Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kabinet stemt in met schrappen noordtak Betuwelijn

Datum nieuwsfeit: 24-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: KABINET STEMT IN MET BESLUIT AF TE ZIEN NOORDTAK

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Persbericht Ministerraad
24 september 1999

KABINET STEMT IN MET BESLUIT VAN MINISTERS VW/VROM OM AF TE ZIEN VAN

NOORDTAK BETUWEROUTE

Er wordt geen tracébesluit genomen voor de Noordtak van de Betuweroute. De ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (VROM) hebben naar aanleiding van de inspraakreacties en ontvangen adviezen besloten geen tracé voor deze verbinding vast te stellen. Het besluit past in het infrastructuurbeleid dat is gericht op het benutten van bestaande infrastructuur voordat wordt overgegaan tot nieuwbouw.
Overleg wordt gestart met de regio om de overlast langs het bestaande spoor Elst - Deventer - Hengelo te beperken. Er komt nader onderzoek naar maatregelen om de spoorroute Rotterdam - Noord-Nederland onder meer via de (nog aan te leggen) Hanzelijn ook voor groeiend goederenvervoer te kunnen benutten.

De beslissing af te zien van het nemen van een tracé-besluit is genomen op basis van de best beschikbare huidige inzichten. Op grond hiervan zijn de beide ministers tot de conclusie gekomen dat de NOV niet behoeft te worden aangelegd.
De verkenning van de Zuidtak en de onderhandelingen met Duitsland over de aansluiting Zevenaar/Emmerich zullen worden voortgezet in de komende periode.
Daarna zal het kabinet de thans genomen besluiten toetsen aan de dan verkregen inzichten (. 2002).

Redenen voor het niet aanleggen van de Noordtak zijn onder meer: &.61623; tot het jaar 2015 is naast de hoofdtak van de Betuweroute en de bestaande grensovergangen met Duitsland geen extra capaciteit nodig voor grensoverschrijdend vervoer van goederen per spoor. De verwachte groei kan tot 2015 via Emmerich worden afgewikkeld. &.61623; een nieuwe doorsnijding van het landschap wordt vermeden &.61623; een Noordtak voor alleen binnenlands transport wordt beschouwd als een te omvangrijke investering
&.61623; aanzienlijke kosten worden vermeden

Het besluit is tot stand gekomen na overleg met de Duitse regering. De ontwikkeling van het vervoer na 2015 zal worden gevolgd in een monitor. Die ontwikkeling zal de komende jaren worden bepaald in overleg met de Duitse overheid. Het ligt met de huidige kennis voor de hand de aandacht te concentreren op de verbindingen via Emmerich en Venlo. De verkenning naar de goederenroutes Zuid-Nederland (waaronder de Zuidtak en de Brabantroute) zal op korte termijn worden gestart. Hierbij wordt gezorgd voor nauwe afstemming met de planstudie voor de IJzeren Rijn.

De prognose geeft aan dat in 2015 110 treinen per etmaal over de Noordtak zullen rijden. Als gevolg van het besluit zullen 55 van deze treinen worden geleid via de Betuweroute richting Emmerich; 21 treinen worden over de bestaande spoorlijn van en naar Twente geleid; 34 treinen naar Noord-Nederland zullen over alternatieve routes worden geleid.

In overleg met betrokken provincies en gemeenten wordt bezien of een versnelling is te realiseren van de lopende programma.s voor sanering van geluidhinder, het veiliger maken van overwegen en groot onderhoud langs de bestaande lijn Elst - Arnhem - Zutphen - Almelo - Hengelo. Onderzocht wordt hoe de Hanzelijn ook geschikt kan worden gemaakt voor het vervoer van goederen. Voor het vervoer van goederen van Rotterdam naar Noord-Nederland zijn aanpassingen nodig in het bestaande spoorwegennet. Dit wordt de komende periode nader onderzocht. Overigens zal de capaciteit van het bestaande spoorwegennet op termijn toenemen door intensivering van het bronbeleid voor geluidhinder, het invoeren van een slimmere treindienstregeling (BB 21) en de ombouw van de stroomvoorziening naar 25 Kilovolt.

RVD, 24.09.99

24 sep 99 16:54

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie