Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 boekt resultaat bij algemene beschouwingen

Datum nieuwsfeit: 23-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
D66

23 september 1999

D66 BOEKT RESULTAAT BIJ ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Uitbreiding van de kinderopvang, meer geld voor natuurontwikkeling, het stimuleren van duurzame energiebronnen en een krachtdadige aanpak van het WAO-probleem; dit is een greep uit de punten die D66 heeft weten te realiseren aan het eind van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer.

Na twee dagen debat met de regering heeft de Kamer een aantal wijzigingen in de Miljoenennota aangebracht. Een belangrijk resultaat tijdens het debat was al dat het kabinet onder druk van de Kamer mensen met een minimum inkomen en kinderen 1% koopkracht erbij geeft. Hiermee is een investering van 1 miljard gemoeid. Daarnaast hebben de verschillende fracties hun wensen op tafel gelegd voor extra investeringen die mogelijk bleken in de huidige gunstige economische situatie. Hieronder volgt een lijst van de punten die D66 in het debat heeft verwezenlijkt:

CHRONISCH ZIEKEN
De bestaande fiscale faciliteit voor mensen met een chronische ziekte wordt volgend jaar met 50% verhoogd (kosten: 30 miljoen). Hierdoor krijgen de mensen met een chronische ziekte of een handicap een extra inkomensondersteuning. Deze motie werd door alle Tweede-Kamerfracties ondersteund.

KINDEROPVANG
Het aantal kinderopvangplaatsen wordt deze periode al uitgebreid met 71.000 plaatsen. In de praktijk blijken er nogal wat obstakels te zijn in de kinderopvang. Doordat een motie van D66 is aangenomen:
- komt er 20 miljoen gulden extra bij om de opvang uit te breiden, bijvoorbeeld in het onderwijs. Tevens wordt dit geld gebruikt om de openingstijden te verruimen omdat deze vaak niet aansluiten op de flexibele werktijden van veel ouders;

- wordt 50 miljoen gulden uitgetrokken om de kosten van kinderopvang voor lage- en middeninkomens te verlagen. Juist deze mensen ondervinden in de praktijk namelijk de relatief snel stijgende eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang als het inkomen toeneemt, en;
- wordt eenmalig 15 miljoen vrijgemaakt om nieuwe opvangcentra te kunnen bouwen.

NATUUR EN LEEFMILIEU
Uit recente gegevens blijkt dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur voor het behoud van natuur in Nederland ver achterliep op schema vanwege de snel stijgende grondprijzen. Door een motie van D66 wordt in deze kabinetsperiode 210 miljoen extra uitgetrokken voor de bescherming en het behoud van natuur. Bovendien wordt op verzoek van de D66-fractie de voorgestelde bezuiniging op geluidswallen ongedaan gemaakt. Hierdoor wordt het leefmilieu in vele woonwijken gespaard. Hiervoor wordt 45 miljoen gulden in deze kabinetsperiode vrijgemaakt.
Ook wordt extra geld vrijgemaakt voor het stimuleren van biologische landbouw. Hiervoor wordt volgend jaar in ieder geval nog 20 miljoen gulden extra uitgetrokken. Overigens stemde de VVD tegen deze voorstellen.

DUURZAME ENERGIE
Om het doel dat het kabinet zichzelf heeft gesteld te kunnen bereiken van 10% duurzame energie in 2020 (op dit moment bedraagt het percentage duurzame energie slechts 1,5%), heeft de D66-fractie voorgesteld binnen een half jaar een plan op tafel te hebben voor een grootschalig windenergie-project in de Noordzee. Tevens wordt van het kabinet een ambitieuze aanpak verwacht van het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen, langs snelwegen en bij nieuwbouw en renovatie van woningen. De hele Kamer heeft zich achter dit voorstel geschaard.

AANPAK WAO
De instroom in de WAO is te groot; de uitstroom te laag. Bovendien zijn talloze vacatures niet te vervullen, terwijl het aantal WAO-ers oploopt. Bijna de hele Kamer steunde D66 daarom in het verzoek aan de regering om nu snel te komen met een aanpak voor het WAO probleem. Hiervoor zijn in de motie ook concrete maatregelen aangegeven als:
- een recht op reïntegratie en verplichte begeleiding;
- het stellen van concrete doelen;

- het rechtstreeks koppelen van reïntegratiebudgetten aan zieke dan wel arbeidsongeschikte personen;

- het richten van de keuringspraktijk op reïntegratie, en;
- het opnemen van doeltreffende sancties in de Wet Medische Keuringen.

ONDERSTEUNING
Naast de bovenstaande initiatieven van D66, heeft de fractie ook nog een aantal andere punten van andere partijen ondersteund. Het betreft hier onder meer tegemoetkomingen bij het wegwerken van de wachtlijsten in ziekenhuizen, het stimuleren van werk in de zorg en het onderwijs, extra middelen voor het onderwijs, het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke en educatieve software ten behoeven van het onderwijs (voor jongeren en ouderen) en het instellen van een betaald zorgverlof vanaf het jaar 2000.

Voor meer informatie:
Afdeling Voorlichting D66
Tel. 070 - 318 36 13 / 26 28
E-mail:(D66@tk.parlement.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie