Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

15 maanden Paars in Nieuwegein

Datum nieuwsfeit: 27-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

15 maanden Paars, een eerste terugblik

In april 1998, zon 15 maanden geleden trad in Nieuwegein het eerste "Paarse college" aan. Onomstreden was de totstandkoming van dit college niet. Het CDA dat met de verkiezingen gelijk bleef werd buiten het college gezet, terwijl verliezer D66 (met slechts twee zetels) juist "binnenboord" werd gehouden. De sfeer in de gemeenteraad en de commissies was dan ook anders dan iedereen in Nieuwegein was gewend. Volgens de oppositie zijn voorstellen al vaak vooraf dichtgetimmerd terwijl de collegepartijen de oppositie verwijten juist niet constructief te willen samenwerken. Zie hier een sfeerbeeld dat de afgelopen 15 maanden de Nieuwegeinse politiek heeft beheerst.

In een dergelijke sfeer is het niet eenvoudig om als oppositie partij toch te proberen de politieke agenda te beïnvloeden. Maar met enige creativiteit is het toch echt mogelijk de politieke agenda daadwerkelijk mede te bepalen. Stadspartij PGN is daar in de afgelopen 15 maanden, naar mening van de fractie, behoorlijk in geslaagd.
* Bij de start van "Paars" kwam stadspartij PGN met het voorstel om het aantal commissieleden niet-raadsleden uit te breiden van twee naar drie. Geen enkel probleem zo meenden de overige fracties op onze vraag.

* Ons oude stokpaardje: 'integratie van het voetgangersbeleid in het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP)' werd opgenomen in het collegeprogramma 19982002 van B&W. Inmiddels is er een voetgangersnota verschenen die opvallend veel overeenkomsten vertoont met de PGN notitie "voetgangersbeleid in Nieuwegein".
* Bij de algemene beschouwingen (december 1998) presenteerde de PGN fractie een notitie met als titel "Gemeenschapszin". Inmiddels wordt er in Nieuwegein hard gewerkt aan het invullen van dit thema onder de noemer "Lokaal Sociaal Beleid".

* In de commissie VMC van april 1999 kwam de PGN fractie met een geheel eigen variant voor de oplossing van de verkeersproblematiek rond het winkelcentrum Galecop. Deze variant vertoont veel overeenkomsten met de wensen van de diverse bewonerscommissies. De raad van juni 1999 heeft ingestemd met deze variant van stadspartij PGN.

* Bij de algemene beschouwingen (december 1998) is besloten om, met ingang van 1999, Rioolheffing in te voeren. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze zou worden opgelegd aan de eigenaar van een woning. Verhuurders zouden deze heffing vervolgens, middels de huur, kunnen doorberekenen aan de huurders. PGN ontdekte dat hierbij het gevaar bestond dat grote aantallen mensen boven de huursubsidiegrens uit zouden komen en dat kwijtschelding met deze wijze van heffen niet mogelijk zou zijn. Op voorstel van stadspartij PGN wordt de Rioolheffing nu direct aan de bewoner opgelegd. Hierdoor is, binnen de bestaande regelingen, kwijtschelding mogelijk voor mensen met een minimum inkomen.
* Over minima gesproken: bij de evaluatie van het minimabeleid (juni 1999) heeft PGN gepleit om, op korte termijn, weer een Minima Effect Rapportage (MiER) uit te voeren. Tijdens de raad van juni 1999 zegde de wethouder toe begin 2000 hiermee te willen starten.

Het zijn maar enkele voorbeelden.

Met veel creativiteit slagen wij er, als PGN, toch steeds weer in om een aantal zaken op de politieke agenda te krijgen. Dat kan echter alleen dankzij de inzet van een enthousiaste groep mensen !

Peter Zwart

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie