Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EVO: Schrappen Noordtak Betuwelijn verstandig

Datum nieuwsfeit: 24-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

X-Mailer: Connect2-UUCP v1.10

Verladersorganisatie EVO vindt schrappen Noordtak Betuwelijn verstandig: VRIJGEKOMEN GELD INZETTEN VOOR OPLOSSEN REGIOKNELPUNTEN

Verladersorganisatie EVO vindt het verstandig dat het kabinet de Noordtak van de Betuwelijn schrapt. De verladers zijn altijd kritisch geweest over het nut en de noodzaak van dit gedeelte van de spoorverbinding. Aan achterlandverbindingen wordt teveel geld besteed, terwijl de bereikbaarheidsproblemen in de regio niet worden opgelost. Het goederenvervoer ondervindt met name hinder van deze regionale knelpunten. Maar liefst 75 procent van het goederenvervoer heeft een regionaal karakter, aldus de EVO.

Spoorvervoer onmisbaar
De verladersorganisatie vindt dat het goederenvervoer per spoor onmisbaar is voor de bereikbaarheid van de internationale afzetmarkten: zoals Frankrijk en de Alpenlanden. Nu al is duidelijk dat het wegvervoer alleen de groeiende behoefte aan transport niet kan opvangen. Om een volwaardig spoorproduct te kunnen bieden, is een uitbreiding van de spoorcapaciteit vereist. EVO kan zich daarom vinden in de aanleg van een goede spoorverbinding met Duitsland tegen aanvaardbare kosten. In Europees verband blijft EVO zich inzetten voor een versnelling van de liberalisatie van het spoorvervoer.

Halvering regiobudget
De vorige week gepresenteerde begroting van Verkeer en Waterstaat bevestigt de eenzijdige nadruk op megaprojecten; het bedrag dat beschikbaar is voor de verbetering van de regionale bereikbaarheid wordt de komende vijf jaar gehalveerd. Het bedrag dat door het schrappen van de Noordtak vrijkomt, moet ingezet worden in de regio om aldaar de knelpunten op te lossen. Bij de aanwending van deze gelden moet de gemeenten en provincies een grote zeggenschap krijgen. In de landelijke politiek onstaat voor dit standpunt steeds meer draagvlak, aldus de EVO. De volgende voorbeelden maken duidelijk hoe de huidige financieringsstructuur leidt tot vertraging van belangrijke projecten. Nu zijn de regionale overheden nog met handen en voeten gebonden aan het rijk.

Verbetering Twenthekanaal
Het bedrijfsleven wil een containerterminal binnen twee jaar in gebruik nemen. Een belangrijk knelpunt voor de toekomstige containervaart is de sluis bij Delden. Een veel betere bediening van deze sluis kan uitkomst bieden. Het verbeteringsprogramma dat voor het Twenthekanaal is opgesteld, vordert te langzaam. Gereedkoming van het programma is onlangs in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Transport (MIT) met een jaar uitgesteld tot 2005. Kosten voor een betere bediening van deze sluis: enkele tonnen.

Vaarweg De Zaan
Sinds 1997 is op initiatief van de regio en de EVO een studie gestart naar verbetering van De Zaan. Door verbetering van De Zaan kan tot 25 procent meer vracht wordt vervoerd. 5,8 miljoen ton goederen wordt aan het wegvervoer onttrokken. De totale investeringskosten bedragen 68 miljoen gulden. De regio kan de financi‰le middelen voor volledige opwaardering echter niet zelf opbrengen. Het rijk biedt echter geen uitkomst. Inmiddels heeft de gemeente Zaanstad veel ge‹nvesteerd in het uitbaggeren van De Zaan, maar verbreding van de Wilhelminasluis blijft noodzakelijk om groei van de binnenvaart een re‰le kans te geven.

Verbod vrachtverkeer Valkenswaard
In de nieuwste versie van het MIT is de aanleg van de Rijksweg 69 tussen Eindhoven en Valkenswaard geschrapt. Omdat een oplossing voor dit knelpunt uitblijft, zal de gemeente Valkenswaard naar verwachting een verbod voor vrachtverkeer in de bebouwde kom instellen. Er zijn op dit moment geen alternatieven voor het vrachtverkeer.

Nieuwe wijk Amersfoort
De geplande bouw van de wijk Vathorst, waar 13.000 woningen komen, brengt veel extra verkeer met zich mee. Goede ontsluiting per openbaar vervoer staat in het MIT gepland in 2007. In dat jaar zullen al 7.000 woningen gereed zijn. Dit heeft zeer grote gevolgen voor de toch al overbelaste regionale wegen. Door geldgebrek wordt bewoners geen alternatief voor de auto geboden. De kosten voor de aanleg van een adequaat openbaar vervoersysteem bedragen 80 miljoen gulden.

PB 99.51
24 september 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie