Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Limburg

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

Besluitenlijst GS van 14 september 1999

van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 14 september 1999 vastgesteld op 21 september 1999.

Vaststelling agenda Provinciale Staten d.d.
24 september 1999.

GS hebben de agenda voor de verga- dering van PS van 24 september a.s. en de voorlopige agenda's voor de resterende PS-vergaderingen in dit kalenderjaar vastgesteld. De agenda en de daarbij behorende voorstellen zijn ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Gouvernement.

Voortgang herindelings- procedures.

GS doen een oproep aan minister Peper om op korte termijn met wets- voorstellen Sittard/Geleen, Venlo/ Tegelen en Horst aan de Maas naar buiten te komen. Een en ander op basis van de eerder door PS uitgebrachte adviezen aan de Minister.

Planvoorbereiding Science Centrum in Schrieversheide.

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie verleend van f 60.000,-- aan de Sterrenwacht Schrieversheide voor het opstellen van een business- plan en voor een ontwerp voor de uitbouw van de Sterrenwacht tot Science Centrum.

Toelichting op de nota "Investeren in Samenwer- king.

Na behandeling van deze nota in de VCRO en advies van de PCO hebben Gedeputeer- de Staten de toelichting op de nota "Investeren in Samenwerking" vastge- steld. Deze toelichting op de nota wordt vervolgens voorgelegd aan Provinciale Staten.

Bestemmingsplan "Handels- terrein Bergerweg" in Sittard.

GS hebben besloten goedkeuring te onthouden voor het bestemmingsplan "Handelsterrein Bergerweg" in Sittard. De gemeenteraad van Sittard en de PCGP worden in kennis gesteld van dit besluit.

NUBL-bijdrage voor het project "Stramprooier- broek" en het uitvoerings- project Laurabos- Luysmolen".

GS stemmen in met de uitvoering van het project "Stramprooierbroek" en het uitvoeringsproject "Laurabos - Luysmolen". Hiervoor wordt een NUBL-bijdrage toegekend van maximaal f 316.310,--.

Ontschotting in de Zorg

ICS Adviseurs te Eindhoven wordt op- dracht gegeven om de denktank ont- schotting zorg in Midden-Limburg te begeleiden. De Reinoud Adviesgroep in Arnhem krijgt opdracht voor een soortgelijk project in de Parkstad Limburg.

Monitoringrapportage Milieu en Water.

GS hebben de Monitoringrapportage provincie Limburg 1998 vastgesteld en ter kennisname naar de Vaste Commissies Milieu en Agrarische Zaken en Verkeer en Waterstaat gestuurd.

Besteding Gebundelde Doeluitkering kleine infrastructuur 2000.

GS hebben Provinciale Staten een voorstel gedaan over de besteding van de Gebundelde Doeluitkering kleine infrastructuur, de zogeheten GDU in
2000.

Vragen op grond van artikel
21 RvO van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten hebben vragen beantwoord van de heer J. van Cleef (PNL) over het structuurplan DSM en van de heer M.H. Cox Sevenich (CDA) over een onderzoek bij de stichting Proteion in Hornerheide. Ook zijn de vragen van mevrouw Pelzer (CDA) en de heer Hoedemakers (CDA) over de milieuzorg in het Gouvernement en van mevrouw Gommers-Melsen (D66) over kadeheffing beantwoord door GS.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie