Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Culturele instellingen Weert presenteren zich aan onderwijs

Datum nieuwsfeit: 22-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


8 september 1999
CULTURELE INSTELLINGEN PRESENTEREN ZICH AAN ONDERWIJS

In de gemeentelijke Cultuurnota 1997-2002 wordt ruim aandacht gegeven aan cultuureducatie. Dit vloeit niet alleen voort uit het landelijk beleid, maar ook uit de noodzaak op gemeentelijk niveau meer samenhang aan te brengen in het aanbod van de Weerter culturele instellingen richting onderwijs.
Met de invoering van de lessen culturele en kunstzinnige vorming binnen het voortgezet onderwijs wordt de taakstelling van het onderwijs ten aanzien van de culturele vorming steeds duidelijker. Het kan een impuls zijn voor het basis- en voortgezet onderwijs om samen met de culturele instellingen meer plaats in te ruimen voor cultuur in schooltijd. Deze "kruisbestuiving" tussen cultuur en onderwijs is van groot belang, omdat het enerzijds leerlingen wegwijs maakt in het cultuuraanbod en anderzijds een van de antwoorden is op de dreigende vervlakking in interesses en leefmilieu bij de jeugd. Om de scholen concreet te laten zien hoe cultuureducatie kan worden vormgegeven, vindt op woensdag 22 september om 19.00 uur in het Munttheater een presentatie plaats van de gezamenlijke Weerter culturele instellingen te weten het Munttheater, het Kunstcollege, de Streekmuziekschool, de Openbare Bibliotheek, het Gemeentemuseum en het Gemeentearchief.

Cultuureducatie is juist zo belangrijk, omdat niet elk kind in gezinsverband met kunstuitingen in aanraking komt. Door culturele vorming een plaats binnen het onderwijs te geven kan worden bereikt dat elk kind goede toegangsmogelijkheden heeft tot de cultuur in al zijn schakeringen van kunst tot het culturele erfgoed. In het kader van onder andere de steunfunctie vindt nu reeds een aantal activiteiten plaats. Om te komen tot een betere afstemming van vraag en aanbod is in overleg met het Nederlands Instituut voor Kunsteducatie (LOKV) een plan opgezet om tot een meer gerichte aanpak van de cultuureducatie te komen. Uitgangspunt hierbij is dat de wensen en voorstellen van het onderwijsveld worden geïnventariseerd en dat aan de hand daarvan een concreet aanbod van de instellingen wordt gedaan vanuit één "loket".

Presentatie
Tijdens de presentatie op 22 september in het Munttheater staat centraal de voorstelling "De Drie Musketiers" door Geert van den Berg. Belangstellende leerkrachten uit het basisonderwijs krijgen dan deze voorstelling te zien en er wordt een informatiemarkt ingericht waarop ieder van de instellingen, inhakend op het thema, lesmateriaal laat zien dat in voorbereidende of verwerkende zin gebruikt kan worden bij "cultuureducatie op school".
De scholen hebben inmiddels een inschrijfformulier ontvangen; docenten, maar ook leden van schoolbesturen, oudercommissies of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom bij deze presentatie. Opgave is mogelijk bij de Streekmuziekschool, tel. 533954. Meer informatie: Piet Hermans, afd. Welzijn en Onderwijs, tel. 575316.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie