verslagen gesprekken (PDF-formaat, 155 Kb)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie