Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Octrooibureau: Klankmerk niet geaccepteerd

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Klankmerk niet geaccepteerd

21 September 1999

Kan iemand Beethovens Für Elise claimen ter onderscheiding van zijn product? In een proefproces werd het gerechtshof van Den Haag gevraagd of een bedrijf merkrechten kan ontlenen aan de inschrijving van de eerste negen noten van die compositie. Er was gekozen voor dit stuk omdat de auteursrechten vervallen zijn.

Lezers van de nieuwsbrief weten dat registratie van klank-, geur- en smaakmerken in de Benelux in principe mogelijk is. Sinds de aanpassing van de Benelux-Merkenwet op 1 januari 1996 mag geen enkel onderscheidend teken meer worden gediscrimineerd. Alle tekens die waren van een onderneming kunnen onderscheiden, zijn mogelijke merken. Dit leidde tot de inschrijving van een geurmerk (de geur van versgemaaid gras voor tennisballen) en een smaakmerk (mentholsmaak voor drukwerk). In de zaak-Für Elise was het tijd voor toetsing door de rechter van de inschrijving van het zogenaamde klankmerk.

Notenbalk

Om bescherming aan de Benelux-Merkenwet te kunnen ontlenen moet een merk in de eerste plaats bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd zijn. Dat geldt dus ook voor het klankmerk dat omschreven werd als: `de eerste negen tonen van Für Elise'. Maar hoe deponeer je een klankmerk? Dat lijkt eenvoudig: je deponeert gewoon een bandje met het geluidsfragment. Maar in tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar Harley Davidson het unieke geluid van zijn motoren heeft gedeponeerd, is het in de Benelux en bij het Gemeenschapsmerk niet mogelijk een geluidsopname in te dienen. Bij inschrijving in het Benelux-Merkenregister moet er een grafische weergave van het betreffende teken mogelijk zijn. De regeringen van de Benelux-landen hebben klankmerken als tekens willen uitsluiten zolang er geen technisch adequate wijze van deponering van klankmerken bestond. Dit hebben zij uiteindelijk niet gedaan, waardoor de weg van een depot van een notenbalk voor een klankmerk werd opengelaten.

Opmerkelijk

Het Hof kan pas een oordeel geven over de geldigheid van het merk wanneer dat op de juiste wijze is gedeponeerd. De belangrijkste vraag die het Hof dan ook moest beantwoorden, was of de afbeelding van een notenbalk, de schriftelijke weergave van de muzieknoten of de omschrijving `het merk bestaat uit de eerste negen noten van Für Elise' voldoet aan het criterium van adequate grafische weergave. Het Hof oordeelde negatief: bij een notenbalk, een schriftelijke weergave en een omschrijving kan niet iedereen zich een voorstelling maken van de muziek. Deze depots kunnen niet als klankmerken worden beschouwd, omdat het slechts gaat om een enkele visuele weergave van het in te schrijven merk. In de ogen van het Hof was niet voldaan aan de noodzakelijke adequate grafische weergave van het klankmerk. De conclusie van het Hof luidde daarom dat er geen bescherming op grond van klankmerken is te ontlenen doordat klanken niet als tekens kunnen worden aangemerkt zolang er nog geen adequate grafische weergave mogelijk is. Klankmerken kunnen dus (nog) niet worden gedeponeerd.

Dit is opmerkelijk omdat het Europese Merkenbureau onlangs een andere benadering volgde inzake het geurmerk `de geur van versgemaaid gras'. Het Bureau ging in deze zaak uit van een ruime uitleg van de eis van een grafische voorstelling en was van mening dat bij de omschrijving `de geur van versgemaaid gras' het publiek onmiddellijk de juiste geur in gedachten heeft en daardoor weet welke geur er bedoeld wordt. Er was dus voldaan aan de eis van een adequate grafische weergave. Deze ruime benadering heeft tot gevolg dat bij een klankmerk een afbeelding van een notenbalk met de betreffende muziek ook als adequate grafische weergave kan worden opgevat. Een aantal nationale merkenbureaus accepteert dit al, maar het Hof heeft in de zaak-Für Elise geoordeeld dat voor een dergelijke aanpak in de Benelux vooralsnog geen ruimte is.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie