Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking bodemverontreiniging gasfabriek Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 22-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Bekendmaking waterbodemverontreiniging Potmarge en gasfabriek Huizumerlaan te Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend dat, naar aanleiding van de door het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden toegezonden saneringsplan, een ontwerp-besluit is opgesteld betreffende de waterbodemverontreiniging Potmarge en de waterbodemverontreiniging horende bij de gasfabriek Huizumerlaan te Leeuwarden.

In een ontwerp-beschikking is door Gedeputeerde Staten besloten:
1. op grond van het bepaalde in artikel 39 van de Wet bodembescherming in te stemmen met het "Saneringsplan waterbodem Potmarge FR/071/069' waterbodem gasfabriek Huizumerlaan, FR/071/-002 te Leeuwarden" (met inachtneming van de aan de beschikking verbonden voorwaarden).
2. op grond van artikel 37, tweede lid, van de Wet bodembescherming in te stemmen met het voornemen om met de sanering te starten in 1999. Met de sanering moet in ieder geval worden gestart binnen 4 jaar nadat dit besluit in werking is getreden.

Ter inzage
De ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27 september 1999 gedurende vier weken ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, bureau bodemsanering, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, kamer 150;

- bij de balie van Stadsontwikkeling in het Stadskantoor van de gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur (tel. 058 233 84 48).

Gedurende de termijn van inzage bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid hun mening op de rapporten schriftelijk of mondeling naar voren te brengen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120,
8900 HM Leeuwarden. Wanneer men dit mondeling wenst te doen, dient hierover vooraf een afspraak gemaakt te worden.

Informatie
Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de projectleider, mevrouw S. Raabe, tel. 058 292 57 37.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie