Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Voorschoten

Datum nieuwsfeit: 21-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Voorschoten


* Bestemmingsplan Bijdorp

* Beleidsregels terug- en invorderingsbeleid Abw, Ioaw, Ioaz
* Mededeling van verkeersbesluiten

* Zienswijzen ontwerp-besluit en ontwerp-beleidsregels uitstallingen
* Actie Warm Wonen

* Inspraak op ontwerp wijziging Keur van Rijnland
* Oproep aan eigenaar legervoertuig

* Verleende vergunningen op grond van de APV
* Collectes

* Kapvergunning

* Bouwzaken

* Burgerlijke stand

* Spreekuren wethouders


Bestemmingsplan Bijdorp

In een brief van 23 juni aan de bewoners van de wijk Bijdorp is kenbaar gemaakt dat er voor de wijk Bijdorp een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. U als (toekomstige) bewoner heeft toen de gelegenheid gekregen uw plannen schriftelijk door te geven aan de gemeente. Er zijn inmiddels verschillende brieven met bouwvoornemens binnengekomen. Een aantal zou vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan gehonoreerd kunnen worden. De rest is doorgegeven aan het bureau wat voor de gemeente het bestemmingsplan maakt. Zij zullen kijken of de bouwvoornemens in te passen zijn in het nieuwe bestemmingsplan.

Om het gebied te kunnen beschermen tegen ontwikkelingen die inpassen in een nieuw bestemmingsplan en om het voeren van een artikel 19 procedure mogelijk te maken zal de gemeenteraad naar verwachting in november een zogenaamd 'Voorbereidingsbesluit' nemen. Dit voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. Het streven is om alle formaliteiten binnen dit jaar af te ronden.

Heeft u wel bouwvoornemens maar, deze nog niet bekend gemaakt of moet u de bouwaanvraag nog indienen dan is het zaak dit zo snel mogelijk te doen. Uw aanvraag voor een bouwvergunning dient voor 15 oktober in ons bezit te zijn.


Beleidsregels terug- en invorderingsbeleid Abw, Ioaw, Ioaz

Bij besluit van 24 augustus 1999 heeft het College van B&W van Voorschoten de "beleidsregels terug- en invorderingsbeleid Abw, Ioaw, Ioaz" vastgesteld. Eén en ander vloeit voort uit de Wet herziening debiteurenbeleid (1 augustus 1998) waardoor de gemeente een grotere beleidsvrijheid heeft gekregen in het bepalen van de voorwaarden waaronder geheel of gedeeltelijk van (verdere) terugvordering wordt afgezien voor schulden op grond van:
* de Algemene bijstandswet (Abw);
* de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw); * de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

De beleidsregels zijn vastgesteld omdat het gewenst wordt geacht om uit oogpunt van rechtszekerheid en rechtsbescherming de bevoegdheid van burgemeester en wethouders rond debiteuren vast te leggen.

Het besluit treedt heden in werking en kan desgewenst worden ingezien in het gemeentehuis, bij de afdeling Sociale dienstverlening en Zorg, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur en op donderdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Telefonische informatie kunt u krijgen bij de heer mr P.F.S. Sebti, telefoon (071) 5600696.


Mededeling van verkeersbesluiten

Het college van B&W van Voorschoten heeft (gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) het volgende verkeersbesluit genomen:

week 38:
Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Curielaan, ter hoogte van huisnummer 23, alhier.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indien bij: college van burgemeester en wethouders
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij:
de Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postbus 20302
2500 EH 's Gravenhage
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812
de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.


Zienswijzen ontwerp-besluit en ontwerp-beleidsregels uitstallingen

Op 24 augustus jongstleden heeft het college van B&W gemaakt dat van 25 augustus tot en met 21 september 1999 zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt inzake het ontwerp-besluit en de ontwerp-beleidsregels met betrekking tot uitstallingen van winkeliers. Inmiddels hebben diverse belanghebbenden kenbaar gemaakt dat deze termijn door hen als te kort wordt ervaren. Daarom is besloten om zienswijzen die worden ontvangen tot uiterlijk 19 oktober 1999 te beschouwen als tijdig ontvangen.

Voor het mondeling kenbaar maken van de zienswijzen kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, telefoonnummer 071-5600722.

Een schriftelijke reactie kunt u richten aan:
Het college van B&W
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten.


Verleende vergunningen op grond van de APV

Op grond van de Algemene Plaatselijke Vverordening 1994 zijn de volgende vergunningen verleend:


* 14 september 1999: Het IJsmanneke N.V., de heer J. de Groof voor het venten met ijs tot 31 december 2000

Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de sectie Economische Zaken, telefoon: 5600 722 / 723.


Collectes

In de week van 19 september tot en met 25 september wordt er gecollecteerd door de Nier Stichting Nederland
In de week van 26 september tot en met 2 oktober wordt er gecollecteerd door de Nationale Kollekte Verstandelijk Gehandicapten.

In de week van 3 oktober tot en met 9 oktober wordt er gecollecteerd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.


KAPVERGUNNINGEN

Verleende kapvergunning:

geen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.


BOUWZAKEN

Aanvraag om bouwvergunning:

Week 38

* Van Heuven Goedhartstraat 23; voor het oprichten van een verblijfsruimte

* Van Beethovenlaan (honk- en softbalbalvereniging Adegeest); voor het plaatsen van een reclamebord

Aanvraag om sloopvergunning:

Week 38

* Veurseweg 291; voor het slopen van kassen

Meldingen tot bouwvoornemen:

Week 38

* Koningin Emmalaan 6; voor het plaatsen van een schuur
* Wijngaardenlaan 72; voor het plaatsen van een schuurtje

Verleende bouwvergunningen:

14 september 1999:

* Frans Halsplantsoen 12; voor het wijzigen van de gevel


* Jan Wagtendonkstraat 30; voor het oprichten van een berging

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te 's-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden.
Nadere inlichtingen omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer mr H. Wester van de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071- 5600 622).


BURGERLIJKE STAND

Geboren:


* 14 september Rogier Jurjen z.v. R. Koenrades en C.P. Mora
* 13 september Frederieke Roseline Jessica d.v. J.E. Drost en M.D. Rekkers

* 9 september Imke d.v. P.J. Streeder en S. Velders
* 8 september Fenne d.v. B.A.M. de Prie en M.E. Siemers

Huwelijksaangifte/aangifte van partnerschapsregistratie


* geen

Gehuwd/geregistreerde partners:


* 10 september G.J.P. Huis in 't Veld en E.H. Overes

Overleden:


* 11 september W.J. Leenders, oud 84 jaar 9 september H.C. van Doggenaar, oud 92 jaar
8 september J. Bonefaas, oud 82 jaar
2 september P.A. van Veen, oud 87 jaar


SPREEKUREN WETHOUDERS

Op donderdag 23 september aanstaande houdt wethouder P.J. den Hartog geen spreekuur.


Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Openingstijden :
ma-vr. 8:30-12:30 uur
do. 18:00-20:00 uur
's middags op afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...