Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tachtig mln voor binnenwijkse bedrijventerreinen Tilburg

Datum nieuwsfeit: 27-09-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Tilburg

27-9-99

Tachtig miljoen voor binnenwijkse bedrijventerreinen

Tussen nu en 2010 wil de gemeente Tilburg f 80 miljoen gulden investeren in het opknappen van binnenwijkse bedrijventerreinen om kleinschalige bedrijvigheid te behouden. Tot 2010 wil de gemeente in totaal 50 hectare op 19 van de 29 binnenwijkse bedrijventerreinen aanpakken. Deze investeringen zijn slechts gedeeltelijk terug te verdienen door de uitgifte van nieuwe ruimte die beschikbaar komt. Om het tekort te dekken hoopt Tilburg op extra subsidies van rijk en provincie. Ook publiek private samenwerking (PPS) wordt onderzocht.

De binnenwijkse bedrijventerreinen bieden een uniek vestigingsklimaat en voorzien in een duidelijke behoefte. Inwoners van oudere wijken kunnen daar nieuw werk vinden. De levendigheid in de wijk neemt ook toe door het mengen van functies. Verder leidt het beter benutten van de terreinen in de stad tot minder vraag naar nieuwe bedrijventerreinen aan de rand.

Door haar textielverleden kent Tilburg nog tal van kleinere bedrijventerreinen in de stad, die meestal midden in woonwijken liggen. In het totaal gaat het om 29 terreinen met een totale oppervlakte van 130 hectare. Ze herbergen ruim 400 bedrijven met 4.600 personeelsleden.
In het verleden leidde stadsvernieuwing er regelmatig toe dat op deze terreinen woningbouw kwam. Deze verdichting was op zich gewenst, maar tegelijk verdwenen steeds meer arbeidsplaatsen uit de wijken naar de nieuwe bedrijventerreinen aan de rand van de stad. De afgelopen twintig jaar is in het stedelijk gebied van Tilburg 140 hectaren bedrijventerrein aan zijn functie ontrokken. Daarmee ging ruimte verloren voor 5.000 à 6.000 arbeidsplaatsen.

Revitalisering nodig
BRO-adviseurs heeft in opdracht van de gemeente de ontwikkelingsperspectieven van de terreinen in beeld gebracht. Enkele conclusies zijn:
· Op de bestaande terreinen ligt een breed scala van bedrijven. Het accent ligt op de sectoren industrie/ productie, groot- en tussenhandel, detailhandel, reparatie en bouwnijverheid.

· Sommige oudere terreinen vervullen een broedplaatsfunctie voor startende/ jonge bedrijven. Op andere terreinen bevinden zich juist veel bedrijven in een 'stabiele fase'. Alle terreinen voorzien in een duidelijke ruimtebehoefte vanuit de markt (met name de lagere marktsegmenten). De meeste ondernemers zijn tevreden met hun huidige plek. De thans gevestigde bedrijven veroorzaken weinig overlast en driekwart wil graag blijven zitten.

· Het bebouwingspercentage op een aantal terreinen is laag (tussen de 30-40%); er zijn mogelijkheden voor verdichting. Leegstand is er weinig; wel is er soms sprake van extensief gebruik, omdat één eigenaar of gebruiker slechts delen van het complex benut. Om het vestigingsmilieu op de terreinen op peil te houden, zijn investeringen nodig. De openbare ruimte behoeft revitalisering en economisch verouderd vastgoed moet worden herontwikkeld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie