Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FENIT pleit voor Raad voor de Elektronische Samenleving

Datum nieuwsfeit: 22-09-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FENIT pleit voor Raad voor de Elektronische Samenleving

Woerden, 22 september 1999 De Federatie van Nederlandse ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT) stelt het Kabinet voor een Raad voor de Elektronische Samenleving (RES) in het leven te roepen. Deze Raad zou het kabinet gevraagd en ongevraagd moeten adviseren en informeren over vraagstukken rond de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Zo kan een optimale afstemming van overheidsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van ICT worden gerealiseerd.

FENIT-voorzitter Henk Broeders deed zijn oproep tijdens de opening van het Nationaal Internet Congres in Amsterdam als reactie op de Miljoenennota die gisteren is verschenen. Gezien de toenemende verwevenheid van ICT met alle geledingen van de samenleving, ontstijgen de vraagstukken rond de inzet en toepassingsmogelijkheden van ICT de eigen sector. Om ICT in de Nederlandse samenleving optimaal te kunnen inzetten en toepassen, is daarom een instantie nodig die de regering gevraagd en ongevraagd kan adviseren en informeren over vraagstukken en toepassingsmogelijkheden rond de ontwikkeling van ICT. Een onafhankelijke Raad voor de Elektronische Samenleving (RES) zou deze taak kunnen vervullen. Analoog aan andere adviesorganen zou de Raad kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

In aansluiting op de onlangs uitgebrachte kabinetsnota De Digitale Delta heeft FENIT reeds gepleit voor een Nationaal Informatietechnologie Kenniscentrum Overheid (NIKO). Dit kenniscentrum moet zorgen voor een optimale afstemming van initiatieven en het tegengaan van verkokering binnen de overheid. Daarmee kan niet alleen veel geld worden bespaard, maar kan IT-beleid efficiënter en effectiever worden opgezet en uitgevoerd. Daarnaast heeft FENIT de ICT-effectrapportage voorgesteld, die de fundamentele rol en verwevenheid van ICT bij elke beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling betrekt. Naast genoemd kenniscentrum en ICT-effectrapportage is echter een breed gedragen adviesorgaan noodzakelijk, om voldoende recht te doen aan de zwaarte van ICT-onderwerpen in de maatschappelijke ontwikkelingen.

Noot aan de redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie