Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderschema gemeente Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 27-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Vergaderschema


27 september tot en met 2 oktober 1999

Gemeenteraad

27 september 1999

Bespreekpunten:

* Zoetermeer 2025

* Eerste concretisering Zoetermeer 2025

* Onderzoeksrapport reservepositie gemeente Zoetermeer
* Project Maatschappelijke en politieke participatie
* Bestuurskosten Stichting Kunst en Cultuur 1999
* Voortgangsrapportage bedrijfsbeëindiging Stichting Wijkcentra Zoetermeer

* Voorstellen invulling projectenpot "Opvallend Jong"
* Actie Zoetermeer helpt Turkije

Adviesraad Natuur en Milieu

28 september 1999

De vergadering begint om 20.30 uur in de Driemanspolderzaal in het Stadhuis (ingang Markt 10)

Bespreekpunten:

* Voortgang proces LA21
verslag stuurgroep d.d. 24 augustus 1999 bijgevoegd; mondelinge toelichting ter vergadering.


* Gespreksnotitie Faunabeheer en werkplan 'Wildbeheer' De Adviesraad wordt gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van het in bijgaande notitie verwoorde faunabeleid en de voorgenomen activiteiten in het kader van het 'wildbeheer'; tijdens de vergadering zullen afspraken worden gemaakt hoe met beide notitie's om te gaan.


* Toekomstvisie Zoetermeer 2025 en 'Eerste concretisering Zoetermeer 2025'
De Adviesraad wordt verzocht kennis te nemen van bijgevoegde Toekomstvisie en 'eerste uitwerking' en dienaangaande een standpunt in te nemen. Tijdens de vergadering zullen afspraken worden gemaakt hoe verder met de Toekomstvisie om te gaan.


* Notitie 'Terugblik Milieu & Natuur Oosterheem 1998/99' en Notitie 'Duurzaam ontwikkelen Noordhove deelplan 6' De Adviesraad wordt verzocht kennis te nemen van de notities en een standpunt in te nemen t.a.v. de tot op dit moment genomen duurzame maatregelen in Oosterheem alsmede Noordhove deelplan 6;


* Adequate uitvoering vergunningverleningen en handhaving Wet milieubeheer
De Adviesraad wordt verzocht kennis te nemen van de in de (nog na te zenden) nota beschreven bedrijfsgerichte taken en een oordeel te geven over de voorgenomen keuzes ten einde de uitvoering van deze taken in kwalitatieve zin te verbeteren en initiatieven om bedrijfsinterne milieuzorg bij bedrijven te stimuleren.


* Voorstel beleid kringloopactiviteiten
De Adviesraad wordt verzocht in te stemmen met het (nog na te zenden plan) van aanpak om te komen tot een Kringloopcentrum met reparatiewerkzaamheden.


* Raamwerknota Afvalbeleid
De Adviesraad wordt verzocht kennis te nemen van de (nog na te zenden) Raamwerknota Afvalbeleid en in te stemmen met de speerpunten van beleid voor het komende jaar betreffende Afvalstoffen.

Locatie
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden þwijzigingen voorbehouden- gehouden in de raadzaal van het Stadhuis, ingang Markt 10, en beginnen om 20.00 uur. De agenda en het verslag van de gemeenteraad en de agenda's van de raadscommissies zijn in te zien in de leeshoek van de centrale hal van het Stadhuis.

Spreekrecht
Zowel bij de besluitvormende commissie- als raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid om, voorafgaand aan de vergadering, gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan uiterlijk op de dag van de vergadering tot 12.00 uur.
Informatie: tel. 346 8880 (commissies) tel. 346 8778 (raad).

Gemeente Zoetermeer september 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie