Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS Groningen: Jaarverslag gemeentefinanciën 1999

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 21 september 1999 Persbericht nr.201

GS stellen jaarverslag gemeentefinanciën 1999 vast

Gedeputeerde staten van Groningen hebben het verslag vastgesteld van het toezicht op de financiën van de Groninger gemeenten in de periode augustus 1998 - augustus 1999. Vier gemeenten staan voor 1999 onder preventief toezicht. De gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten vanwege hun zorgelijke financiële positie en de gemeente Winsum door termijnoverschrijding. De overige 21 gemeenten vallen onder het normale repressieve toezicht (= zonder voorafgaande goedkeuring). Vorig jaar waren dat nog 19 gemeenten.

De gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten ontvangen een aanvullende uitkering ingevolge artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet. De gemeenten Reiderland en Scheemda zullen, mede dankzij forse eigen financiële inspanningen, naar verwachting vanaf de begrotingsjaren 2001(Reiderland) en 2000 (Scheemda), financieel weer op eigen benen staan. Voor Winschoten is nog sprake van een oriënterende fase, zodat hier nog geen einddatum voor de aanvullende steun is aan te geven.

De financiële positie van de Groninger gemeenten.

In vergelijking met de voorgaande periodes is de budgetruimte van de meerderheid van de gemeenten gestegen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de positieve doorwerking van de herverdelingsoperatie van het Gemeentefonds op de algemene uitkeringen voor een groot aantal Groninger gemeenten. Daarnaast heeft een aantal gemeenten door beschikking over een deel van de algemene reserve extra budgetruimte gecreëerd. Daarom is de gemiddelde reservepositie licht gedaald. De 3 gemeenten die een beroep moeten doen op aanvullende steun (artikel 12) hebben een zwakke reservepositie, omdat eerst voor een groot deel over de reserve beschikt moet worden voordat er steun wordt verleend.

De ontwikkelingen van de lasten en de baten

Ook in 1999 stijgt het totale uitgavenniveau van de gemeenten. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de uitgaven van gemeenten in verband met de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de wijziging van afschrijvingstermijnen van schoolgebouwen. Ook de stijgende uitgaven op het gebied van de Wet voorzieningen gehandicapten en de verslechterende financiële situatie bij een aantal werkvoorzieningsschappen dragen bij aan de hogere lasten.

De grondexploitatie

Het financiële beeld van de grondexploitatie kan in het algemeen als gunstig worden beoordeeld. Evenals in voorgaande jaren wordt dit vooral veroorzaakt door positieve exploitatieresultaten op het gebied van de woningbouw. Gezien de - mede door de lage rentestand veroorzaakte - gunstige marktsituatie, wordt de exploitatie van veel bestemmingsplannen eerder afgesloten dan in de exploitatie-opzetten werd voorzien, hetgeen een positieve invloed heeft op de exploitatie-resultaten.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek,

afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie