Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogleraar Vegter over behandeling gestoorde delinquenten

Datum nieuwsfeit: 23-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatiezaken, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 september 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Oratie prof. mr. P.C. Vegter, bijzonder hoogleraar penitentiair recht:

MAAK BEHANDELING GESTOORDE DELINQUENTEN IN GEVANGENIS MOGELIJK

Behandeling van gestoorde delinquenten is een groot maatschappelijk probleem. Er is altijd veel discussie geweest over de wijze waarop de overheid invulling moet geven aan de strafrechtelijke vrijheidsbeneming (voorlopige hechtenis en gevangenisstraf). Voorbereiding op de terugkeer in de samenleving is sinds 1953 een wettelijke uitgangspunt, maar de concrete realisering daarvan is problematisch. Sterker nog: de opvang van een aanzienlijke groep gedetineerden met een psychische stoornis komt al jaren niet goed van de grond. Daarom moet de overheid het beleid aanpassen en behandeling binnen de gevangenismuren mogelijk maken, meent prof. mr. P.C. Vegter, bijzonder hoogleraar penitentiair recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Mr. Vegter, als raadsheer verbonden aan het Gerechtshof te Arnhem, houdt op 23 september zijn oratie. In het penitentiair recht gaat het over de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Vegters pleidooi betreft in het bijzonder de veroordeelden die lijden aan een psychische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Voor de goede orde: het gaat hier om behandeling in het kader van de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf en niet om tenuitvoerlegging van terbeschikkingstelling, waar behandeling voorop staat.

Recht op behandeling

Het officiële overheidsbeleid is dat aan hen zorg moet worden besteed en dat individuele begeleiding soms noodzakelijk is. Probleem is echter dat zij niet behandeld mogen worden binnen de muren van de gevangenis, maar door de algemene geestelijke gezondheidszorg.

Volgens Vegter is er vanuit het strafrechtelijk perspectief geen beletsel voor behandeling binnen de gevangenismuren. Een gedetineerde heeft recht op behandeling. Het beleid dat behandeling dient plaats te vinden door de algemene geestelijke gezondheidszorg in (forensisch) psychiatrische klinieken zet in zijn ogen te weinig zoden aan de dijk, omdat slechts een klein deel van gestoorde gedetineerden daadwerkelijk behandeld wordt. Vegter: 'Er is al jaren sprake van een verstopping tussen gevangenis en psychiatrie. Daardoor komen aanzienlijke aantallen gedetineerden vaak niet voor behandeling in aanmerking. Alleen al daarom moet de overheid een beleid ontwikkelen waardoor behandeling in de gevangenis formeel en feitelijk mogelijk wordt'. Behandeling moet niet alleen in de inrichting voor terbeschikkinggestelden, maar ook in gewone penitentiaire inrichtingen mogelijk zijn. Na een beleidsnota over het gevangeniswezen met de titel 'Werkzame detentie' is het volgens Vegter tijd voor een beleidsnota met als titel 'Zorgzame detentie'.

Personalia

Mr. P.C. Vegter is per 1 mei 1998 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Penitentiair recht' aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Nijmeegs Universiteits Fonds (SNUF). Paulus Cornelis Vegter (geboren in 1953) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift: 'Vormen van detentie. Een onderzoek naar de verschillen bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en de bemoeienis van de rechter'. Mr. Vegter was van 1978 tot 1991 universitair hoofddocent aan de KUN. Van 1991 tot 1997 was hij rechter aan de rechtbank te Arnhem en sinds 1997 raadsheer van het gerechtshof te Arnhem. Hij is o.m. lid van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing te 's-Gravenhage en maakte deel uit van de kernstaf van de Commissie Van Traa (parlementaire enquête opsporingsmethoden).

* Titel oratie: 'Behandelen in de gevangenis'
* Naam spreker: prof. mr. P.C. Vegter, bijzonder hoogleraar penitentiair recht KU Nijmegen

* Datum/tijd: donderdag 23 september 1999, 15.45 uur precies.
* De integrale tekst is voor mediavertegenwoordigers verkrijgbaar via de Dienst Communicatie van de KU Nijmegen, tel. (024) 361 6000.

 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie